ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tuberous

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tuberous-, *tuberous*, tuberou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tuberous[ADJ] เกี่ยวกับหัวใต้ดินของพืช
tuberous[ADJ] คล้ายหน่อ
tuberous[ADJ] ที่มีหัวใต้ดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tuberous; knobby-ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuberous; tuberiferous; tuberoid๑. มีหัว [แบบมันฝรั่ง]๒. คล้ายหัว [แบบมันฝรั่ง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey! Hey! Tuberous root-man!เฮ้ เหล่ากองกำลังทหาร ตื่นได้แล้ว! Toy Story 3 (2010)
You either have lung cancer or tuberous sclerosis.คุณอาจจะเป็นมะเร็งที่ปอด หรือมีเนื้องอกก็ได้ The Right Stuff (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว่านมหานิล[n.] (wānmahānin) EN: kind of tuberous plant   

Japanese-English: EDICT Dictionary
塊根[かいこん, kaikon] (n) tuberous root [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tuberous
      adj 1: of or relating to or resembling a tuber; "a tuberous
             root"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top