ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trunked

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trunked-, *trunked*, trunk, trunke
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trunk(n) ลำต้น
trunk(n) หีบใส่ของ, See also: หีบใส่ของขนาดใหญ่
trunk(n) ลำตัว
trunk(n) งวง, See also: งวงช้าง
trunks(n) กางเกงในชาย
trunks(n) กางเกงว่ายน้ำ
trunk line(n) การโทรศัพท์ทางไกล
wardrobe trunk(n) กระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่ที่แขวนเสื้อผ้าได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trunk(ทรังคฺ) n. ลำต้น,ลำตัว,หีบขนาดใหญ่,งวงช้าง,สายโทรศัพท์,สายใหญ่,เส้นทาง (รถไฟ,ถนน,คลอง) ,กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่,รางล้างแร่,ทางอุโมงค์ adj. เกี่ยวกับลำต้น,เกี่ยวกับลำตัว, Syn. body, torso
wardrobe trunkn. กระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
trunk(n) ลำต้น,ลำตัว,งวงช้าง,หีบเดินทางใหญ่,อุโมงค์,สายโทรศัพท์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presentation, torso; lie, transverse; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, trunk; lie, transverse; presentation, torsoท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lie, transverse; presentation, torso; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
root trunkลำตัวรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
bole; trunkลำต้น [ไม้ต้น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
boot; trunkห้องเก็บของ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital trunkสายผ่านดิจิทัล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
torso presentation; lie, transverse; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trunk๑. ลำตัว๒. ลำต้น (ประสาท, หลอดเลือด, หลอดน้ำเหลือง)๓. ส่วนต้น, ส่วนโคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trunk; boleลำต้น [ไม้ต้น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trunkสายผ่าน, วงจรผ่าน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trunk; bootห้องเก็บของ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trunk mobile radioวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะกลุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trunk presentation; lie, transverse; presentation, torsoท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transverse lie; presentation, torso; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve trunkเส้นประสาทใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balance, Trunkการทรงตัวของผู้ป่วย [การแพทย์]
Circling, Trunkหมุนลำตัว [การแพทย์]
Circumference, Trunkเส้นรอบวงของลำตัว [การแพทย์]
Corsets, Trunkเครื่องพยุงตัว [การแพทย์]
Diameter, Trunkความหนาของลำตัว [การแพทย์]
Exercise, Lateral Trunkท่าบริหารบริเวณลำตัวด้านข้าง [การแพทย์]
Exercise, Trunk, Anteriorท่าบริหารลำตัวด้านหน้า [การแพทย์]
Exercise, Trunk, Generalท่าบริหารลำตัวทั่วไป [การแพทย์]
Exercise, Trunk, Posteriorท่าบริหารลำตัวด้านหลัง [การแพทย์]
Funnel - Funnel column -Trunkลำกรวย งวง [อุตุนิยมวิทยา]
Knee and Trunk Bendย่อเข่า-ก้มแตะ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
trunk(n) ท่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trunkNo matter what I'm going to the beach! Towel and trunks. Insect repellant!
trunkWoodpeckers peck tree trunks with their long pointed beaks and eat insects found there.
trunkCould you put these bags in the trunk?
trunkThere's a checkpoint at the border where they look in your trunk.
trunkThen one day the boy came to the tree and the tree said, "Come, Boy, come and climb up my trunk and swing from my branches and eat apples and play in my shade and be happy."
trunk"Cut down my trunk and make a boat," said the tree.
trunkAnd so the boy cut down her trunk and made a boat and sailed away.
trunk"My trunk is gone," said the tree.
trunkThe trunk was too heavy for him to manage.
trunkHe would climb up her trunk and swing from branches and eat apples.
trunkAnd then one day the boy came back and the tree shook with joy and she said, "Come, boy, climb up my trunk and swing from my branches and be happy."
trunkGo upstairs and bring down my trunk.
trunkI put my suitcase in the trunk.
trunkCan you bring down my trunk from upstairs?
trunkThe label is attached to the trunk.
trunkThe old woman sent a servant for the trunk.
trunkIs your trunk locked?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระโปรงหลังรถ(n) boot, See also: trunk
ลำ(n) trunk, See also: body, stalk, Thai Definition: ตัวของคน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ไม่นับส่วนที่เป็นแขนขาหรือกิ่งก้านหรือเรียกสิ่งที่ยาวกลมหรือมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
ลำตัว(n) torso, See also: trunk, body, Example: ปลาส่วนมากมีลำตัวยาวหัวแหลมท้ายแหลมทำให้ว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว
ลำต้น(n) trunk, See also: stem, stalk, bole, Example: ต้นไม้เล็กๆ พยายามจะเหยียดลำต้นอันบอบบางต่อสู้พายุฝน, Thai Definition: ส่วนของต้นไม้ที่อยู่เหนือดิน ไม่นับรวมกิ่งก้าน มีลักษณะเป็นลำ
หีบ(clas) box, See also: casket, chest, trunk, coffer, Example: ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นำนาฬิกากับหินและหีบดนตรีขนาดใหญ่ 1 หีบมาแสดงในงาน, Thai Definition: ลักษณนามของหีบ
หีบ(n) casket, See also: box, chest, trunk, coffer, Syn. ลัง, Example: ไปหีบไม้เก่าคร่ำคร่าจนบานพับขึ้นสนิมต้องออกแรงดึงเต็มที่จึงเปิดออก, Thai Definition: ภาชนะใส่สิ่งของ รูปสี่เหลี่ยม มีฝา
ผ้านุ่ง(n) panung, See also: brocade worn over the trunks, Syn. โจงกระเบน, Example: นักเรียนทุกคนต้องใส่ผ้านุ่งเวลาเรียนรำไทย, Count Unit: ผืน, Thai Definition: ผ้าสําหรับนุ่งชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เวลานุ่งม้วนให้เป็นชายกระเบนหรือหางกระเบนแล้วเอาลอดหว่างขาดึงไปเหน็บไว้ที่ขอบผ้าระดับบั้นเอวข้างหลัง
งวง(n) trunk, See also: proboscis, Syn. งวงช้าง, Example: ฉันเคยเห็นแม่ช้างใช้งวงจับหมาเหวี่ยงกระเด็นไป, Count Unit: งวง, Thai Definition: จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกไป ตรงปลายมีจะงอยสำหรับจับของอย่างมือ
งวงช้าง(n) trunk, See also: proboscis, Syn. งวง, Example: ช้างใช้งวงช้างคว้าจับสิ่งของเข้าปาก, Count Unit: งวง, Thai Definition: จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกไป ตรงปลายมีจะงอยสำหรับจับของอย่างมือ
กระเป๋าเดินทาง(n) baggage, See also: luggage, suitcase, traveling bag, trunk, Example: เขาสามารถออกแบบกระโปรงรถที่มีความจุมากพอที่จะจุกระเป๋าเดินทางมากใบที่สุดได้, Count Unit: ใบ, ลูก
กางเกงลิง(n) underpants, See also: trunks, legless-shorts, Syn. กางเกงใน, Example: เด็กคนนั้นลื่นล้มจนเห็นกางเกงลิง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: กางเกงชั้นในรัดแนบเนื้อ ไม่มีขา
กางเกงว่ายน้ำ(n) swimming trunks, Example: ผู้ชายต้องใส่กางเกงว่ายน้ำลงสระ, Count Unit: ตัว
กาบกล้วย(n) leaf sheaf of banana tree, See also: fibrous layer on the trunk of the banana tree, Example: การทำเชือกนั้นต้องกรีดกาบกล้วยให้เป็นเส้นก่อน, Count Unit: กาบ
ต้น(n) stem, See also: trunk, Syn. ลำต้น, Example: ต้นไม้ต้นใดที่มีต้นแข็งแรงก็สามารถจะนำมาต่อกิ่งได้, Thai Definition: ลำของต้นไม้, เป็นชื่อรวมทั่วไปของต้นไม้และพืชผักต่างๆ
โทรศัพท์ทางไกล(n) long distance, See also: long distance, trunk call
เนื้อตัว(n) body, See also: trunk, torso, Syn. ร่างกาย, ตัว, Example: เด็กชายตัวเล็กๆ มีเนื้อตัวมอมแมมเพราะไปเล่นซนในบ่อน้ำมา
เนื้อตัว(n) body, See also: trunk, torso, Syn. ร่างกาย, ตัว, Example: เด็กชายตัวเล็กๆ มีเนื้อตัวมอมแมมเพราะไปเล่นซนในบ่อน้ำมา
เนื้อตัว(n) body, See also: trunk, torso, Syn. ร่างกาย, ตัว, Example: เด็กชายตัวเล็กๆ มีเนื้อตัวมอมแมมเพราะไปเล่นซนในบ่อน้ำมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัตถ์[hat] (n) EN: trunk  FR: trompe (d'éléphant) [f]
หีบ[hīp] (n) EN: box ; case ; chest ; casket ; trunk  FR: caisse [f] ; coffre [m] ; coffret [m] ; boîte [f] ; malle [f] ; urne [f]
หีบ[hīp] (n) EN: [classifier : box ; casket ; chest ; trunk ; coffer]
กางเกงลิง[kāngkēng ling] (n, exp) EN: underpants ; trunks ; legless-shorts
กางเกงว่ายน้ำ[kāngkēng wāinām] (n, exp) EN: swimming trunks
โคนต้นไม้[khōn tonmāi] (n, exp) EN: bole ; trunk (of a tree)  FR: tronc d'arbre [m]
กกไม้[kok māi] (n) EN: trunk  FR: tronc [m]
กระเป๋าเดินทาง[krapao doēnthāng] (n) EN: suitcase ; traveling bag ; baggage ; luggage ; trunk  FR: valise [f] ; bagage [m] ; sac de voyage [m]
กระโปรงหลังรถ[kraprōng lang rot] (n, exp) EN: boot ; trunk
ลำ[lam] (n) EN: trunk  FR: tronc [m]
ลำต้น[lamton] (n, exp) EN: trunk ; stem ; stalk ; bole  FR: tronc (d'arbre) [m]
ลำตัว[lamtūa] (n) EN: torso ; trunk  FR: tronc [m] ; torse [m]
ลังไม้[lang māi] (x) EN: crate ; wooden trunk  FR: caisse en bois [f] ; cageot en bois [m]
งวง[ngūang] (n) EN: trunk (of an elephant) ; proboscis  FR: trompe [f] ; trompe préhensile [f]
งวงช้าง[ngūang chāng] (n, exp) EN: elephant's trunk ; elephant's proboscis  FR: trompe d'éléphant [f]
งวงผีเสื้อ[ngūang phīseūa] (n, exp) EN: sucking trunk of a butterfly
งูงวงช้าง[ngū ngūang chāng] (n, exp) EN: Elephant-trunk Snake ; Wart Snake ; Javan file snake
ท้ายรถ[thāi rot] (n, exp) EN: boot ; trunk
ที่เก็บของท้ายรถ[thī kep khøng thāi rot] (n) EN: trunk  FR: coffre (de véhicule) [m]
โทรศัพท์ทางไกล[thōrasap thāng klai] (n, exp) EN: long distance ; long distance ; trunk call
ตัว[tūa] (n) EN: body ; trunk  FR: corps [m] ; corps [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUNK T R AH1 NG K
STRUNK S T R AH1 NG K
TRUNKS T R AH1 NG K S
SISTRUNK S IH1 S T R AH0 NG K
STRUNK'S S T R AH1 NG K S
TRUNKLINE T R AH1 NG K L AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trunk (n) trˈʌŋk (t r uh1 ng k)
trunks (n) trˈʌŋks (t r uh1 ng k s)
trunking (n) trˈʌŋkɪŋ (t r uh1 ng k i ng)
trunk-call (n) trˈʌŋk-kɔːl (t r uh1 ng k - k oo l)
trunk-line (n) trˈʌŋk-laɪn (t r uh1 ng k - l ai n)
trunk-road (n) trˈʌŋk-roud (t r uh1 ng k - r ou d)
trunk-calls (n) trˈʌŋk-kɔːlz (t r uh1 ng k - k oo l z)
trunk-lines (n) trˈʌŋk-laɪnz (t r uh1 ng k - l ai n z)
trunk-roads (n) trˈʌŋk-roudz (t r uh1 ng k - r ou d z)
swimming-trunks (n) swˈɪmɪŋ-trʌnks (s w i1 m i ng - t r uh n k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gàn, ㄍㄢˋ, / ] tree trunk; main part of sth; to manage; to work; to do; capable; cadre (in communist party); to kill (slang); to fuck (slang), #820 [Add to Longdo]
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl, #1,484 [Add to Longdo]
[xiāng, ㄒㄧㄤ, ] box; trunk; chest, #2,569 [Add to Longdo]
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] surname Ding; cubes (of food); fourth of 10 heavenly trunks 十天干; fourth in order; letter "D" or roman "IV" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; butyl, #2,765 [Add to Longdo]
[zhū, ㄓㄨ, ] tree trunk; stump (tree root); a plant; classifier for trees or plants; to involve others (in shady business), #3,898 [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl, #4,340 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, ] self; oneself; sixth of 10 heavenly trunks 十天干; sixth in order; letter "F" or roman "VI" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hexa, #4,958 [Add to Longdo]
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, ] third of 10 heavenly trunks 十天干; third in order; letter "C" or roman "III" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; propyl, #7,446 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] tired; eighth of 10 heavenly trunks 十天干; eighth in order; letter "H" or roman "VIII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; octa, #7,626 [Add to Longdo]
箱子[xiāng zi, ㄒㄧㄤ ㄗ˙, ] suitcase; chest; box; case; trunk, #9,947 [Add to Longdo]
植株[zhí zhū, ㄓˊ ㄓㄨ, ] tree trunk, #16,622 [Add to Longdo]
[gēng, ㄍㄥ, ] age; seventh of 10 heavenly trunks 十天干; seventh in order; letter "G" or roman "VII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hepta, #17,048 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] trunks (for books), #17,937 [Add to Longdo]
主干[zhǔ gàn, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] trunk; main; core, #18,021 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, ] fifth of 10 heavenly trunks 十天干; fifth in order; letter "E" or roman "V" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; penta, #20,034 [Add to Longdo]
树干[shù gàn, ㄕㄨˋ ㄍㄢˋ, / ] tree trunk, #21,713 [Add to Longdo]
[rén, ㄖㄣˊ, ] ninth of 10 heavenly trunks 十天干; ninth in order; letter "I" or roman "IX" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; nona, #21,836 [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] hamper; trunk, #22,695 [Add to Longdo]
乔木[qiáo mù, ㄑㄧㄠˊ ㄇㄨˋ, / ] tree, esp. with recognizable trunk (as opposed to bush 灌木), #30,665 [Add to Longdo]
躯干[qū gàn, ㄑㄩ ㄍㄢˋ, / ] trunk; torso, #31,215 [Add to Longdo]
甲子[jiǎ zǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄗˇ, ] first of 10 heavenly trunks 天干 and first of 12 earthly branches 地支; by ext., the 60 combinations 甲子, 乙丑, 丙寅 etc making up the year cycle; first year A1 of the 60 year cycle, e.g. 1984 or 2044, #36,260 [Add to Longdo]
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, ] tenth of 10 heavenly trunks 十天干; tenth in order; letter "J" or roman "X" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; deca, #44,202 [Add to Longdo]
天干[tiān gān, ㄊㄧㄢ ㄍㄢ, ] the 10 heavenly trunks 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 (used cyclically in the calendar and as ordinal number like Roman I, II, III); also translated as Heavenly Stems, #52,720 [Add to Longdo]
合抱[hé bào, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ, ] to wrap one's arm around (used to describe the girth of a tree trunk), #59,432 [Add to Longdo]
泳裤[yǒng kù, ㄩㄥˇ ㄎㄨˋ, / ] swim trunks, #64,758 [Add to Longdo]
干支[gān zhī, ㄍㄢ ㄓ, ] the 10 heavenly trunks 十天干 and 12 earthly branches 十二枝; sexagenary cycle, #64,951 [Add to Longdo]
高峻[gāo jùn, ㄍㄠ ㄐㄩㄣˋ, ] high and steep; tall and straight (e.g. tree trunks), #79,106 [Add to Longdo]
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, / ] portfolio; trunk, #92,656 [Add to Longdo]
[gàn, ㄍㄢˋ, ] tree trunk, #393,542 [Add to Longdo]
倾箱倒箧[qīng xiāng dǎo qiè, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤ ㄉㄠˇ ㄑㄧㄝˋ, / ] to turn out all one's trunks (成语 saw); to give away all one has, #1,023,936 [Add to Longdo]
十天干[shí tiān gān, ㄕˊ ㄊㄧㄢ ㄍㄢ, ] the 10 heavenly trunks 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 (used cyclically in the calendar and as ordinal number like Roman I, II, III); also translated as heavenly stems [Add to Longdo]
十干[shí gān, ㄕˊ ㄍㄢ, ] same as 天干; the 10 heavenly trunks 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚, 辛, 壬, 癸 (used cyclically in the calendar and as ordinal number like Roman I, II, III); also translated as heavenly stems [Add to Longdo]
生辰八字[shēng chén bā zì, ㄕㄥ ㄔㄣˊ ㄅㄚ ㄗˋ, ] one's birth data for astrological purposes, combined from year, month, day, hour, heavenly trunk and earthly branch [Add to Longdo]
甲乙[jiǎ yǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄧˇ, ] first two of the ten heavenly trunks 十天干; by ext., the heavenly trunks [Add to Longdo]
象鼻山[Xiàng bí shān, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˊ ㄕㄢ, ] Elephant trunk hill in Guilin [Add to Longdo]
铁箱[tiě xiāng, ㄊㄧㄝˇ ㄒㄧㄤ, / ] metal trunk; metal box; a safe [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholismus {m}; Trunksucht {f}alcoholism [Add to Longdo]
Alkoholsucht {f}; Trunksucht {f}dipsomania [Add to Longdo]
Alkoholsüchtige {m,f}; Alkoholsüchtiger; Trunksüchtige {m,f}; Trunksüchtigerdipsomaniac [Add to Longdo]
Amt {n}trunk [Add to Longdo]
Amtsleitung {f} (Telefon)trunk line; local loop [Add to Longdo]
Badehose {f}swimming trunks [Add to Longdo]
Besetzt-Meldung {f}all trunks busy [Add to Longdo]
Betrunkene {m,f}; Betrunkenerdrunkenly [Add to Longdo]
Betrunkene {m,f}; Betrunkener; Säufer {m} | Betrunkenen {pl}; Säufer {pl}drunkard | drunkards; drunks [Add to Longdo]
ein Betrunkenera drunken man [Add to Longdo]
Betrunkenheit {f}; Trunkenheit {f}drunkenness [Add to Longdo]
betrunkensozzled [Add to Longdo]
Getränk {n}; Trank {m}; Trunk {m} | Getränke {pl}; Trünke {pl} | alkoholfreies Getränkdrink | drinks | soft drink [Add to Longdo]
Hauptleitung {f}trunk circuit [Add to Longdo]
Hauptleitung {f}trunk line [Add to Longdo]
Hauptleitung {f}trunking [Add to Longdo]
Koffer {m}; Schrankkoffer {m} | Koffer {pl}trunk | trunks [Add to Longdo]
Kofferraum {m} | Kofferräume {pl}boot [Br.]; trunk [Am.] | boots; trunks [Am.] [Add to Longdo]
Mut {m} | Mut fassen | sich Mut antrinken | angetrunkener Mutcourage | to pluck up courage | to give oneself Dutch courage | dutch courage [Add to Longdo]
Querverbindung {f}tie trunk [Add to Longdo]
Rüssel {m} (Elefant)trunk (elephant) [Add to Longdo]
Rumpf {m}; Torso {m}; Körper {m}trunk; torso; body [Add to Longdo]
Schienenverteilersystem {n}busbar trunking system [Add to Longdo]
Schlaftrunk {m}sleeping draught [Add to Longdo]
Schrankkoffer {m}wardrobe trunk [Add to Longdo]
Schrankunterteil {n} | Schrankkoffer {pl}bottom part of the cabinet | wardrobe trunks [Add to Longdo]
Schwertkasten {m} [naut.]trunk [Add to Longdo]
Selbstwählfernverkehr {m}subscriber trunk dial [Add to Longdo]
Stamm {m}; Baumstamm {m}trunk; tree trunk [Add to Longdo]
Strunk {m} | Strünke {pl}stem; stalk | stems; stalks [Add to Longdo]
Trunkierung {f}truncation [Add to Longdo]
Trunkenheit am Steuerdrink-driving [Br.]; drunk driving; drunken driving [Am.] [Add to Longdo]
Trunksüchtigkeit {f}bibulousness [Add to Longdo]
Umtrunk {m}drink [Add to Longdo]
Verbindungskabel {n}trunk cable [Add to Longdo]
ausgetrunkendrunk up [Add to Longdo]
berauschen; betrunken machen | berauschend | berauscht | berauscht | berauschteto inebriate | inebriating | inebriated | inebriate | inebriated [Add to Longdo]
betrunken; berauscht {adj} | sinnlos betrunken; total betrunkendrunk | blind drunk [Add to Longdo]
betrunken; trunken {adj} | betrunkener; trunkener | am betrunkensten; am trunkenstendrunken | more drunken | most drunken [Add to Longdo]
betrunken {adv}groggily [Add to Longdo]
betrunkenintoxicated [Add to Longdo]
betrunkenjuiced [Add to Longdo]
betrunken machento intoxicate [Add to Longdo]
betrunkencanned [Add to Longdo]
erfolgreich; siegestrunken {adj}triumphant [Add to Longdo]
ertrinken | ertrinkend | ertrunken | ich ertrinke | du ertrinkst | er/sie ertrinkt | ich/er/sie ertrank | er/sie ist/war ertrunkento be drowned | being drowned | been drowned | I am drowned | you are drowned | he/she is drowned | I/he/she was drowned | he/she has/had been drowned [Add to Longdo]
macht betrunkenintoxicates [Add to Longdo]
nüchtern; nicht betrunken {adj} | nüchterner | am nüchternstensober | more sober | most sober [Add to Longdo]
rüsselartig {adj}trunklike [Add to Longdo]
schlaftrunken; schläfrig {adj} | schlaftrunkener; schläfriger | am schlaftrunkesten; am schläfrigstendrowsy | drowsier | drowsiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スイミングトランクス[suimingutorankusu] (n) swimming trunks (male swimsuit) [Add to Longdo]
スイミングパンツ[suimingupantsu] (n) swimming trunks (wasei [Add to Longdo]
トランキング[torankingu] (n) {comp} trunking [Add to Longdo]
トランク[toranku] (n) (1) suitcase; trunk; (2) trunk (of a car); boot; (3) (trunk) line; (P) [Add to Longdo]
トランクス[torankusu] (n) trunks; (P) [Add to Longdo]
トランクタイプ[torankutaipu] (n) {comp} trunk type [Add to Longdo]
トランクルーム[torankuru-mu] (n) trunk room [Add to Longdo]
トランク予備[トランクよび, toranku yobi] (n) {comp} trunk conditioning [Add to Longdo]
パンツ[pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P) [Add to Longdo]
回線群[かいせんぐん, kaisengun] (n) {comp} trunk group [Add to Longdo]
回線網[かいせんもう, kaisenmou] (n) {comp} line network; trunk network [Add to Longdo]
海パン[かいパン, kai pan] (n) trunks; shorts (e.g. seaside use) [Add to Longdo]
[みき(P);かん, miki (P); kan] (n) (tree) trunk; (arrow) shaft; (tool) handle; backbone; base; (P) [Add to Longdo]
幹;柄[から, kara] (n) (1) (arch) trunk; stem; stalk; (2) shaft (of an arrow); (3) handle [Add to Longdo]
幹線[かんせん, kansen] (n,adj-no) main line; trunk line; (P) [Add to Longdo]
幹線ケーブル[かんせんケーブル, kansen ke-buru] (n) {comp} trunk cable [Add to Longdo]
幹線結合器[かんせんけつごうき, kansenketsugouki] (n) {comp} trunk coupling unit; trunk connecting unit; TCU [Add to Longdo]
局間回線[きょくかんかいせん, kyokukankaisen] (n) {comp} trunk; inter-office line [Add to Longdo]
躯幹[くかん, kukan] (n,adj-no) body; trunk; torso; physique [Add to Longdo]
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) [Add to Longdo]
行李[こうり, kouri] (n) portmanteau; wicker trunk; luggage; baggage [Add to Longdo]
根幹[こんかん, konkan] (n) (1) root and trunk; (2) foundation; root; basis; core; fundamentals; (P) [Add to Longdo]
四体[したい, shitai] (n) (arch) head, trunk, arms, and legs; the whole body [Add to Longdo]
樹幹[じゅかん, jukan] (n) trunk; shaft [Add to Longdo]
象の鼻[ぞうのはな, zounohana] (n) trunk of an elephant [Add to Longdo]
体幹[たいかん, taikan] (n,adj-no) trunk (of the body); soma [Add to Longdo]
中継交換機[ちゅうけいこうかんき, chuukeikoukanki] (n) {comp} toll switch; TS; trunk exchange [Add to Longdo]
中継線交換機[ちゅうけいせんこうかんき, chuukeisenkoukanki] (n) {comp} toll switch; TS; trunk exchange [Add to Longdo]
長距離電話[ちょうきょりでんわ, choukyoridenwa] (n) long-distance call; trunk call [Add to Longdo]
[どう, dou] (n) (1) trunk; torso; body; abdomen; waist; (2) plastron (in kendo); touching the plastron (kimari-te in kendo); (3) frame (of a drum, etc.); sound box (of a shamisen, etc.); hull (of a ship); (P) [Add to Longdo]
胴体[どうたい, doutai] (n,adj-no) body; trunk; torso; (P) [Add to Longdo]
胴中[どうなか, dounaka] (n) trunk; torso [Add to Longdo]
箱河豚[はこふぐ;ハコフグ, hakofugu ; hakofugu] (n) (1) (uk) bluespotted boxfish (Ostracion immaculatus); (2) boxfish (any fish of family Ostraciidae); trunkfish [Add to Longdo]
明け荷;明荷[あけに, akeni] (n) luggage trunk for sumo wrestlers and referees; wicker basket for sumo wrestler's belt, apron, etc. [Add to Longdo]
柳行李[やなぎごうり, yanagigouri] (n) wicker trunk [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トランキング[とらんきんぐ, torankingu] trunking [Add to Longdo]
トランクタイプ[とらんくたいぷ, torankutaipu] trunk type [Add to Longdo]
トランク予備[トランクよび, toranku yobi] trunk conditioning [Add to Longdo]
回線群[かいせんぐん, kaisengun] trunk group [Add to Longdo]
回線網[かいせんもう, kaisenmou] line network, trunk network [Add to Longdo]
幹線[かんせん, kansen] trunk [Add to Longdo]
幹線ケーブル[かんせんケーブル, kansen ke-buru] trunk cable [Add to Longdo]
幹線結合器[かんせんけつごうき, kansenketsugouki] trunk coupling unit, trunk connecting unit, TCU (abbr.) [Add to Longdo]
局間回線[きょくかんかいせん, kyokukankaisen] trunk, inter-office line [Add to Longdo]
中継交換機[ちゅうけいこうかんき, chuukeikoukanki] toll switch (TS), trunk exchange [Add to Longdo]
中継線交換機[ちゅうけいせんこうかんき, chuukeisenkoukanki] toll switch (TS), trunk exchange [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一杯[いっぱい, ippai] ein_Glas, ein_Trunk, -voll [Add to Longdo]
勝ち誇る[かちほこる, kachihokoru] triumphieren, siegestrunken [Add to Longdo]
晩酌[ばんしゃく, banshaku] Abendtrunk [Add to Longdo]
祝杯[しゅくはい, shukuhai] Freudentrunk, Freudenbecher [Add to Longdo]
酔う[よう, you] betrunken_werden, krank_werden, berauscht_sein [Add to Longdo]
酔っ酔い[よっぱらい, yopparai] Betrunkener [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top