ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

torturing

T AO1 R CH ER0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -torturing-, *torturing*, tortur
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
l-l-l just see a weak, desperate little man... that probably grew up torturing little animals.ฉันเห็นแต่ไอ้เด็กอ่อนแอมีปัญหา บ้าทรมานสัตว์ Nothing to Lose (1997)
- Probably about torturing poor Joshua.-ลูกอาจสอนหนังสือ โจชัล An American Haunting (2005)
Let's just share memories, swap stories, talk about the damn weather, anything but torturing myself with the idea of hope.มาแลกเปลี่ยนความทรงจำ ผลัดกันเล่าเรื่อง คุยเรื่องอากาศบ้าบอ มาแลกเปลี่ยนความทรงจำ ผลัดกันเล่าเรื่อง คุยเรื่องอากาศบ้าบอ อะไรก็ได้นอกจากทรมานฉันด้วยความหวัง The Rat (2006)
He said someone was torturing him.เขาบอกว่ามีคนทำทารุณเขา Arang (2006)
Louis where you're suspected of torturing and murderingซึ่งนายถูกสงสัยว่า ทรมานและฆาตกรรม The Usual Suspects (2006)
After torturing all those young women.หลังจากที่ทรมานผู้หญิงพวกนั้นได้ยังไง? The Usual Suspects (2006)
It's, like, half my job, torturing interns.มัน,คล้าย,ครึ่งนึงของงาน,เป็นการทรมานอินเทิร์น Kung Fu Fighting (2007)
But torturing george is not gonna make any of this any better.แต่การทรมานจอร์จไม่ได้ ทำให้บางอย่างดีขึ้นกว่านี้เลย Kung Fu Fighting (2007)
Seems like torturing me,ดูเหมือนชอบทรมานฉัน, Om Shanti Om (2007)
Bloody hell she was torturing you If your parents know about this...บ้าจริงยัยนั่นทำร้ายเธอ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
its ironic but... people like you who try to help end up torturing me in the full sense of the word since I was 3 years old.มันแดกดันนะ แต่ คนแบบคุณพยายามที่จะช่วย ท้ายสุดกลับมาเล่นงานซะนี่ เชื่อมันในคำพูดผม เมื่อตอน3 ขวบ Next (2007)
Jacob Ronald Millard slaughterhouse employee, arrested for torturing chickens.เจคอบ โรนัล มิลลาร์ด... ...พนักงานโรงฆ่าสัตว์ ถูกจับฐานทรมานไก่ In the Valley of Elah (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
TORTURING T AO1 R CH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
torturing (v) tˈɔːtʃərɪŋ (t oo1 ch @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
三角木馬[さんかくもくば, sankakumokuba] (n) ridged wooden bench used in SM practices (and in the Edo period for torturing female prisoners) [Add to Longdo]
自虐的[じぎゃくてき, jigyakuteki] (adj-na) self-torturing; masochistic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 torturing
   adj 1: extremely painful [syn: {agonizing}, {agonising},
       {excruciating}, {harrowing}, {torturing}, {torturous},
       {torturesome}]
   n 1: the deliberate, systematic, or wanton infliction of
      physical or mental suffering by one or more persons in an
      attempt to force another person to yield information or to
      make a confession or for any other reason; "it required
      unnatural torturing to extract a confession" [syn:
      {torture}, {torturing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top