ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toil

T OY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toil-, *toil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toil(n) งานตรากตรำ, See also: งานหนัก, Syn. drudgery, labor
toil(vi) ทำงานหนัก, Syn. labor, slave, sweat
toil(vi) ก้าวหน้าช้า
toilet(n) โถส้วม
toilet(n) ห้องน้ำ, See also: ห้องสุขา, ห้องส้วม, Syn. water closet, lavatory, washroom, restroom
toiletry(n) เครื่องอาบน้ำต่างๆ เช่น สบู่ แชมพู น้ำหอมระงับกลิ่นกาย
toilette(n) การแต่งกาย, See also: การแต่งตัว, Syn. dress
toilet bowl(n) โถชักโครก
toilet roll(n) ม้วนกระดาษชำระ, See also: ม้วนกระดาษอนามัย
toilet soap(n) สบู่, See also: สบู่เหลว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toil(ทอยลฺ) n. งานหนัก,งานตรากตรำ,การตรากตรำ,ความเหน็ดเหนื่อย,สงคราม,การต่อสู้,การดิ้นรน. vi. ทำงานหนัก,ตรากตรำ,ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ,เดินทางด้ายความลำ-บากหรือเหน็ดเหนื่อย,ไปด้วยความลำบากหรือเจ็บปวด. vt. ประสบความสำเร็จด้วยการตรากตรำทำงาน.
toilet(ทอย'ลิท) n. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ,ห้องแต่งตัว,การอาบน้ำและแต่งตัว,ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ,โต๊ะเครื่องแป้ง,เครื่องแต่งตัว,การแต่งบาดแผลหลังการผ่าตัด., Syn. toilette
toilet papern. กระดาษชำระ,กระดาษอนามัย
toilet powdern. แป้งโรยตัว,แป้งปะหน้า
toilet rolln. ม้วนกระดาษชำระ (อนามัย)
toilet seatn. ที่นั่งถังชักโครกในห้องน้ำ
toilet setn. ชุดเครื่องแป้ง,ชุดเครื่องสำอาง,เครื่องแต่งตัว
toilet soapn. สบู่ถูตัว
toilet watern. ของเหลวกลิ่นหอม,น้ำหอมที่ใช้ในห้องน้ำ, Syn. cologne
toiletry(ทอย'ลิทรี) n. เครื่องแป้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
toil(n) งานหนัก,ความเหน็ดเหนื่อย,ความตรากตรำ,การต่อสู้ดิ้นรน
toil(vi) ทำงานหนัก,เหนื่อยยาก,ตรากตรำ
toilet(n) การแต่งตัว,ห้องน้ำ,ห้องส้วม,เครื่องสำอาง,โต๊ะเครื่องแป้ง
TOILET toilet paper(n) กระดาษชำระ
toilsome(adj) ต้องทำงานหนัก,ตรากตรำ,เหน็ดเหนื่อย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toilet paperกระดาษชำระ [TU Subject Heading]
Toilet preparationsเครื่องใช้ในห้องน้ำ [TU Subject Heading]
Toiletsส้วม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toilAll the trainees share the burden of toil.
toilAnyhow, lunch ... is where I wanted to go but I decided to go to the toilet first.
toilAre you sure you don't want to use the toilet before you go?
toilBefore meeting your guests also be sure to carefully check that the toilet door locks.
toilBill will often sing in the toilet.
toilCan I use your toilet, please?
toilDoes it have a toilet?
toilDon't forget to flush the toilet.
toilDo you have a any rooms with shower and toilet?
toilDuring the History test, she felt very sick, so she got a pass to go to the toilet.
toilDuring the test, she felt very sick, so she got a pass to go to the toilet.
toil"Going to the little girl's room" is an euphemistic expression for "going to the toilet."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิชชู(n) tissue paper, See also: toilet paper, Syn. กระดาษทิชชู, กระดาษชำระ, Example: นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน มีขยะมากเกินจำเป็น และทิ้งไว้ให้เป็นภาระของชุมชนในการจัดการ เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก ทิชชู เป็นต้น
ห้องส้วม(n) toilet, See also: bathroom, washroom, restroom, lavatory, WC, water closet, Syn. ส้วม, ห้องสุขา, สุขา, Example: ชาวเลจะถ่ายอุจจาระลงตามดงไม้ เพราะไม่นิยมสร้างห้องส้วมไว้ในบ้าน, Count Unit: ห้อง, Thai Definition: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
สุขา(n) toilet, See also: lavatory, Syn. ห้องส้วม, ห้องน้ำ, ส้วม, Example: ทางราชการมีสุขามาบริการแก่ประชาชนในสวนสาธารณะ, Count Unit: ห้อง, Thai Definition: ที่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ
โถส้วม(n) lavatory, See also: toilet, water closet, Example: กระดานวงกลมของโถส้วมเอียงหักกระเท่เร่ คงจะมีคนปีนขึ้นไปนั่งยองๆ จนกระดานหัก, Thai Definition: สุขภัณฑ์ชนิดหนึ่งสำหรับนั่งถ่ายอุจจาระ
ชักโครก(n) toilet, See also: water closet, Example: ห้องน้ำในปัจจุบันมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หรือที่อาบน้ำ ฝักบัว และชักโครก, Thai Definition: ที่นั่งถ่ายอุจจาระมีที่เปิดน้ำขับล้างได้
กระดาษชำระ(n) toilet paper, See also: toilet tissue, toilet roll, bathroom tissue, Example: ห้องน้ำที่ดีควรมีกระดาษชำระอยู่เป็นประจำ, Count Unit: แผ่น, ม้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเรือ[bai reūa] (n) EN: canvas ?  FR: toile [f] ?
แฉก[chaēk] (n) EN: ray of a star  FR: branche d'une étoile [f]
ชักโครก[chakkhrōk] (v, exp) EN: water closet ; closet ; flush toilet  FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg., Québ.)
ชักใย[chak yai] (v, exp) EN: spin a web  FR: tisser une toile
ดาว[dāo] (n) EN: star ; celestial body  FR: étoile [f] ; corps céleste [m] ; astre [m]
ดาวห้าแฉก[dāo hā chaēk] (n, exp) EN: five-pointed star  FR: étoile à cinq branches [f]
ดาวโจร[dāo jōn] (n, exp) FR: étoile vagabonde [f] ; étoile errante [f]
ดาวคู่[dāo khū] (n, exp) EN: binary star ; double star  FR: étoile double [f]
ดาวเหนือ[dāo Neūa] (n, prop) EN: North Star  FR: étoile du Nord [f]
ดาวนิวตรอน[dāo niūtrøn] (n, exp) EN: neutron star  FR: étoile à neutrons [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOIL T OY1 L
TOILS T OY1 L Z
TOILED T OY1 L D
TOILET T OY1 L AH0 T
TOILETS T OY1 L AH0 T S
TOILING T OY1 L IH0 NG
TOILET'S T OY1 L AH0 T S
TOILETRY T OY1 L AH0 T R IY0
TOILETRIES T OY1 L AH0 T R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toil (v) tˈɔɪl (t oi1 l)
toils (v) tˈɔɪlz (t oi1 l z)
toiled (v) tˈɔɪld (t oi1 l d)
toiler (n) tˈɔɪlər (t oi1 l @ r)
toilet (n) tˈɔɪlɪt (t oi1 l i t)
toilers (n) tˈɔɪləz (t oi1 l @ z)
toilets (n) tˈɔɪlɪts (t oi1 l i t s)
toiling (v) tˈɔɪlɪŋ (t oi1 l i ng)
toilsome (j) tˈɔɪlsəm (t oi1 l s @ m)
toilet-roll (n) tˈɔɪlɪt-roul (t oi1 l i t - r ou l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厕所[cè suǒ, ㄘㄜˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] toilet; lavatory, #5,167 [Add to Longdo]
[láo, ㄌㄠˊ, / ] toil, #6,337 [Add to Longdo]
劳累[láo lèi, ㄌㄠˊ ㄌㄟˋ, / ] toil, #13,412 [Add to Longdo]
洗手间[xǐ shǒu jiān, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢ, / ] toilet; lavatory; washroom, #16,865 [Add to Longdo]
卫生纸[wèi shēng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄓˇ, / ] toilet paper; bathroom tissue, #28,924 [Add to Longdo]
茅房[máo fáng, ㄇㄠˊ ㄈㄤˊ, ] toilet (rural euphemism); thatched hut or house, #70,348 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] toil, #482,460 [Add to Longdo]
卫生用纸[wèi shēng yòng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄩㄥˋ ㄓˇ, / ] toilet paper [Add to Longdo]
香胰子[xiāng yí zi, ㄒㄧㄤ ㄧˊ ㄗ˙, ] toilet soap [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Toilette {f}; WC {n}lavatory; bathroom; restroom [Am.] [Add to Longdo]
Toilette {f}; WC {n}; Abort {m} | Toiletten {pl}toilet | toilets; restrooms [Am.] [Add to Longdo]
Toilettenartikel {m} | Toilettenartikel {pl}toilet article; toiletry | toilet articles; toiletries [Add to Longdo]
Toilettengarnitur {f} | Toilettengarnituren {pl}toilet set | toilet sets [Add to Longdo]
Toilettenpapier {n}toilet paper [Add to Longdo]
Toilettensache {f}toiletry [Add to Longdo]
Toilettenseife {f} | Toilettenseifen {pl}toilet soap | toilet soaps [Add to Longdo]
Toilettentisch {m} | Toilettentische {pl}toilet table | toilet tables [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P) [Add to Longdo]
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]
ちょっとそこまで[chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break [Add to Longdo]
ちり紙(P);塵紙[ちりがみ, chirigami] (n) (1) (a) tissue; (2) toilet paper; (P) [Add to Longdo]
ウォシュレット;ウォッシュレット[uoshuretto ; uosshuretto] (n) (Toto brandname) (See 温水洗浄便座) toilet seat with bidet functions (wasei [Add to Longdo]
オードトワレ[o-dotoware] (n) eau de toilette (fre [Add to Longdo]
シャワートイレ[shawa-toire] (n) bidet toilet (wasei [Add to Longdo]
トイレ[toire] (n) (abbr) (See トイレット) toilet; restroom; bathroom; lavatory; (P) [Add to Longdo]
トイレタリー[toiretari-] (n) toiletry [Add to Longdo]
トイレット[toiretto] (n) toilet; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
便所[べんじょ, benjo] Toilette [Add to Longdo]
化粧品[けしょうひん, keshouhin] Toilettengegenstaende [Add to Longdo]
化粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] Toilettenzimmer [Add to Longdo]
鏡台[きょうだい, kyoudai] Toilettenspiegel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toil
   n 1: productive work (especially physical work done for wages);
      "his labor did not require a great deal of skill" [syn:
      {labor}, {labour}, {toil}]
   v 1: work hard; "She was digging away at her math homework";
      "Lexicographers drudge all day long" [syn: {labor},
      {labour}, {toil}, {fag}, {travail}, {grind}, {drudge},
      {dig}, {moil}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top