ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

totterings

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -totterings-, *totterings*, tottering
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
totter(vi) เดินโซเซ, See also: เดินอย่างไม่มั่นคง, Syn. shake, quake, tremble
totter(vi) ไม่มั่นคง
totter(n) การก้าวเดินอย่างไม่มั่นคง
tottery(adj) โซเซ, Syn. weak, rattletrap
tottery(adj) ที่ไม่มั่นคง, See also: สั่นคลอน, ง่อนแง่น, Syn. weak, rattletrap
tottering(adj) โซเซ, See also: โอนเอน
teeter-totter(n) กระดานหก, See also: ไม้กระดก, Syn. seesaw, teeter, teeterboard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
totter(ทอท'เทอะ) vi.,n. (การ) เดินเตาะแตะ,เดินโซเซ,เดินโอนเอน,มีลักษณะอาการที่จะล้ม, Syn. waver, teeter, shake

English-Thai: Nontri Dictionary
totter(n) การเดินเซ,การเดินเตาะแตะ
totter(vi) เดินเซ,เดินเตาะแตะ,โงนเงน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
totterAn old man came tottering along.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซถลา(v) stagger, See also: reel, sag, totter, Example: นักมวยพลาดท่าถูกหมัดจากคู่ต่อสู้เข้าอย่างจังจนเซถลาราวนกปีกหัก, Thai Definition: เซไปโดยพลันอย่างคนลื่นล้ม
เดินโซเซ(v) stagger, See also: totter, Syn. เดินโซซัดโซเซ, เดินตุปัดตุเป๋, Ant. เดินตรงรี่, Example: หลังออกจากร้านอาหาร เขาก็เดินโซซัดโซเซไปตามถนน, Thai Definition: เดินไปด้วยอาการโซเซ
ส่ายไปส่ายมา(v) wobble, See also: shake, rock, sway, totter, teeter, tremble, Ant. อยู่กับที่, Example: มันชูงวงแล้วส่ายไปส่ายมา คล้ายกับว่าจะดมกลิ่นฉัน
โงน(v) totter, See also: be lopsided, be unsteady, sway, stagger, tilt, Syn. โงนเงน, เซจะล้ม, โอนเอนไปมา, เอียงเอน, โอนเอน, Ant. มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง, Example: ข้าพเจ้าจำได้ว่าในตอนนั้นข้าพเจ้านั่งโงนครึ่งหลับครึ่งตื่น, Thai Definition: จวนจะล้มเพราะส่วนบนหนักหรือใหญ่ ส่วนล่างไม่แน่นหรือเล็ก
โงนเงน(v) totter, See also: be lopsided, be unsteady, stagger, tilt, sway, Syn. โงน, เอียงเอน, โอนเอน, ซวนเซ, Ant. มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง, Example: เขาระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นมืออีกข้างเกาะพนักเก้าอี้เอียงโงนเงนตามอาการโคลงของเรือ, Thai Definition: เอียงเอนไปมา, โอนเอนไปมา
เอ้ๆ แอ่นๆ(adv) totteringly, See also: unsteadily, Syn. โงนเงน, Thai Definition: อาการที่ยืนโอนไปโอนมา เอนไปเอนมา หรือเดินถอยหน้าถอยหลัง
โดกเดก(v) totter, See also: sway, roll, pitch, rock to and fro, Syn. กระโดกกระเดก, โยกเยก, โอนไปโอนมา, Example: เด็กมันทำเมินคู้ตัวยืนขึ้นแล้ววิ่งส่ายก้นโดกเดกไปทางหลังบ้าน
ยักแย่ยักยัน(v) stagger, See also: totter, falter, sway, lurch, reel, stumble, Syn. เก้ๆ กังๆ, ขะเย้อแขย่ง, Example: คุณยายยักแย่ยักยันไปจนถึงประตู
เตาะแตะ(v) toddle, See also: totter, Syn. กระเตาะกระแตะ, Thai Definition: อาการที่เริ่มต้นทีละน้อย ค่อยตั้งตัวไปก่อน
เตาะแตะ(adv) totteringly, Syn. กระเตาะกระแตะ, Example: เด็กอายุ 15 เดือนจะเริ่มเดินได้เองและวิ่งเตาะแตะเมื่ออายุปีครึ่ง, Thai Definition: อาการที่เริ่มต้นทีละน้อย ค่อยตั้งตัวไปก่อน
ย่องแย่ง(adv) limpingly, See also: totteringly, haltingly, stumblingly, shufflingly, teeteringly, staggeringly, dodderingly, , Syn. กระย่องกระแย่ง, Example: คนชรามักเดินย่องแย่ง, Thai Definition: ไม่ถนัด, ไม่แข็งแรง, (ใช้แก่อาการเดินที่เหยียบไม่ถนัด)
ย่อแย่(v) waddle, See also: sway, wiggle, totter, stalk, wobble, toddle, Syn. อ่อนแอ, Ant. แข็งแรง, Example: อาการของคนไข้ย่อแย่เต็มทน
ซวดเซ(v) totter, See also: stagger, Syn. เสียหลัก, ซวนเซ, เซ, Example: เขาพาร่างที่ขาดสติซวดเซไปตามทาง, Thai Definition: อาการที่ไม่ตั้งตรง เซไปเซมา
โซเซ(adv) staggeringly, See also: hobblingly, totteringly, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาเดินโซเซกลับบ้าน, Thai Definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่
โซเซ(v) stagger, See also: hobble, totter, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาโซเซลงบันไดในตอนเช้า, Thai Definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่
โผเผ(adv) stagger, See also: sway, totter, wobble, reel, Syn. โซเซ, ไม่มีแรง, อ่อนเพลีย, โยก, เซ, โงนเงน, Ant. กระชุ่มกระชวย, Example: ฉันเดินโผเผมาที่โต๊ะก่อนทรุดร่างลงนั่งบนเก้าอี้, Thai Definition: อย่างไม่มีแรง
กระโดกกระเดก(v) waver, See also: rock to and fro, sway, roll, totter, pitch, Syn. โยกเยก, โอนไปโอนมา, โดกเดก, Example: การเดินทางโดยเรือนั้นกระโดกกระเดกตลอดทาง
กระเตาะกระแตะ(adv) totteringly, See also: stumblingly, Syn. เตาะแตะ, เตาะๆ แตะๆ, ไม่แข็งแรง, ป้อแป้, Example: เด็กหัดเดินกระเตาะกระแตะ
สั่น(v) totter, See also: stagger, be unsteady, sway, reel, Syn. โยก, คลอน, Ant. มั่นคง, แข็งแรง, Thai Definition: ไม่มั่นคง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอนเอนไปมา[ōn-ēn pai-mā] (v, exp) EN: totter
เซ[sē] (v) EN: stagger ; reel ; totter  FR: tituber ; chanceler
โซเซ[sōsē] (v) EN: stagger ; hobble ; totter  FR: chanceler ; tituber
โซเซ[sōsē] (adv) EN: staggeringly ; hobblingly ; totteringly  FR: en chancelant ; en titubant
ซวดเซ[sūatsē] (v) EN: stagger ; totter   FR: tituber ; chanceler
ย่องแย่ง[yǿngyaēng] (adv) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely
ยวบ[yūap] (adj) EN: tottering ; shaking ; swaying ; flickering  FR: branlant, instable ; tremblant ; peu solide ; fragile

CMU English Pronouncing Dictionary
TOTTER T AA1 T ER0
TOTTERING T AA1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
totter (v) tˈɒtər (t o1 t @ r)
totters (v) tˈɒtəz (t o1 t @ z)
tottery (j) tˈɒtəriː (t o1 t @ r ii)
tottered (v) tˈɒtəd (t o1 t @ d)
tottering (v) tˈɒtərɪŋ (t o1 t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蹒跚[pán shān, ㄆㄢˊ ㄕㄢ, / ] stagger; stumble; totter, #33,919 [Add to Longdo]
[niè, ㄋㄧㄝˋ, ] tottering; unsteady, #820,154 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stotterer {m}; Stotterin {f} | Stotterer {pl}stutterer; stammerer | stutterers [Add to Longdo]
gewackelttottered [Add to Longdo]
stottern | stotternd | gestottert | er/sie stottert | ich/er/sie stotterte | er/sie hat/hatte gestootertto stutter | stuttering | stuttered | he/she stutters | I/he/she stuttered | he/she has/had stuttered [Add to Longdo]
stottern; stammeln | stotternd; stammelnd | gestottert; gestammelt | er/sie stottert; er/sie stammelt | ich/er/sie stotterte; ich/er/sie stammelte | er/sie hat/hatte gestottert; er/sie hat/hatte gestammeltto stammer | stammering | stammered | he/she stammers | I/he/she stammered | he/she has/had stammered [Add to Longdo]
stottern | stotternd | gestootert | stottert | stotterteto splutter | spluttering | spluttered | splutters | spluttered [Add to Longdo]
stotternd {adv}stutteringly [Add to Longdo]
torkeligtottery [Add to Longdo]
torkelig {adv}totteringly [Add to Longdo]
torkeln | torkelnd | torkelt | torkelteto totter | tottering | totters | tottered [Add to Longdo]
wackeln | wackelnd | wackeltto totter | tottering | totters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とぼとぼ[tobotobo] (adv) (on-mim) totteringly; trudgingly [Add to Longdo]
ふらつく[furatsuku] (v5k,vi) to feel giddy; to totter; to stagger [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
よたよた[yotayota] (adv,vs) unsteadily; waddling; staggeringly; totteringly [Add to Longdo]
よちよち[yochiyochi] (adv,int,n,vs) (on-mim) totteringly; with tottering steps; (P) [Add to Longdo]
よちよち歩き[よちよちあるき, yochiyochiaruki] (n,adj-no) (See よちよち) toddling; taking tottering steps [Add to Longdo]
よぼよぼ[yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm [Add to Longdo]
よろよろ[yoroyoro] (adv,n,vs,adv-to,adj-no) (on-mim) unsteady on its feet; tottering; (P) [Add to Longdo]
酔歩[すいほ, suiho] (n,vs) (1) drunken stagger; tottering gait; (2) {math} (See ランダムウォーク) drunkard's walk; random walk [Add to Longdo]
千鳥足[ちどりあし, chidoriashi] (n) tottering steps; drunken staggering [Add to Longdo]
辿々しい;辿辿しい;辿たどしい[たどたどしい, tadotadoshii] (adj-i) (uk) with difficulty; faltering; tottering; awkward [Add to Longdo]
蹌踉[そうろう, sourou] (adj-t,adv-to) (See よろよろ,よろける) tottering; staggering; reeling [Add to Longdo]
蹈鞴を踏む;踏鞴を踏む;たたらを踏む[たたらをふむ, tatarawofumu] (exp,v5m) to stumble a step or two forward (when trying to stop); to pass one's destination and stumble a step or two forward; to totter [Add to Longdo]
酩酊歩行[めいていほこう, meiteihokou] (n) drunken (staggering, tottering) gait; wide-based gait [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top