ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transferred

T R AE0 N S F ER1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transferred-, *transferred*, transferr, transferre
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transferred arcอาร์กถ่ายโอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transferredHe has transferred all his knowledge to his son.
transferredHe transferred his office to Osaka.
transferredHe transferred to the office in Chiba.
transferredHe was transferred to the head office in Tokyo.
transferredHis colleague was transferred to an overseas branch.
transferredHis son-in-law was transferred to an overseas branch.
transferred"Let me get a sample," and she transferred part to a petri dish.
transferredMr Jackson has recently transferred to Tokyo from Los Angeles.
transferredMy fifth-year junior school son has transferred into a school in Nagoya from Shizuoka.
transferredShe transferred from the bus to the subway.
transferredShe transferred the picture in the book to her notebook.
transferredShe was transferred from the head office to a branch office last month.

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSFERRED T R AE0 N S F ER1 D
TRANSFERRED T R AE1 N S F ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transferred (v) trˈænsfˈɜːʳd (t r a1 n s f @@1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转义[zhuǎn yì, ㄓㄨㄢˇ ㄧˋ, / ] transferred meaning, #138,944 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
繰り越し;繰越[くりこし, kurikoshi] (n) balance brought forward; a transferred amount (of money) [Add to Longdo]
繰り入れ金;繰入れ金;繰入金[くりいれきん, kuriirekin] (n) money transferred [Add to Longdo]
式年遷宮祭[しきねんせんぐうさい, shikinensenguusai] (n) fixed-interval transfer ceremony (wherein a shrine's sacred object is transferred to a newly constructed main hall) [Add to Longdo]
若宮[わかみや, wakamiya] (n) (1) young imperial prince; (2) child of the imperial family; (3) (See 本宮) shrine dedicated to a child of the god of the main shrine; (4) (See 勧請) newly built shrine (to which a divided tutelary deity has just been transferred) [Add to Longdo]
出向[しゅっこう, shukkou] (n,vs) being transferred; secondment; proceeding; leaving for; (P) [Add to Longdo]
相互情報量[そうごじょうほうりょう, sougojouhouryou] (n) {comp} transinformation (content); transferred information; transmitted information; mutual information [Add to Longdo]
伝達情報量[でんたつじょうほうりょう, dentatsujouhouryou] (n) {comp} transinformation (content); transferred information; transmitted information; mutual information [Add to Longdo]
動く[うごく, ugoku] (v5k,vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
相互情報量[そうごじょうほうりょう, sougojouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information [Add to Longdo]
伝達情報量[でんたつじょうほうりょう, dentatsujouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top