ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transport

T R AE0 N S P AO1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transport-, *transport*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transport(vt) บรรทุก, See also: ขน, ขนถ่าย
transport(vt) ขนย้าย, See also: ขนส่ง
transport(n) การขนส่ง, See also: บริษัทขนส่ง
transport(n) พาหนะ, See also: ยานพาหนะ
transport(n) ความปิติยินดี, See also: ความดีใจ, Syn. happiness
transportation(n) การขนส่ง, See also: การลำเลียง
transportation(n) การคมนาคม
transportation(n) ระบบการขนส่ง, See also: เส้นทางขนส่ง
transportation(n) วิธีการขนส่ง
transportation(n) ค่าโดยสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transport(แทรนซฺพอร์ท') vt. ขนส่ง,นำส่ง,ส่ง,ลำเลียง,ขนย้าย,เนรเทศ. n. การขนส่ง,การนำส่ง,การส่ง,การลำเลียง,การขนย้าย,การเนรเทศ,วิธีการขนส่ง,พาหนะขนส่ง,เครื่องบินโดยสาร,เครื่องบินบรรทุก,ระบบขนส่งมวลชน,อารมณ์รุนแรง,นักโทษที่ถูกเนรเทศ., See also: transportable
transportation(แทรนสเพอเท'เชิน) n. การขนส่ง,การนำส่ง,การลำเลียง,การขนย้าย,การเนรเทศ,วิธีการขนส่ง,พาหนะขนส่ง,ธุรกิจการขนส่ง,ค่าขนส่ง,ค่าเดินทาง,การเนรเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
transport(n) การขนส่ง,การลำเลียง,เรือขนส่ง,อาการเคลิ้ม
transport(vt) ขนส่ง,ลำเลียง,เนรเทศ,เคลื่อนย้าย
transportation(n) การขนส่ง,การลำเลียง,พาหนะขนส่ง,ค่าขนส่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transportationการขนส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transport Container Systemระบบถังขยะเคลื่อนที่, Example: ระบบถังขยะขนาดใหญ่ที่ไปตั้งตามชุมชนต่างๆ ที่รถขยะสามารถเข้าไปบริการได้ถึง รถขยะจะมีอุปกรณ์ในการยกถังขยะขนาดใหญ่ขึ้นวางบนรถได้ เพื่อนำเอาขยะไปทิ้งที่สถานกำจัดขยะ และนำเอาถังขยะใบนั้นกลับมาวางที่บริเวณชุมชนเดิม [สิ่งแวดล้อม]
Transport costค่าขนส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Transport facilitationการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Transport statisticsสถิติการขนส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Transport taxภาษีการขนส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Transport theoryทฤษฎีการนำพา [TU Subject Heading]
Transport workersคนงานในกิจการขนส่ง [TU Subject Heading]
Transportationการขนส่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transportationการขนส่ง [TU Subject Heading]
transportationการขนส่ง, การพัดพา, 1.การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง   2.การที่น้ำหรือลมพัดพาเอาสสาร  เช่น หิน หรือสิ่งผุพังจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transportA bus transported us from the airport to the city.
transportAfter all, their form of transport produces no pollution at all.
transportA massive flood paralyzed the local transportation network.
transportBecause of modern communication and transportation systems, the world is getting smaller.
transportCommuters were deprived of their transport by the strike.
transportHe was transported to hospital by helicopter.
transportHe was transported with joy.
transportHis discovery gave rise to a revolution in transport.
transportI'd like to settle the transportation arrangements before I leave.
transportI know you can rely on him for transportation.
transportIn the desert, camels are more important than cars for transportation.
transportIn the latest report it is written that 90% of all the cocaine smuggled in the world is transported by sea, and most of that by speedboat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถขนของ(n) transport vehicle
ส่งสินค้า(v) transport, See also: carry
สถานีขนส่ง(n) transport station, Count Unit: สถานี
ขนส่งสินค้า(v) transport goods, Example: กระทรวงมหาดไทยได้ขานรับนโยบายการแก้ไขปัญหาการโจรกรรมสินค้าในระหว่างขนส่งสินค้าจากเรือเล็กถึงเรือใหญ่, Thai Definition: เคลื่อนย้ายสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ลำเลียง(v) transport, See also: deliver, send, Example: อาวุธอันทรงแสนยานุภาพได้ถูกลำเลียงออกมาอย่างครบครัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพ, Thai Definition: ขนถ่ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
การลำเลียง(n) transportation, Syn. การขนส่ง, Example: สายแจ้งว่าคืนนี้จะมีการลำเลียงสินค้าผิดกฎหมายที่ชายแดน, Thai Definition: การขนถ่ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
การคมนาคม(n) transportation, See also: communication, Syn. การขนส่ง, การติดต่อ, Example: การขนส่งทางบก การขนส่งทางเรือ และการขนส่งทางอากาศถือเป็นการคมนาคมของมวลชน
ขน(v) transport, See also: carry, remove, take away, haul, convey, ship, Syn. ขนส่ง, ขนย้าย, ย้าย, เคลื่อนย้าย, Example: เขาขนของกว่า 3 เที่ยวจึงจะหมดห้อง, Thai Definition: เอาสิ่งของเป็นจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยบรรทุก หาบ หาม หรือ ด้วยวิธีอื่น
ขนส่ง(n) transportation, Syn. การขนย้าย, การเคลื่อนย้าย, Example: ธุรกิจด้านการขนส่งจะได้รับความกระทบกระเทือนจากการที่น้ำมันมีราคาสูงขึ้น, Thai Definition: ธุรกิจเกี่ยวด้วยการขนและส่ง
ขนส่ง(v) transport, See also: carry, remove, take away, haul, Syn. บรรทุก, ขนย้าย, เคลื่อนย้าย, ขนถ่าย, Example: เรือเดินสมุทรขนส่งผู้โดยสารข้ามทวีป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบก[baēk] (v) EN: shoulder ; carry on the back ; bear  FR: porter sur l'épaule ; transporter
แบกหาม[baēk hām] (v, exp) EN: carry on the back ; shoulder  FR: transporter sur le dos
บรรทุก[banthuk] (v) EN: transport ; carry ; load ; be loaded ; be laden  FR: charger ; transporter ; mettre sur
บรรทุกผู้โดยสาร[banthuk phūdōisān] (v, exp) EN: transport passengers
บรรทุกสินค้า[banthuk sinkhā] (v, exp) EN: load goods ; transport goods
บริษัทขนส่ง[børisat khonsong] (n, exp) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm  FR: compagnie de transport [f] ; société de transport [f]
การเคลื่อนย้าย[kān khleūoenyāi] (n) EN: transportation
การคมนาคม[kān khomanākhom] (n, exp) EN: public transportation  FR: transports publics [mpl]
การขนล่ง[kān khonlong] (n) EN: transportation ; transport ; carriage ; cartage
การขนส่ง[kān khonsong] (n) EN: transportation ; carriage ; cartage ; shipping  FR: transport [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSPORT T R AE0 N S P AO1 R T
TRANSPORT T R AE1 N S P AO0 R T
TRANSPORTS T R AE0 N S P AO1 R T S
TRANSPORTS T R AE1 N S P AO0 R T S
TRANSPORTER T R AE0 N S P AO1 R T ER0
TRANSPORTED T R AE0 N S P AO1 R T AH0 D
TRANSPORTERS T R AE0 N S P AO1 R T ER0 Z
TRANSPORTING T R AE0 N S P AO1 R T IH0 NG
TRANSPORTABLE T R AE0 N S P AO1 R T AH0 B AH0 L
TRANSPORTATION T R AE2 N S P ER0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transport (n) trˈænspɔːt (t r a1 n s p oo t)
transport (v) trˈænspˈɔːt (t r a1 n s p oo1 t)
transports (n) trˈænspɔːts (t r a1 n s p oo t s)
transports (v) trˈænspˈɔːts (t r a1 n s p oo1 t s)
transported (v) trˈænspˈɔːtɪd (t r a1 n s p oo1 t i d)
transporter (n) trˈænspˈɔːtər (t r a1 n s p oo1 t @ r)
transporters (n) trˈænspˈɔːtəz (t r a1 n s p oo1 t @ z)
transporting (v) trˈænspˈɔːtɪŋ (t r a1 n s p oo1 t i ng)
transportable (j) trˈænspˈɔːtəbl (t r a1 n s p oo1 t @ b l)
transportation (n) trˌænspɔːtˈɛɪʃən (t r a2 n s p oo t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交通[jiāo tōng, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ, ] transport; traffic; communication, #889 [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] transport under guard, #1,887 [Add to Longdo]
运输[yùn shū, ㄩㄣˋ ㄕㄨ, / ] transport; haulage; transit, #2,069 [Add to Longdo]
传输[chuán shū, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ, / ] transport; transmission, #6,012 [Add to Longdo]
输送[shū sòng, ㄕㄨ ㄙㄨㄥˋ, / ] transport; carry, #9,061 [Add to Longdo]
转运[zhuǎn yùn, ㄓㄨㄢˇ ㄩㄣˋ, / ] transportation; transfer, #12,487 [Add to Longdo]
[cáo, ㄘㄠˊ, ] transport by water; watercourse; canal, #43,409 [Add to Longdo]
驳运[bó yùn, ㄅㄛˊ ㄩㄣˋ, / ] transport by lighter; lighter, #129,989 [Add to Longdo]
运载量[yùn zǎi liàng, ㄩㄣˋ ㄗㄞˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] transport volume, #135,909 [Add to Longdo]
交通运输[jiāo tōng yùn shū, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄩㄣˋ ㄕㄨ, / ] transport [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
移送[いそう, isou] TH: ขนส่งไปที่อื่น  EN: transport

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bollerwagen {m}transport wagon [Add to Longdo]
Geldtransport {m}transport of money [Add to Longdo]
Transport {m}freightage [Add to Longdo]
Transport {m}portage [Add to Longdo]
Transport {m} | Transporte {pl}transport | transports [Add to Longdo]
Transport {m}transportation [Add to Longdo]
Transport {m}; Spedition {f}conveyance [Add to Longdo]
Transport {m}; Trägerlohn {m}porterage [Add to Longdo]
Transport {m}; Gütertransport {m}; Beförderung {f}carriage [Add to Longdo]
Transportanlage {f}material handling system [Add to Longdo]
Transportarbeiter {m} | Transportarbeiter {pl}transport worker | transport workers [Add to Longdo]
Transportband {n}belt [Add to Longdo]
Transporter {m} | Transporter {pl}transporter | transporters [Add to Longdo]
Transporteur {m}; Transporteurin {f}carrier [Add to Longdo]
Transportflugzeug {n} | Transportflugzeuge {pl}transport plane | transport planes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりする;うっとりとする[uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
おおすみ型輸送艦[おおすみがたゆそうかん, oosumigatayusoukan] (n) Osumi class vehicle transport ship [Add to Longdo]
テープ駆動部[テープくどうぶ, te-pu kudoubu] (n) {comp} tape transport [Add to Longdo]
トランスポーター[toransupo-ta-] (n) transporter [Add to Longdo]
トランスポーテーション[toransupo-te-shon] (n) transportation [Add to Longdo]
トランスポート[toransupo-to] (n) transport [Add to Longdo]
トランスポートサービス提供者[トランスポートサービスていきょうしゃ, toransupo-tosa-bisu teikyousha] (n) {comp} transport service provider; TS-provider [Add to Longdo]
トランスポートサービス利用者[トランスポートサービスりようしゃ, toransupo-tosa-bisu riyousha] (n) {comp} transport service user [Add to Longdo]
トランスポート層[トランスポートそう, toransupo-to sou] (n) {comp} transport layer [Add to Longdo]
モーダルシフト[mo-darushifuto] (n) modal shift (esp. changes in freight transport, e.g. from air to sea) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ駆動部[テープくどうぶ, te-pu kudoubu] tape transport [Add to Longdo]
トランスポートサービス提供者[トランスポートサービスていきょうしゃ, toransupo-tosa-bisu teikyousha] transport service provider, TS-provider [Add to Longdo]
トランスポートサービス利用者[トランスポートサービスりようしゃ, toransupo-tosa-bisu riyousha] transport service user [Add to Longdo]
トランスポート層[トランスポートそう, toransupo-to sou] transport layer [Add to Longdo]
受信側トランスポートエンティティ[じゅしんがわトランスポートエンティティ, jushingawa toransupo-toenteitei] receiving transport entity [Add to Longdo]
送信側トランスポートエンティティ[そうしんがわトランスポートエンティティ, soushingawa toransupo-toenteitei] sending transport entity [Add to Longdo]
輸送問題[ゆそうもんだい, yusoumondai] transportation problem [Add to Longdo]
高度交通システム[こうどこうつうしすてむ, koudokoutsuushisutemu] ITS, intelligent transportation systems [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
運搬[うんぱん, unpan] Transport, Befoerderung [Add to Longdo]
運賃[うんちん, unchin] Transportkosten, Versandkosten [Add to Longdo]
運輸[うんゆ, unyu] Transport, Befoerderung, Verkehr [Add to Longdo]
運送[うんそう, unsou] Transport, Befoerderung, Spedition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transport
   n 1: something that serves as a means of transportation [syn:
      {conveyance}, {transport}]
   2: an exchange of molecules (and their kinetic energy and
     momentum) across the boundary between adjacent layers of a
     fluid or across cell membranes
   3: the commercial enterprise of moving goods and materials [syn:
     {transportation}, {shipping}, {transport}]
   4: a state of being carried away by overwhelming emotion;
     "listening to sweet music in a perfect rapture"- Charles
     Dickens [syn: {ecstasy}, {rapture}, {transport},
     {exaltation}, {raptus}]
   5: a mechanism that transports magnetic tape across the
     read/write heads of a tape playback/recorder [syn: {tape
     drive}, {tape transport}, {transport}]
   6: the act of moving something from one location to another
     [syn: {transportation}, {transport}, {transfer},
     {transferral}, {conveyance}]
   v 1: move something or somebody around; usually over long
      distances
   2: move while supporting, either in a vehicle or in one's hands
     or on one's body; "You must carry your camping gear"; "carry
     the suitcases to the car"; "This train is carrying nuclear
     waste"; "These pipes carry waste water into the river" [syn:
     {transport}, {carry}]
   3: hold spellbound [syn: {enchant}, {enrapture}, {transport},
     {enthrall}, {ravish}, {enthral}, {delight}] [ant:
     {disenchant}, {disillusion}]
   4: transport commercially [syn: {transport}, {send}, {ship}]
   5: send from one person or place to another; "transmit a
     message" [syn: {transmit}, {transfer}, {transport},
     {channel}, {channelize}, {channelise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top