ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tribes

T R AY1 B Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tribes-, *tribes*, tribe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tribesman(n) ชาวเขา, See also: ชาวดอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tribesman(ไทรบซ'เมิน) n., (pl. tribesmen) สมาชิกของเผ่า,ชนเผ่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tribesAt long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to make peace.
tribesI hear some tribes in eastern Africa live on milk products.
tribesThe king subjected all the tribes to his rule.
tribesThe natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..
tribesThere are quite many tribes the world.
tribesThere are still some savage tribes on that island.
tribesThose tribes inhabit the desert all year round.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวดอย(n) hill-man, See also: tribespeople, Syn. ชาวเขา, ชาวดอย, คนดอย, คนภูเขา

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIBES T R AY1 B Z
TRIBESMAN T R AY1 B Z M AE0 N
TRIBESMEN T R AY1 B Z M IH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tribes (n) trˈaɪbz (t r ai1 b z)
tribesman (n) trˈaɪbzmən (t r ai1 b z m @ n)
tribesmen (n) trˈaɪbzmən (t r ai1 b z m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄帝族[Huáng dì zú, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ ㄗㄨˊ, / ] tribes under the Yellow Emperor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こ, ko] (n) (arch) barbarian tribes surrounding ancient China [Add to Longdo]
五胡[ごこ, goko] (n) Wu Hu (five tribes that migrated into China between the 3rd & 5th centuries [Add to Longdo]
生蕃[せいばん, seiban] (n) wild tribespeople [Add to Longdo]
勿吉[もっきつ, mokkitsu] (n) (arch) (See 靺鞨) Mohe (one of the Tungusic-speaking tribes) [Add to Longdo]
靺鞨[まっかつ;まつかつ, makkatsu ; matsukatsu] (n) Mohe (one of the Tungusic-speaking tribes) [Add to Longdo]
韃靼[だったん, dattan] (n) Tartary (various tribes that historically inhabited the area north of China) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top