ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tormentor

T AO1 R M EH2 N T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tormentor-, *tormentor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tormentor(n) คนหรือสิ่งที่ทรมาน, Syn. torturer, oppressor, persecutor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tormentor(ทอร์เมน'เทอะ) n. ผู้ทรมาน,ตัวมาร,สิ่งที่ทรมาน,เครื่องหมาย,ม่านปีกทั้งสองข้างของเวที,ส้อมขนาดยาว

English-Thai: Nontri Dictionary
tormentor(n) ผู้ทรมาน,ตัวมาร,เครื่องทรมาน

CMU English Pronouncing Dictionary
TORMENTOR T AO1 R M EH2 N T ER0
TORMENTORS T AO1 R M EH2 N T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tormentor (n) tˈɔːmˈɛntər (t oo1 m e1 n t @ r)
tormentors (n) tˈɔːmˈɛntəz (t oo1 m e1 n t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quäler {m} | Quäler {pl}tormentor | tormentors [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tormentor
   n 1: someone who torments [syn: {tormentor}, {tormenter},
      {persecutor}]
   2: a flat at each side of the stage to prevent the audience from
     seeing into the wings [syn: {tormenter}, {tormentor},
     {teaser}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top