ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tin

T IH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tin-, *tin*
English-Thai: Longdo Dictionary
fire fighting(n) การดับเพลิง
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, See also: Related: abstracting, summarizing
cutting tool(n) เครื่องตัด, อุปกรณ์ตัด
greeting(n) การทักทาย, การต้อนรับ
tributyltin(n, name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
cutting-edge(adj) ล้ำยุค, นำสมัย, ล้ำหน้า, ไฮเทค, See also: up-to-date, latest, fashionable, Syn. newest
procrastinator(n) คนที่ผลัดวันประกันพรุ่ง
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.
retina(n) จอประสาทตา
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, See also: locker room American, Syn. changing room

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tin(n) ดีบุก, See also: แร่ดีบุก
tin(n) กระป๋อง, Syn. can
tin(n) ภาชนะที่ทำจากดีบุก
tin(vt) เคลือบด้วยดีบุก, See also: ชุบดีบุก
tin(vt) บรรจุกระป๋อง
tin(adj) ซึ่งทำด้วยแผ่นดีบุก
tine(n) ีปลายแหลม
ting(n) เสียงดังแหลมสูงเบา (เสียงติ๊ง)
ting(vt) ทำให้เสียงแหลมสูงเบา (เสียงติ๊ง)
tint(n) สีอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tin(ทิน) n. ดีบุก (มีสัญลักษณ์ Sn) ,แผ่นดีบุก,แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก,ภาชนะที่ทำด้วยดีบุก,เครื่องหมายตำรวจ,ตำรวจ. adj. ทำด้วยแผ่นดีบุก,ปลอม,ไร้ค่า,เลว,ครั้งที่ 10. vt. เคลือบดีบุก,ชุบดีบุก,บรรจุกระป๋อง., See also: tinlike adj.
tin-platen. แผ่นเหล็กหรือเหล็กกล้าที่หุ้มดีบุก.
tincture(ทิงคฺ'เชอะ) n. ทิงเจอร์,สารละลายแอลกอฮอล์ด้วยยาที่ทำจากสัตว์หรือพืชหรือสารเคมี,สีย้อม,สี,ลักษณะเฉพาะ,กลิ่น,รอย,แต้ม vt. ทาสี,ทำให้เกิดสี,แช่., Syn. tint
tinder(ทิน'เดอะ) n. วัตถุสำหรับติดไฟ,เชื้อจุดไฟ., See also: tinderlike adj. tindery adj.
tinderbox(ทิน'เดอะบอคซฺ) n. กล่องเชื้อจุดไฟกับเหล็กไฟ (ในสมัยโบราณ) ,แหล่งภัย
tine(ไทนฺ) n. เดือย,เหล็กปลายแหลม,ขวากหนาม., See also: tined adj., Syn. tyne.
tinea(ทิน'เนีย) n. โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา,ขี้กลาก,เกลื้อน. -tineal adj.
ting(ทิง) vt.,vi. ทำให้เกิดเสียงดังติ๊ง,เกิดเสียงดังติ๊ง. n. เสียงดังติ๊ง (เช่น กระดิ่ง)
tinge(ทินจฺ) vt. ระบายสี,ทาสี,แต้มสี,เจือปน n. สีเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,รสชาติ,สิ่งเจือปน,จำนวนเล็กน้อย, Syn. colour, tint, stain
tingle(ทิง'เกิล) vi. รู้สึกปวดเสียวคล้ายหนามแทง,รู้สึกซ่า,รู้สึกเสียว. n. ความรู้สึกดังกล่าว,การทำให้ปวดเสียว,การทำให้เสียว,การทำให้ซ่า., See also: tinglingly adv., Syn. jingle, tinkle, ping

English-Thai: Nontri Dictionary
tin(n) ดีบุก,กระป๋อง,สังกะสี,เครื่องหมายตำรวจ
tin(vt) บุด้วยดีบุก,ใส่กระป๋อง,เคลือบ,หุ้ม,ชุบ
tincture(n) ยาใส่แผลสด,ยาดอง,ยาทิงเจอร์
tinder(n) ดินชนวน,เศษไม้,เศษผ้า,เชื้อไฟ
tinderbox(n) หีบดินชนวน,ไม้ขีดไฟโบราณ
tinfoil(n) แผ่นตะกั่ว,แผ่นดีบุก
ting(n) เสียงกริ๊ง
ting(vi) ดังกริ๊ง
tinge(n) สี,รสชาติ,สิ่งเจือปน
tinge(vt) ทาสี,แต้มสี,ย้อมสี,เจือปน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tin whiteสีขาวดีบุก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tincalหินคัล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tinctable; stainable; tingible-ย้อมสีติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinction๑. การย้อมสี [มีความหมายเหมือนกับ stain ๒ และ staining ๒]๒. การใส่สี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinctorial-ย้อมสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinctureทิงเจอร์, สารละลายแอลกอฮอล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea axillaris; trichomycosis axillaris๑. ขี้กลากรักแร้๒. ขี้กลากหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea barbae; tinea sycosisขี้กลากเครา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea capitis; tinea tonsuransขี้กลากหนังหัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea ciliorumขี้กลากขนตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tinดีบุก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tinดีบุก [TU Subject Heading]
Tin industryอุตสาหกรรมดีบุก [TU Subject Heading]
Tin mines and miningเหมืองดีบุกและการทำเหมือง [TU Subject Heading]
Tinnerทินเนอร์, Example: สารอินทรีย์ที่เป็นตัวทำละลาย ซึ่งใช้ผสมกับสิ่งอื่นเพื่อช่วยลดความหนืดหรือความข้นเหลว และตามปกติในการใช้ไม่มุ่งหมายให้เกิดปฏิกริยาทางเคมีต่อสิ่งของนั้น ทางเคมีต่อสิ่งของนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Tinplateแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก [TU Subject Heading]
Tinplate industryอุตสาหกรรมแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tinseltown(n) เมืองมายา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tinA spider can produce a silky substance from tiny openings on its underside.
tinA tiny object moved in the dark.
tinA tiny voice inside your heart.
tinBob gave Tina almost all the stamps he had collected, and kept only a few for himself.
tinBronze is composed of copper and tin.
tinBronze-ware is largely made from alloys of brass and tin.
tinBut when the monkey came back, the tin cup was always empty.
tinCan you distinguish silver from tin?
tinEvery Monday Mrs. Evans washed all the family's clothes in the tin bath.
tinFiber-optic cables are made up of tiny glass fibers which are as thin as human hairs.
tinGerms are too tiny for our eyes to see.
tinHe came from a tiny mountain town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างบัดกรี(n) tinsmith, Example: ช่างบัดกรีกำลังเชื่อมข้อต่อทุกข้อให้ติดกัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เชี่ยวชาญการบัดกรี
เล็กกระจิดริด(adj) tiny, See also: small, miniature, petite, little, diminutive, Syn. เล็ก, กระจ้อยร่อย, จิ๋ว, กระจิ๋ว, Ant. ใหญ่โต, Example: เธอไม่น่าใช้เด็กตัวเล็กกระจิดริดแค่นั้นทำงานหนักๆ เลย, Thai Definition: ที่มีขนาดเล็ก
กุ๊กกิ๊ก(adv) tinkle, Syn. กุ๊กๆ กิ๊กๆ, Example: หล่อนได้ยินเสียงไขกุญแจกุ๊กกิ๊กอยู่นานจึงตัดสินใจลุกออกไปดู, Thai Definition: เสียงดังเช่นนั้น
ขี้ก้าง(n) tin slag, Syn. ก้าง, ผอมแห้ง, Example: มันออกจะขี้ก้างแบบนั้นจะมาสู้ร่างกำยำแบบเขาได้อย่างไร, Thai Definition: ผอมจนเห็นซี่โครงเป็นซี่ๆ, ผอมเนื้อน้อย
ง่าม(n) prong, See also: tine, point, fork, Example: เขานั่งพิงพนักเก้าอี้นัยน์ตาเหม่ออยู่ที่ควันซิการ์ล่องลอยขึ้นมาจากง่ามนิ้ว, Count Unit: ง่าม, Thai Definition: ลักษณะหรือสิ่งที่แยกออกเป็น 2 หรือ 3 เป็นต้น เช่นง่ามไม้ ไม่ง่าม ง่ามมือ สามง่าม
ปลากระป๋อง(n) canned fish, See also: tinned fish, Example: ก่อนที่เขาจะออกเดินทางไปยังค่ายทหาร แม่ของเขาได้จัดเตรียมปลากระป๋องไปให้เขาด้วยหลายกระป๋องทีเดียว, Count Unit: กระป๋อง, Thai Definition: อาหารสำเร็จรูปจำพวกปลาบรรจุกระป๋อง
พินทุ(n) tiny circle, Thai Definition: รูปวงเล็กๆ
เพ็จ(adj) small, See also: tiny, little, Syn. เล็ก, ย่อม, น้อย
เปี๊ยก(adj) tiny, See also: small, little, midget, Syn. จิ๋ว, จ้อย, เล็ก, Ant. ใหญ่, โค่ง, Example: ฉันเห็นเด็กตัวเปี๊ยกเดินมาซื้อขนม, Thai Definition: เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือสิ่งอื่น
เปี๊ยก(adj) tiny, See also: small, little, Syn. จิ๋ว, จ้อย, เล็ก, Ant. ใหญ่, โค่ง, Example: ฉันเห็นเด็กตัวเปี๊ยกเดินมาซื้อขนม, Thai Definition: เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอคเค้าน์ติ้ง[aēkkhaoting] (n) EN: accounting
แอกทิไนด์[aēkthinai] (n) EN: Actinide   FR: actinide [m]
แอกทิเนียม[aēkthinīem] (n) EN: actinium  FR: actinium [m]
แอสทาทีน[aētthāthīn = aēsthāthīn] (n) EN: astatine  FR: astate [m]
อาหารกระป๋อง[āhān krapǿng] (n, exp) EN: canned food ; tinned foods  FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาร์เจนตินา[Ājentinā] (n, prop) EN: Argentina  FR: Argentine [f]
อากาศธาตุ[ākātsathāt] (n) EN: emptiness
อักษรโรมัน[aksøn rōman] (n, exp) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet  FR: alphabet roman [m]
อมตะ[ammata] (adj) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting  FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อำนาจวาสนา[amnāt wātsanā] (n, exp) EN: destiny ; fate

CMU English Pronouncing Dictionary
TIN T IH1 N
TINE T AY1 N
TINY T AY1 N IY0
TINT T IH1 N T
TINO T IY1 N OW0
TINS T IH1 N Z
TING T IH1 NG
TINA T IY1 N AH0
TINCH T IH1 N CH
TINGE T IH1 N JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tin (v) tˈɪn (t i1 n)
Tina (n) tˈiːnə (t ii1 n @)
tine (n) tˈaɪn (t ai1 n)
ting (v) tˈɪŋ (t i1 ng)
tins (v) tˈɪnz (t i1 n z)
tint (v) tˈɪnt (t i1 n t)
tiny (j) tˈaɪniː (t ai1 n ii)
tined (j) tˈaɪnd (t ai1 n d)
tines (n) tˈaɪnz (t ai1 n z)
tinge (v) tˈɪnʤ (t i1 n jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tīng, ㄊㄧㄥ, / ] to listen; to hear; to obey; a can (loan from English tin); classifier for canned beverages, #307 [Add to Longdo]
[tìng, ㄊㄧㄥˋ, / ] to let; to allow, #307 [Add to Longdo]
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, ] straight and stiff; rather (good); quite; very; classifier for guns or machinery, #1,034 [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] to stop; to halt; to park (a car), #1,159 [Add to Longdo]
听到[tīng dào, ㄊㄧㄥ ㄉㄠˋ, / ] to hear, #1,257 [Add to Longdo]
听说[tīng shuō, ㄊㄧㄥ ㄕㄨㄛ, / ] to hear told, #2,148 [Add to Longdo]
停止[tíng zhǐ, ㄊㄧㄥˊ ㄓˇ, ] to stop; to halt; to cease, #2,213 [Add to Longdo]
[tīng, ㄊㄧㄥ, / ] (reception) hall; office, #2,229 [Add to Longdo]
色彩[sè cǎi, ㄙㄜˋ ㄘㄞˇ, ] tint; coloring; coloration; character, #2,462 [Add to Longdo]
停车[tíng chē, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] to stop; to park, #4,752 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Tintenfisch(n) |der, pl. Tintenfische| ปลาหมึก
stinken(vi) |stank, hat gestunken| เหม็น, ส่งกลิ่นที่ไม่ดี เช่น Hier stinkt nach einem toten Tier. ที่ตรงนี้เหม็นเหมือนมีสัตว์ตาย
Gelatine(n) |die, nur Sg.| เจลาติน, ผงที่ใช้ทำให้เกิดเจล
Kandidatin(n) |die, pl. Kandidatinnen| ผู้สมัคร(หญิง)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dose {f} | Dosen {pl}tin [Br.]; can [Am.] | tins; cans [Add to Longdo]
Kastenbrot {n} | Kastenbrote {pl}tin loaf | tin loaves [Add to Longdo]
Konservenbüchse {f}; Zinnblechbüchse {f}; Dose {f} | Konservenbüchsen {pl}; Blechbüchsen {pl}; Dosen {pl}tin [Br.] | tins [Add to Longdo]
Stanniolpapier {n}; Silberpapier {n} [ugs.]tin foil; silver paper [Add to Longdo]
Tingeltangel {n}cheap night-club; honky-tonk [Add to Longdo]
Tinktur {f} | Tinkturen {pl}tincture | tinctures [Add to Longdo]
Tinte {f} | ohne Tinteink | uninked [Add to Longdo]
Tintenfass {n}inkstand [Add to Longdo]
Tintenfisch {m}cuttlefish [Add to Longdo]
Tintenfleck {m}ink stain [Add to Longdo]
Tintenfleck {m}; Tintenklecks {m} | Tintenflecke {pl}; Tintenkleckse {pl}spot of ink | spots of ink [Add to Longdo]
Tintenklecks {m}inkblot [Add to Longdo]
Tintenradiergummi {m}ink-eraser [Add to Longdo]
Tintenstift {m}; Kopierstift {m}indelible pencil [Add to Longdo]
Tintenstift {m}ink-pencil [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
patiner(SPORT)เล่นสเก็ตน้ำแข็ง, (personne)ลื่น,ไถล
patineur,-euse(n) นักเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
patinoire,-s(n) la, = ลานเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
matin(n) |m| ตอนเช้้า, เวลาเช้า เช่น demain matin พรุ่งนี้เช้า, Ant. soir
matinée(n) |f| ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้าก่อนเที่ยง
faire la grasse matinéeหลับกลางวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC) [Add to Longdo]
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC) [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing [Add to Longdo]
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tin
   n 1: a silvery malleable metallic element that resists
      corrosion; used in many alloys and to coat other metals to
      prevent corrosion; obtained chiefly from cassiterite where
      it occurs as tin oxide [syn: {tin}, {Sn}, {atomic number
      50}]
   2: a vessel (box, can, pan, etc.) made of tinplate and used
     mainly in baking
   3: metal container for storing dry foods such as tea or flour
     [syn: {canister}, {cannister}, {tin}]
   4: airtight sealed metal container for food or drink or paint
     etc. [syn: {can}, {tin}, {tin can}]
   v 1: plate with tin
   2: preserve in a can or tin; "tinned foods are not very tasty"
     [syn: {can}, {tin}, {put up}]
   3: prepare (a metal) for soldering or brazing by applying a thin
     layer of solder to the surface

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 psyche
 
 1. insan ruhu, tin
 2. can
 3. akıl.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top