ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ting

T IH1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ting-, *ting*, t
English-Thai: Longdo Dictionary
fire fighting(n) การดับเพลิง
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, See also: Related: abstracting, summarizing
cutting tool(n) เครื่องตัด, อุปกรณ์ตัด
greeting(n) การทักทาย, การต้อนรับ
cutting-edge(adj) ล้ำยุค, นำสมัย, ล้ำหน้า, ไฮเทค, See also: up-to-date, latest, fashionable, Syn. newest
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, See also: locker room American, Syn. changing room
bursting(adj) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy, Syn. overflowing
bursting(adj) กระหายหรืออยากทำมาก เช่น I was bursting to tell her the news., Syn. eager
bursting(adv) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เช่น bursting into tears; I usually pee quite a bit during the course of the morning, I have read this is when the body detoxes. In the afternoon less already, but am bursting by the time I get to the pool. So when I get in the water my bladder is empty., Syn. with full bladder
letting(n) การอนุญาตให้เช่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ting(n) เสียงดังแหลมสูงเบา (เสียงติ๊ง)
ting(vt) ทำให้เสียงแหลมสูงเบา (เสียงติ๊ง)
tinge(n) สีที่ระบายอยู่เล็กน้อย, Syn. shade
tinge(n) จำนวนเล็กน้อย
tinge(vt) แต้มสีจางๆ, See also: แต้มสี, ระบายสี, แต่งแต้มสี, Syn. tint
tinge(vt) ้ผสมลงไปเล็กน้อย
tingle(vt) ทำให้รู้สึกเหมือนโดนหนามแหลมแทง
tingle(n) ความรู้สึกเหมือนโดนหนามแหลมแทง, See also: การเจ็บเหมือนโดนหนามแหลมแทง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ting(ทิง) vt.,vi. ทำให้เกิดเสียงดังติ๊ง,เกิดเสียงดังติ๊ง. n. เสียงดังติ๊ง (เช่น กระดิ่ง)
tinge(ทินจฺ) vt. ระบายสี,ทาสี,แต้มสี,เจือปน n. สีเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,รสชาติ,สิ่งเจือปน,จำนวนเล็กน้อย, Syn. colour, tint, stain
tingle(ทิง'เกิล) vi. รู้สึกปวดเสียวคล้ายหนามแทง,รู้สึกซ่า,รู้สึกเสียว. n. ความรู้สึกดังกล่าว,การทำให้ปวดเสียว,การทำให้เสียว,การทำให้ซ่า., See also: tinglingly adv., Syn. jingle, tinkle, ping
tinglingรู้สึกซ่า
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging, Ant. uncooperative, selfish
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี,วิชาการทำบัญชี
acting(แอค' ทิง) adj.,n. รักษาการ, ว่าที่, สำหรับการแสดง, เหมาะแก่การแสดง, อาชีพการแสดง, ศิลปะการแสดง, Syn. officiating, substituting, deputy, Ant. permanent
affecting(อะเฟค' ทิง) adj. กระทบกระเทือนใจ, เร้าอารมณ์. -affectation n. - affectional adj., Syn. friendship, love, goodwill
alternating currentกระแสไฟฟ้าสลับ, AC
alternating currentac(เอซี) กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ direct current

English-Thai: Nontri Dictionary
ting(n) เสียงกริ๊ง
ting(vi) ดังกริ๊ง
tinge(n) สี,รสชาติ,สิ่งเจือปน
tinge(vt) ทาสี,แต้มสี,ย้อมสี,เจือปน
tingle(n) ความตื่นเต้น,ความเสียว,ความซ่า
tingle(vi) เสียวแปลบ,ตื่นเต้น,ซ่า
accounting(n) การบัญชี
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
beating(n) การตี,การเคาะ,ชัยชนะ
BED-bed-wetting(n) การปัสสาวะรดที่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tingibilityสภาพย้อมสีติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tingible; stainable; tinctable-ย้อมสีติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinglingอาการเป็นเหน็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The cherry scene will have you split ting your sides with laughter.ซาบซึ้งกับบทบาทลุงบั๊ดดี้ และฉากชามเชอรี่ ซึ่งคุณต้องหัวร่องอหายอีกครั้ง The Truman Show (1998)
To the ting to the tang The wallawalla bingbangเดอะทิง เดอะแท๊ง เดอะวัลล่าวัลลา บิงแบง Alvin and the Chipmunks (2007)
Ooh to the eeh the ooh the ah ah Ting tang wallawalla bingbangอู๊ทูเดอะอี๊ เดอะอู๊ เดอะอ๊าอ๊า ทิงแท๊ง วัล่าวัลล้า บิงแบงค์ Alvin and the Chipmunks (2007)
To the ting to the tang The wallawalla bingbangทูเดอะทิง ทูเดอะแทง เดอะวัลล่าวัลลา บิงแบง Alvin and the Chipmunks (2007)
Ooh to the eeh the ooh the ah ah Ting tang wallawalla bingbangอู๊ ทูเดอะอี๊ เดอะอู๊ เดอะอ๊าอ๊า ทิงแทง วัลล่าวัลลา บิงแบง Alvin and the Chipmunks (2007)
To the ting to the tang The wallawalla bingbangทู เดอะทิง ทูเดอะแทง เดอะวัลล่าวัลลา บิงแบง Alvin and the Chipmunks (2007)
Ooh to the eeh the ooh the ah ah Ting tang wallawalla bingbangอู๊ ทูเดอะอี๊ เดอะอู๊ เดอะอ๊าอ๊า ทิงแทง วัลล่าวัลลา บิงแบง Alvin and the Chipmunks (2007)
To the ting to the tang The wallawalla bingbangทู เดอะทิง ทูเดอะแทง เดอะวัลล่าวัลลา บิงแบง Alvin and the Chipmunks (2007)
Ooh to the eeh the ooh the ah ah Ting tang wallawalla bingbangอู๊ ทูเดอะอี๊ เดอะอู๊ เดอะอ๊าอ๊า ทิงแทง วัลล่าวัลลา บิงแบง Alvin and the Chipmunks (2007)
To the ting to the tang The wallawalla bingbangทู เดอะทิง ทูเดอะแทง เดอะวัลล่าวัลลา บิงแบง Alvin and the Chipmunks (2007)
Ooh to the eeh the ooh the ah ah Ting tang wallawalla bingbangอู๊ ทูเดอะอี๊ เดอะอู๊ เดอะอ๊าอ๊า ทิงแทง วัลล่าวัลลา บิงแบง Alvin and the Chipmunks (2007)
oh,I'm not mad at you for not ting for me.ฉันไม่โกรธคุณที่ไม่เลือกฉัน All by Myself (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tingHer cheeks were tinged with pink.
tingHer cheeks were tinged with red by the warmth of fire.
tingThe cola made my tongue tingle.
tingThere is a tinge of red in the eastern sky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียวแปลบ(v) tingle, See also: twinge, twitch, Example: หนามของเงี่ยงครูดเนื้อจนแกเสียวแปลบ เลือดปริ่มรูแผลออกท่วมฝ่ามือ, Thai Definition: อาการที่รู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อาการที่สะดุ้งวับขึ้น
แต้มสี(v) paint, See also: tinge, Syn. ทาสี, Ant. ล้างสี, Example: เด็กๆ ช่วยกันแต้มสีภาพที่พวกเขาวาดไว้
ซ่า(v) tingle, See also: prickle, be terrified, be horrified, Example: เขาใจหายวาบ ขนลุกชันขึ้นทั้งตัว ซ่าไปทั่วหนังหัว, Thai Definition: อาการที่ปรากฏแก่ร่างกายเมื่อเวลาขนลุกหรือเป็นเหน็บเป็นต้น
การย้อมสี(n) dyeing, See also: tinge, tint, Example: ชาวไตเหนือในเขตซำเหนือมีความชำนาญในการทอและการย้อมสีสีครามหรือindigoเป็นพิเศษ
แต้ม(v) smear, See also: tinge, anoint, paint, daub, Example: เด็กนั้นเปรียบเสมือนผ้าขาว จะแต้มสีสันให้สวยงามสกปรกอย่างไรก็ได้สุดแต่เจตนา, Thai Definition: เอาสีหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตะๆ ให้เป็นจุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอคเค้าน์ติ้ง[aēkkhaoting] (n) EN: accounting
อมตะ[ammata] (adj) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting  FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อัญชลี[anchalī] (v) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest
อันดับ[andap] (n) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series  FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อันเดอร์เลชท์[Andoēlēt] (tm) EN: Anderlecht  FR: Anderlecht [m] ; Sporting d'Anderlecht [m] ; RSC Anderlecht [m] ; RSCA [m]
อัตโนมัติ[attanōmat] (adj) EN: automatic ; self-acting ; automated  FR: automatique ; automatisé
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[attrā laēkplīen løitūa] (n, exp) EN: floating exchange rate
อาชญาบัตร[ātyābat] (n) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals
อาชญาบัตรผูกขาด[ātyābat phūkkhāt] (n, exp) EN: exclusive prospecting license for minerals
แบบหล่อพระพุทธรูป[baēp lø Phraphuttharūp] (n, prop) EN: mold for casting images of Buddha

CMU English Pronouncing Dictionary
TING T IH1 NG
TINGE T IH1 N JH
TINGLE T IH1 NG G AH0 L
TINGEY T IH1 NG G IY0
TINGEN T IH1 NG AH0 N
TINGED T IH1 NG D
TINGLER T IH1 NG G AH0 L ER0
TINGLER T IH1 NG G L ER0
TINGLEY T IH1 NG G L IY0
TINGLING T IH1 NG G AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ting (v) tˈɪŋ (t i1 ng)
tinge (v) tˈɪnʤ (t i1 n jh)
tings (v) tˈɪŋz (t i1 ng z)
tinged (v) tˈɪŋd (t i1 ng d)
tinged (v) tˈɪnʤd (t i1 n jh d)
tinges (v) tˈɪnʤɪz (t i1 n jh i z)
tingle (v) tˈɪŋgl (t i1 ng g l)
tinging (v) tˈɪŋɪŋ (t i1 ng i ng)
tinging (v) tˈɪnʤɪŋ (t i1 n jh i ng)
tingled (v) tˈɪŋgld (t i1 ng g l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tīng, ㄊㄧㄥ, / ] to listen; to hear; to obey; a can (loan from English tin); classifier for canned beverages, #307 [Add to Longdo]
[tìng, ㄊㄧㄥˋ, / ] to let; to allow, #307 [Add to Longdo]
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, ] straight and stiff; rather (good); quite; very; classifier for guns or machinery, #1,034 [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] to stop; to halt; to park (a car), #1,159 [Add to Longdo]
听到[tīng dào, ㄊㄧㄥ ㄉㄠˋ, / ] to hear, #1,257 [Add to Longdo]
听说[tīng shuō, ㄊㄧㄥ ㄕㄨㄛ, / ] to hear told, #2,148 [Add to Longdo]
停止[tíng zhǐ, ㄊㄧㄥˊ ㄓˇ, ] to stop; to halt; to cease, #2,213 [Add to Longdo]
[tīng, ㄊㄧㄥ, / ] (reception) hall; office, #2,229 [Add to Longdo]
停车[tíng chē, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] to stop; to park, #4,752 [Add to Longdo]
听见[tīng jiàn, ㄊㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, / ] hear, #5,101 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tingeltangel {n}cheap night-club; honky-tonk [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft) [Add to Longdo]
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC) [Add to Longdo]
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC) [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing [Add to Longdo]
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment [Add to Longdo]
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ting
   n 1: a light clear metallic sound as of a small bell [syn:
      {ting}, {tinkle}]
   v 1: cause to make a ting
   2: make a light, metallic sound; go `ting'

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wet
 
 1. (-ter, -test), (-ted, - ting), yaş, ıslak
 2. yağmurlu
 3. (kim.) .su veya başka sıvı ile yapılan
 4. (k. dili) içki yasağı olmayan (yer)
 5. kurumamış
 6. ıslatmak
 7. ıslanmak
 8. işemek
 9. yaşlık, nem, rutubet
 10. su
 11. yağmur
 12. yağmurlu hava
 13. (A.B.D.) içki yasağı aleyhtarı. all wet (argo) martaval
 14. martavalcı. wet blanket (k. dili) neşeyi kaçıran şey
 15. şevki kıran kimse. wetbulb thermometer üstü ıslak bulundurulan termometre. wet day yağmurlu gün. wet goods fıçı veya şişelerde bulunan sıvı maddeler
 16. (k. dili) alkollü içkiler. wet nurse sütnine. wet rot nemle oluşan çürüme. wet suit ıslak dalış elbisesi. wet to the skin iliklerine kadar ıslanmış. wet'tish yaşça, ıslakça, nemli. wet'ness ıslaklık, nem, rutubet.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top