ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toner

T OW1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toner-, *toner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toner(n) น้ำยาปรับสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toner(โท'เนอะ) n. น้ำยาสี,น้ำยาปรับสี,ตัวปรับ,หมึกพิมพ์หมายถึง สารที่มีลักษณะเหมือนหมึกพิมพ์สีดำที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ในความเป็นจริงนั้น สารนี้เป็นเกล็ดวัสดุที่สามารถประจุกระแสไฟได้ มีลักษณะการทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร กล่าวคือความร้อนจะทำให้สารนี้ละลาย ทำให้เกิด เป็นตัวอักษรหรือภาพบนกระดาษ
toner cartridgeคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์หมายถึง กล่องที่ใส่เกล็ดหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toners (Xerography)หมึกผง (การถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิต) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tonerEh? Have we run out of toner? Oh well, sorry, but can you go the staff-room and get some, Katou?

CMU English Pronouncing Dictionary
TONER T OW1 N ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tonerde {f}alumina [Add to Longdo]
Tonerdeschmelzzement {m}high-alumina cement; refractory cement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トナー[tona-] (n) toner [Add to Longdo]
トナーカートリッジ[tona-ka-torijji] (n) {comp} toner cartridge [Add to Longdo]
マイトネリウム[maitoneriumu] (n) meitnerium (Mt) [Add to Longdo]
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies [Add to Longdo]
秦皮[とねりこ, toneriko] (n) ash (tree) [Add to Longdo]
人妻と寝る[ひとづまとねる, hitodumatoneru] (v1) to sleep with another person's wife [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トナーカートリッジ[となーかーとりっじ, tona-ka-torijji] toner cartridge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toner
   n 1: a solution containing chemicals that can change the color
      of a photographic print
   2: a black or colored powder used in a printer to develop a
     xerographic image
   3: a lotion for cleansing the skin and contracting the pores

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top