ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tn

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tn-, *tn*
English-Thai: Longdo Dictionary
TNC(n) บริษัทข้ามชาติ ย่อมาจาก Transnational corporation
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, See also: partnership, limited partnership

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
TNT(n) วัตถุระเบิดแรงสูง (คำย่อของ trinitrotoluene), See also: ทีเอ็นที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tntn. วัตถุระเบิดแรงสูงชนิดหนึ่งที่มีสีเหลืองและติดไฟได้/ใช้ทำสีย้อมและน้ำยาล้างรูปได้ด้วย., Syn. trinitrotoluene, trinitrotoluol
atnabbr. acute tubular necrosis
brightnessn. ภาวะที่สว่าง
catnipn. พืชตระกูลมินท์
centnern. หน่วยน้ำหนัก
chestnutn. ลูกเกาลัด,ต้น (ไม้) เกาลัด,สีน้ำตาลแก่,คำพูดที่ตลกโปกฮาเก่า ๆ, Syn. cliche
eyewitnessn. พยาน,ประจักษ์พยาน. -vt. มองด้วยกับตา
fastness(ฟาสทฺ'นิส) n. สถานที่มั่นคง,ความมั่นคง,ความเร็ว
fatness(แฟท'นิส) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์, Syn. obesity
footnoten. หมายเหตุข้างท้าย,หมายเหตุ. vt. ใส่หมายเหตุ

English-Thai: Nontri Dictionary
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
aptness(n) ความเก่ง,ความฉลาด,ความพร้อม,ความเหมาะสม
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
chestnut(n) ลูกเกาลัด,ต้นเกาลัด,สีน้ำตาลแก่
deftness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว
directness(n) ความตรง
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความเด่น,ความชัดเจน,ความแจ่มชัด
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
exactness(n) ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแน่ชัด,ความเที่ยงตรง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
TNT equivalentสมมูลทีเอ็นที, การวัดพลังงานที่ปลดปล่อยจากระเบิดนิวเคลียร์ โดยเทียบเป็นน้ำหนักของระเบิดทีเอ็นที (TNT, trinitrotoluene เป็นวัตถุระเบิดชนิดเคมี) ซึ่งปลดปล่อยพลังงานออกมาเท่ากัน มีหน่วยเป็นกิโลตันหรือเมกะตันของทีเอ็นที [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tna(abbrev) Thai News Agency [สำนักข่าวไทย]
TNI(n, slang, uniq) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(Thai-Nichi Institute Of Technology)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทีเอ็นที(n) TNT, See also: trinitrotoluene, trinitrotoluol, Syn. สารประกอบอินทรีย์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างพยาน[āng phayān] (v, exp) EN: name a witness
เอาพยานมายันกัน[ao phayān mā yan kan] (v, exp) EN: confront the witnesses
อสนีบาต[asanībāt] (n) EN: thunderbolt ; lightning  FR: tonnerre [m] ; coup de foudre [m] ; coup de tonnerre [m]
บารมี[bāramī] (n) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma  FR: prestige [m] ; influence [f]
เบิกพยาน[boēk phayān] (v, exp) EN: put a witness on the stand ; produce a witness
ชาวญวน[Chāo Yūan] (n, prop) EN: Vietnamese ; Annamese ; Annamite  FR: Vietnamien [m] ; Annamite [m, f]
เชิงอรรถ[choēng-at] (n) EN: footnote
ช่วงสิทธิ์[chūangsit] (v) EN: get one rightness by the law
ใฝ่สูง[faisūng] (v) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success  FR: être ambitieux
ฟ้าแลบ[fālaēp] (n) EN: lightning ; flash of lightning  FR: éclair [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
TNT (n) tˌiːˌɛntˈiː (t ii2 e2 n t ii1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梯恩梯[tī ēn tī, ㄊㄧ ㄣ ㄊㄧ, ] TNT (trinitrotoluene, phonetic load), #156,557 [Add to Longdo]
梯恩梯当量[tī ēn tī dāng liàng, ㄊㄧ ㄣ ㄊㄧ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, / ] TNT equivalent [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Kenntnis(n) |die, pl. Kenntnisse| ความรู้
hartnäckig(adj) หัวแข็ง, หัวดื้อ, See also: Related: Hartnäckigkeit

French-Thai: Longdo Dictionary
vietnamien(n) |m| คนเวียดนาม

Japanese-English: EDICT Dictionary
でっぷり[deppuri] (n,vs,adj-f) stoutness; corpulence [Add to Longdo]
となく[tonaku] (suf,exp) (See それと無く,何となく,幾度となく) adds vagueness and indirectness to the word or phrase it is used with [Add to Longdo]
アオザイ[aozai] (n) ao dai (traditional Vietnamese dress) (vie [Add to Longdo]
アスレチッククラブ[asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club [Add to Longdo]
アメリカ防風[アメリカぼうふう;アメリカボウフウ, amerika boufuu ; amerikaboufuu] (n) (uk) (See パースニップ) parsnip (plant) (Pastnica sativa) [Add to Longdo]
イコールパートナー[iko-rupa-tona-] (n) equal partner [Add to Longdo]
イトヒキギンザメ[itohikiginzame] (n) Hydrolagus alberti (species of Atlantic cartilaginous shortnose chimaera fish) [Add to Longdo]
エージェントオレンジ[e-jientoorenji] (n) (See 枯葉剤) Agent Orange (dioxin-laden defoliant used during the Vietnam War) [Add to Longdo]
エアロビックフィットネス[earobikkufittonesu] (n) aerobic fitness [Add to Longdo]
エスティーエヌ[esutei-enu] (n) {comp} STN [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] partner relation [Add to Longdo]
ビットネット[びっとねっと, bittonetto] BITNET [Add to Longdo]
輝度[きど, kido] brightness, luminance [Add to Longdo]
脚注[きゃくちゅう, kyakuchuu] footnote [Add to Longdo]
使用性試験[しようせいしけん, shiyouseishiken] usability test, fitness-for-use test [Add to Longdo]
通信相手[つうしんあいて, tsuushin'aite] communications partner, entity at the end of a communication [Add to Longdo]
明るさ[あかるさ, akarusa] brightness, luminance [Add to Longdo]
エスティーエヌ[えすていーえぬ, esutei-enu] STN [Add to Longdo]
ジャストネット[じゃすとねっと, jasutonetto] JustNet [Add to Longdo]
ティーエヌエヌ[ていーえぬえぬ, tei-enuenu] tnn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  TN
      n 1: a state in east central United States [syn: {Tennessee},
           {Volunteer State}, {TN}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top