ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

traitor

T R EY1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -traitor-, *traitor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
traitor(n) ผู้ทรยศ
traitorous(adj) ทรยศ, Syn. treacherous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
traitor(เทร'เทอะ) n. ผู้ทรยศ,ผู้หักหลัง, See also: traitress, traitor ที่เป็นหญิง. traitorship n. traitorism n., Syn. betrayer
traitorous(เทร'เทอเริส) adj. ทรยศ,หักหลัง,ขายชาติ,ท ไม่ซื่อสัตย์,กบฏ., See also: traitorousness n. traitorously adv. -S., treacherous

English-Thai: Nontri Dictionary
traitor(n) คนทรยศ,คนหักหลัง,คนขายชาติ
traitorous(adj) ทรยศ,หักหลัง,ขายชาติ,เป็นกบฏ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
traitorผู้ทรยศ, กบฏ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
traitorHe has turned traitor.
traitorHe turned traitor.
traitorThe man was branded as a traitor.
traitorThe soldiers turned traitor.
traitorThe traitor betrayed his country to the enemy.
traitorThe traitor was deprived of his citizenship.
traitorWe have a traitor among us.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดคด[khitkhot] (v) EN: betray ; be a traitor ; be treacherous  FR: trahir
ผู้ทรยศ[phūthørayot] (n) EN: traitor  FR: traître [m]
ทรยศ[thørayot] (v) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect  FR: trahir ; faire défection
ทรยศ[thørayot] (adj) EN: traitorous ; treacherous ; perfidious  FR: traître ; perfide

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAITOR T R EY1 T ER0
TRAITORS T R EY1 T ER0 Z
TRAITOROUS T R EY1 T ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
traitor (n) trˈɛɪtər (t r ei1 t @ r)
traitors (n) trˈɛɪtəz (t r ei1 t @ z)
traitorous (j) trˈɛɪtərəs (t r ei1 t @ r @ s)
traitorously (a) trˈɛɪtərəsliː (t r ei1 t @ r @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叛徒[pàn tú, ㄆㄢˋ ㄊㄨˊ, ] traitor; turncoat; rebel; renegade; insurgent, #13,731 [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] traitor; crafty and evil person; villain, #13,788 [Add to Longdo]
汉奸[Hàn jiān, ㄏㄢˋ ㄐㄧㄢ, / ] traitor (to China), #15,721 [Add to Longdo]
卖国贼[mài guó zéi, ㄇㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄟˊ, / ] traitor, #38,835 [Add to Longdo]
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, ] traitor, #42,922 [Add to Longdo]
背叛者[bèi pàn zhě, ㄅㄟˋ ㄆㄢˋ ㄓㄜˇ, ] traitor, #77,517 [Add to Longdo]
叛逆者[pàn nì zhě, ㄆㄢˋ ㄋㄧˋ ㄓㄜˇ, ] traitor, #85,280 [Add to Longdo]
二鬼子[èr guǐ zi, ㄦˋ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, ] traitor; collaborator with the enemy, #134,591 [Add to Longdo]
逆产[nì chǎn, ㄋㄧˋ ㄔㄢˇ, / ] traitor's property; breech delivery, #240,474 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landesverräter {m}traitor of his country [Add to Longdo]
Verräter {m} | Verräter {pl}traitor | traitors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆賊[ぎゃくぞく, gyakuzoku] (n) rebel; traitor; insurgent [Add to Longdo]
逆徒[ぎゃくと, gyakuto] (n) rebel; traitor [Add to Longdo]
国賊[こくぞく, kokuzoku] (n) traitor; rebel [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] (n) (1) thief; robber; burglar; (2) rebel; insurgent; traitor [Add to Longdo]
賊子[ぞくし, zokushi] (n) rebellious child; rebel; traitor [Add to Longdo]
賊臣[ぞくしん, zokushin] (n) rebel; insurrectionist; traitor [Add to Longdo]
賊徒[ぞくと, zokuto] (n) rebels; bandit; robber; traitors [Add to Longdo]
朝敵[ちょうてき, chouteki] (n) an enemy of the court; traitor [Add to Longdo]
背信者[はいしんしゃ, haishinsha] (n) traitor [Add to Longdo]
売国奴[ばいこくど, baikokudo] (n) traitor (to one's country); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 traitor
   n 1: someone who betrays his country by committing treason [syn:
      {traitor}, {treasonist}]
   2: a person who says one thing and does another [syn: {double-
     crosser}, {double-dealer}, {two-timer}, {betrayer},
     {traitor}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top