ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tuber

   
109 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tuber-, *tuber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tuber[N] หัวใต้ดินของพืช
tubercle[N] ตุ่มเล็กๆ
tuberous[ADJ] เกี่ยวกับหัวใต้ดินของพืช
tuberous[ADJ] คล้ายหน่อ
tuberous[ADJ] ที่มีหัวใต้ดิน
tubercule[N] ตุ่มเล็กๆ, See also: ปุ่มเล็กๆ
tubercular[ADJ] เกี่ยวกับวัณโรค
tuberculin[N] สารสกัดจากเชื้อวัณโรค
tuberosity[N] ปุ่มกระดูก
tuberculate[ADJ] ที่มีตุ่มเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tuber(ทู'เบอะ) n. หัวใต้ดินของพืช,หน่อไม้,หน่อใต้ดินของพืชบางชนิด,ส่วนที่ยื่นออกเป็นปุ่มมผู้สร้างท่อหรือหลอด,สิ่งที่ป็นท่อหรือหลอด, See also: tuberoid adj.
tubercle(ทู'เบอเคิล) n. ตุ่มเล็ก ๆ ,ปุ่มเล็ก ๆ ,ปุ่มเล็ก ๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อวัณโรค, Syn. node,nodule
tubercular(ทิวเบอ'คิวละ) adj. เกี่ยวกับวัณโรค,เป็นปุ่มเล็ก ๆ ,เป็นตุ่มเล็ก ๆ n. ผู้ที่เป็นวัณโรค.
tuberculosis(ทูเบอ'คิวโลซิส) n. วัณโรค, Syn. TB,pulmonary phthisis
antituberculotic(แอนทีทิวเบอคิวลอท' ทิค) adj. ซึ่งต่านวัณโรค. -n. ยาต้านวัณโรค
protuberance(โพรทู'เบอเรินซฺ) n. การยื่นออก,การโผล่ออก,การนูน,การโปน,ส่วนที่ยื่นออก,ส่วนที่นูน,โหนก,ปุ่ม., See also: protuberential adj., Syn. swelling,bump,bulge
protuberancy(-ซี) n.= protuberance (ดู)
protuberant(โพรทฺ'เบอเรินทฺ) adj. ยื่นออกมา,เป็นนูนออกมา,เป็นปุ่ม,เป็นโหนก.

English-Thai: Nontri Dictionary
tubercle(n) ตุ่มหูด
tubercular(adj) มีตุ่มบวม,เป็นเม็ด,เป็นวัณโรค
tuberculosis(n) วัณโรค,ฝีในท้อง
protuberance(n) โหนก,ปุ่ม,ปม,การบวม
protuberant(adj) ซึ่งโป่งออก,ซึ่งบวมออก,ซึ่งเป็นปุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tuberหัว [แบบมันฝรั่ง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tuber maxillae; tuber of maxilla; tuberosity of maxillaปุ่มขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tuber of maxilla; tuber maxillae; tuberosity of maxillaปุ่มขากรรไกรบน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tuber, frontal; eminence, frontalโหนกหน้าผาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuber, parietal; eminence, parietalโหนกข้างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tubercle๑. หัวย่อย๒. ปุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tubercle of Carabelli; Carabelli cusp; Carabelli's tubercle; fifth cusp; supplemental cuspปุ่มที่ห้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tubercle of root of zygoma; articular eminence of temporal bone; articular tubercle of temporal boneปุ่มหน้าแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tubercle, mentalปุ่มคาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tubercle; trochanter; tuberosityปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tuberculinทุเบอร์คุลิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tuberculin testการทดสอบทุเบอร์คุลิน [TU Subject Heading]
Tuberculosisวัณโรค [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Gastrointestinalวัณโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Multidrug-resistantวัณโรคดื้อยา [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Osteoarticularวัณโรคกระดูกและข้อ [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Pulmonaryวัณโรคปอด [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Renalวัณโรคไต [TU Subject Heading]
Tuberculosis, Spinalวัณโรคกระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tuberose (n ) ดอกซ่อนกลิ่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
my tuberculosis. Friday night.ฉันยังอยู่ Fight Club (1999)
I've seen you. I saw you at melanoma, I saw you at tuberculosis.ไม่ใช่เรื่องของฉัน เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยวก่อน Fight Club (1999)
You take lymphoma and tuberculosis.ขอบใจ ไม่,ไม่ ผม-- Fight Club (1999)
You take tuberculosis.--อยากได้กลุ่มมะเร็งกระดูก Fight Club (1999)
I must have tuberculosis.ฉันอาจจะเป็นวัณโรค My Tutor Friend (2003)
Another has pulmonary tuberculosis One in 3rd platoon has rheumatismจะให้ผมแบกระเบิดวิ่งเข้าไปในค่ายมันก็ได้. Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Another with heart disease And one with pulmonary tuberculosisมีคนนึง เป็นโรค ลมบ้าหมู นอกนั้นยังมีเป็น วัณโรค และ มี ตุ่มในปอด Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
The resistant forms of tuberculosis. There are others.วัณโรคชนิดที่ดื้อยา และ อื่นๆ An Inconvenient Truth (2006)
You either have lung cancer or tuberous sclerosis.คุณอาจจะเป็นมะเร็งที่ปอด หรือมีเนื้องอกก็ได้ The Right Stuff (2007)
He got tuberculosis when he was 2.เขาติดเชื้อวัณโรค ตอนอายุ 2 ขวบ 3:10 to Yuma (2007)
People say that all of Sylvia's children died up there of tuberculosis.เค้าว่ากันว่าลูกๆของเธอ ก็ตายบนนั้นด้วยโรคในช่องท้อง 1408 (2007)
I know during the tuberculosis epidemic, the institute took in regular patients.ฉันรู้มาตลอดว่าวัณโรค คือโรคที่คนไข้ที่นนี่ส่วนใหญ่เป็นกัน Return to House on Haunted Hill (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tuberHe had a tuberculin test.
tuberSome years ago, learning that one had tuberculosis amounted to hearing a sentence of death.
tuberThese days few people suffer from tuberculosis.
tuberThe tuberculin reaction was negative.
tuberThe tuberculin reaction was positive.
tuberThe tuberculin reaction was pseudopositive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝีในท้อง[N] tuberculosis, Syn. วัณโรค, โรคฝีในท้อง, Example: ฝีในท้องมักจะพบในเด็ก, คนแก่, คนที่เป็นโรคเบาหวาน, ผู้ป่วยโรคไตหรือโรคเอสแอสอีที่ต้องกินยาเพร็ดนิโซโลนอยู่นานๆ, Thai definition: วัณโรคที่เกิดในทรวงอกหรือในช่องท้อง
วัณโรค[N] tuberculosis, See also: T.B., Syn. ฝีในท้อง, Example: เขาป่วยเป็นวัณโรค แต่เขาตายด้วยโรคแทรกซ้อน, Thai definition: โรคชนิดหนึ่งเกิดที่ปอดเป็นต้น ทำให้ร่างกายทรุดโทรมเสื่อมไปตามลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
เดินโซซัดโซเซ[v. exp.] (doēn sōsat sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินโซเซ[v. exp.] (doēn sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
ฝีในท้อง[n.] (fīnaithøng) EN: tuberculosis   FR: tuberculose [f]
หัวคิ้ว[n.] (hūakhiu) EN: bulb ; tuber ; rhizome ; rootstock   FR: bulbe [m] ; tubercule [m] ; rhizome [m]
หัวผักกาด[n.] (hūaphakkāt) EN: [classifier : bulbs, tubers]   FR: [classificateur : bulbes, tubercules]
ลงหัว[v. exp.] (long hūa) EN: form a tuber/bulb   
แง่[n.] (ngaē) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance   FR: coin [m] ; angle [m] ; saillie [f] ; rebord [m] ; aspérité [f]
โหนก[adj.] (nōk) EN: protuberant ; bulging ; protruding ; projecting   
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding   FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant

CMU English Pronouncing Dictionary
TUBERVILLE    T UW1 B ER0 V IH2 L
TUBERCULOSIS    T AH0 B ER2 K Y AH0 L OW1 S AH0 S
TUBERCULOSIS    T UW0 B ER2 K Y AH0 L OW1 S AH0 S
TUBERCULOSIS    T UW0 B ER2 K Y UW0 L OW1 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tuber    (n) tjˈuːbər (t y uu1 b @ r)
tubers    (n) tjˈuːbəz (t y uu1 b @ z)
tubercular    (j) tjˈuːbˈɜːʴkjulər (t y uu1 b @@1 k y u l @ r)
tuberculous    (j) tjˈuːbˈɜːʴkjuləs (t y uu1 b @@1 k y u l @ s)
tuberculosis    (n) tjˈuːbˌɜːʴkjulˈousɪs (t y uu1 b @@2 k y u l ou1 s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结核[jié hé, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] tuberculosis; consumption; nodule, #13,426 [Add to Longdo]
肺结核[fèi jié hé, ㄈㄟˋ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] tuberculosis; TB, #17,657 [Add to Longdo]
结核病[jié hé bìng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] tuberculosis, #20,711 [Add to Longdo]
[láo, ㄌㄠˊ, / ] tuberculosis, #39,696 [Add to Longdo]
结核杆菌[jié hé gǎn jūn, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] tubercle bacillus, #60,987 [Add to Longdo]
夜来香[yè lái xiāng, ㄧㄝˋ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄤ, / ] tuberose; Cestrum nocturnum, see also 夜香木, #65,549 [Add to Longdo]
结核菌素[jié hé jùn sù, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄐㄩㄣˋ ㄙㄨˋ, / ] tubercule bacillus [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knolle {f}; Wurzelknolle {f} | Knollen {pl}; Wurzelknollen {pl}tuber | tubers [Add to Longdo]
Tuberkulosekranke {m,f}; Tuberkulosekranker; Schwindsüchtige {m,f}; Schwindsüchtigerconsumptive [Add to Longdo]
Tuberkulose {f}; Schwindsucht {f} [med.]tuberculosis (TB) [Add to Longdo]
Tuberkulostatikum {n}; Mittel gegen Tuberkulose [med.]tuberculostatic [Add to Longdo]
Tuberkelbazilus {m}; Tuberkel {m} [med.]tubercle bacillus [Add to Longdo]
tuberkulös; mit Tuberkeln behaftet {adj} [med.]tuberculous [Add to Longdo]
Tuberkelhokko {m} [ornith.]Great Curassow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
TB[テーベー, te-be-] (n) tuberculosis; TB [Add to Longdo]
じゃが芋(P);ジャガ芋(P);馬鈴薯[じゃがいも(じゃが芋;馬鈴薯)(P);ジャガいも(ジャガ芋)(P);ジャガイモ;ばれいしょ(馬鈴薯)(P), jagaimo ( jaga imo ; bareisho )(P); jaga imo ( jaga imo )(P); jagaimo ; bareisho ( ] (n) (uk) (See ジャガタラ芋) potato (Solanum tuberosum); (P) [Add to Longdo]
たんこぶ[, tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling [Add to Longdo]
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]
ジャガタラ芋;ジャガタラ薯[ジャガタラいも;ジャガタライモ, jagatara imo ; jagataraimo] (n) (uk) (See ジャガ芋) potato (Solanum tuberosum) (lit [Add to Longdo]
チューベローズ;チュベローズ[, chu-bero-zu ; chubero-zu] (n) tuberose (Polianthes tuberosa) [Add to Longdo]
ツベルクリン[, tsuberukurin] (n) tuberculin (ger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
結核[けっかく, kekkaku] Tuberkulose (TBC) [Add to Longdo]
肺結核[はいけっかく, haikekkaku] Tuberkulose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tuber
   n 1: a fleshy underground stem or root serving for reproductive
      and food storage
   2: type genus of the Tuberaceae: fungi whose fruiting bodies are
     typically truffles [syn: {Tuber}, {genus Tuber}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top