ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thunder

TH AH1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thunder-, *thunder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thunder(n) ฟ้าร้อง
thunder(n) เสียงฟ้าร้อง, See also: เสียงฟ้าผ่า
thunder(n) เสียงดังคล้ายเสียงฟ้าร้อง, See also: เสียงดังตูมตาม, เสียงดังเปรี้ยง, เสียงเกรียวกราว
thunder(n) คำพูดที่รุนแรงเกรี้ยวกราด
thunder(vi) ฟ้าร้อง
thunder(vi) ส่งเสียงดังคล้ายเสียงฟ้าร้อง, See also: ส่งเสียงดังเกรียวกราว, ส่งเสียงดังเปรี้ยง, ส่งเสียงดังลั่น
thunder(vi) ตะโกนเกรี้ยวกราด, See also: พูดอย่างดุดัน
thunder(vt) ตะโกนเกรี้ยวกราด, See also: พูดอย่างดุดัน
thunderbox(sl) วิทยุที่หิ้วไปได้, See also: เครื่องเสียงที่หิ้วไปได้
thunderbox(sl) ห้องส้วม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thunder(ธัน'เดอะ) n. ฟ้าร้อง,เสียงฟ้าร้อง,เสียงดังสนั่น,เสียงขู่คำราม,การขู่คำราม,vi.,vt. (ทำให้เกิด) ส่งเสียงดังสนั่น,ส่งเสียงดังกังวานขู่คำราม,เคลื่อนที่ด้วยเสียงดังสนั่น -Phr. (steal someone's thunder ชิงพูดถึงก่อน,ขโมยใช้สิ่งที่คนอื่นพบก่อน)
thunderbolt(-โบลทฺ) n. สายฟ้า,อัสนี,เรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน,เรื่องที่เกิดขึ้นกลางวันแสก ๆ
thunderclapn. ฟ้าผ่า,เสียงฟ้าผ่า,เรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน,เรื่องที่เกิดขึ้นกลางวันแสก ๆ
thundercloudn. พายุเมฆ., Syn. thunderclouds
thunderheadn. พายุเมฆ
thundering(ธัน'เดอริง) adj. มีฟ้าร้อง,ทำให้เกิดเสียงดังสนั่น,ใหญ่ยิ่ง,ยอดเยี่ยม,ร้ายกาจ n. ฟ้าร้อง,เสียงฟ้าร้อง, Syn. extraordinary
thunderstormn. พายุฝน,ฝนตกหนักที่มีพายุและฟ้าแลบ.
thunderstruckadj. งงงวย,ตกใจเหมือนถูกสายฟ้า,อกสั่นขวัญหาย., Syn. thunderstricken

English-Thai: Nontri Dictionary
thunder(n) เสียงฟ้าร้อง,การแผดเสียง,เสียงระเบิด
thunder
thunderbolt(n) ฟ้าผ่า,สายฟ้า,อสนีบาต
thunderous(adj) มีเสียงฟ้าร้อง,ดังสนั่น,มีเสียงกังวาน
thunderstorm(n) พายุฝนฟ้าคะนอง
thunderstruck(adj) พิศวง,ตกใจ,งงงวย,อกสั่นขวัญหาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thunder squallลมสควอลล์ฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Thunderstormพายุฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
thunderstormพายุฝนฟ้าคะนอง, สภาวะของบรรยากาศที่เกิดฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง เกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thunderstorm Turbulenceการปั่นป่วนในบริเวณพายุฟ้าคะนอง, Example: การปั่นป่วนของกระแสอากาศอย่างรุนแรงซึ่งมัก เกิดขึ้นในบริเวณข้างเคียง หรือในบริเวณที่มีเมฆพายุฟ้าคะนอง [สิ่งแวดล้อม]
Thunderstorm turbulenceการปั่นป่วนในบริเวณ พายุฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Thundery cloud systemระบบเมฆในลักษณะฟ้า คะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Thundery precipitationน้ำฟ้าฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Thundery Rainฝนฟ้าคะนอง, Example: น้ำฟ้าซึ่งอาจเป็นฝน ลูกเห็บ หิมะ ฯลฯ ตกลงมาเป็นครั้งคราว หรือ ตกเป็นระยะๆ ประเดี๋ยวแรงประเดี๋ยวเบา โดยมากจะมีฟ้าแลบ หรือ ฟ้าคะนองด้วยแต่ไม่เสมอไป [สิ่งแวดล้อม]
Thundery rainฝนฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Thundery Showerฝนซู่ฟ้าคะนอง, Example: ฝนตกลงมาแบบฝนซู่โดยมีปรากฏการณ์ฟ้าแลบ ฟ้าร้องเกิดขึ้นด้วย [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thundershower(n) พายุฝนฟ้าคะนองที่ตกปรอย ๆ สั้น ๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thunderAfter the lightning came the thunder.
thunderA sharp crack of thunder split the sky.
thunderA sudden crack of thunder broke his sleep.
thunderBlack clouds announced the coming thunderstorm.
thunderCommunications have been cut off for two hours because of a thunderstorm.
thunderFirst it thundered, and then it started to rain.
thunderI had hardly walked a mile when it began to thunder.
thunderI heard it thunder in the distance.
thunderIt is because light travels faster than sound that we see lightning before we hear thunder.
thunderI was surprised at the sudden thunder.
thunderI was taken aback by a thunderclap.
thunderLightning is usually followed by thunder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คะนอง(v) thunder, See also: rumble, roll, boom, Example: ฝนยังคงเทกระหน่ำ ฟ้ายังคะนองและสว่างวูบวาบ, Thai Definition: เรียกอาการของฟ้าที่มีเสียงลั่นเปรี้ยงๆ ว่า ฟ้าคะนอง
แผด(v) roar, See also: thunder, snarl, bluster, yell, bellow, shout, scream, trumpet, blaze, Syn. แผดเสียง, ส่งเสียง, ตะโกน, Ant. กระซิบ, Example: เขาแผดเสียงตวาดลูกน้องที่ทำงานผิดพลาดลั่นออฟฟิศ, Thai Definition: เปล่งเสียงดังด้วยความโกรธ, เปล่งเสียงดังสนั่น
ฟ้าคะนอง(n) thunder, Example: เมฆคิวมูโลนิมบัสเป็นเมฆที่ทำให้เกิดฟ้าคะนอง กล่าวคือในระหว่างที่มีฝนตกจะมีพายุลมแรง, Thai Definition: ฟ้าลั่นทั่วๆ ไป
ฟ้าผ่า(n) thunderbolt, Example: ขณะฝนตกจะมีพายุและในบางคราวอาจเกิดฟ้าผ่าขึ้นได้, Count Unit: ครั้ง, Thai Definition: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ระหว่างเมฆกับเมฆ หรือเมฆกับพื้นโลก เกิดพลังงานสูงมากจนสามารถทำลายสิ่งที่กีดขวาง เช่น คน สัตว์ ต้นไม้ บ้านเรือน
ฟ้าร้อง(n) thunder, Syn. ฟ้าคำราม, Example: คนป่าดั้งเดิมกลัวฟ้าร้อง ความมืด และสิ่งต่างๆ ที่อยู่เหนือความเข้าใจ, Thai Definition: เสียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ
ฟ้าร้อง(v) thunder, Syn. ฟ้าคำราม, Example: ฟ้าร้องเสียงดังมากทำให้เขาต้องรีบคลุมโปงเพราะความกลัว, Thai Definition: เกิดเสียงขึ้นเนื่องจากอากาศขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ
ฟ้าลั่น(v) thunder, Syn. ฟ้าลั่น, ฟ้าร้อง, ฟ้าคำราม, Example: ฟ้าลั่นจนบ้านเรือนสะเทือนน่ากลัวมาก, Thai Definition: เกิดเสียงขึ้นเนื่องจากอากาศขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ
ฟ้าลั่น(n) thunder, Syn. ฟ้าลั่น, ฟ้าร้อง, ฟ้าคำราม, Example: พอฟ้าแลบต้องรีบปิดหูเพราะรู้ว่าจะเกิดฟ้าลั่นตามมา, Thai Definition: เสียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ
อัสนี(n) thunderbolt, See also: bolt, Syn. อสนี, Thai Definition: สายฟ้า
สายฟ้า(n) thunderbolt, See also: bolt, Example: เธอหลับตาปี๋ เมื่อเห็นสายฟ้าฟาดสว่างเป็นทางยาวลงมากลางทุ่ง, Count Unit: เส้น, Thai Definition: แสงที่เป็นสายแวบวาบเมื่อเวลาฟ้าแลบ ฟ้าผ่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสนีบาต[asanībāt] (n) EN: thunderbolt ; lightning  FR: tonnerre [m] ; coup de foudre [m] ; coup de tonnerre [m]
ฟ้าคะนอง[fākhanøng] (n) EN: thunder ; thunderstorm  FR: orage [m]
ฟ้าลั่น[fālan] (n) EN: thunder
ฟ้าลั่น[fālan] (v) EN: thunder
ฟ้าผ่า[fāphā] (n) EN: thunderbolt ; stroke of lightning ; lightning discharge ; lightning  FR: foudre [f] ; coup de foudre [m] ; éclair [m]
ฟ้าร้อง[fārøng] (n) EN: thunder  FR: tonnerre [m]
ฟ้าร้อง[fārøng] (v) EN: thunder  FR: tonner ; il y a du tonnerre
กระหึ่ม[kraheum] (v) EN: reverberate ; reecho ; resound ; pealed ; sonorously ; roar ; thunder ; roll ; boom
กรนครอก ๆ[kron khrøk-khrøk] (v, exp) EN: snore thunderously
ลั่น[lan] (v) EN: clap loudly ; rumble ; be loud ; be thunderous ; crack  FR: claquer

CMU English Pronouncing Dictionary
THUNDER TH AH1 N D ER0
THUNDERS TH AH1 N D ER0 Z
THUNDERED TH AH1 N D ER0 D
THUNDEROUS TH AH1 N D ER0 AH0 S
THUNDERING TH AH1 N D ER0 IH0 NG
THUNDERCAT TH AH1 N D ER0 K AE2 T
THUNDERCATS TH AH1 N D ER0 K AE2 T S
THUNDERBOLT TH AH1 N D ER0 B AO2 L T
THUNDERBIRD TH AH1 N D ER0 B ER2 D
THUNDERBIRDS TH AH1 N D ER0 B ER2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thunder (v) θˈʌndər (th uh1 n d @ r)
thunders (v) θˈʌndəz (th uh1 n d @ z)
thundery (j) θˈʌndəriː (th uh1 n d @ r ii)
thundered (v) θˈʌndəd (th uh1 n d @ d)
thundering (v) θˈʌndərɪŋ (th uh1 n d @ r i ng)
thunderous (j) θˈʌndərəs (th uh1 n d @ r @ s)
thunderbolt (n) θˈʌndəboult (th uh1 n d @ b ou l t)
thunderclap (n) θˈʌndəklæp (th uh1 n d @ k l a p)
thunderbolts (n) θˈʌndəboults (th uh1 n d @ b ou l t s)
thunderclaps (n) θˈʌndəklæps (th uh1 n d @ k l a p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雷雨[léi yǔ, ㄌㄟˊ ㄩˇ, ] thunderstorm, #16,995 [Add to Longdo]
雷电[léi diàn, ㄌㄟˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] thunder and lightning, #19,103 [Add to Longdo]
雷鸣[léi míng, ㄌㄟˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] thunder; very loud sounds, #22,652 [Add to Longdo]
迅雷[xùn léi, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄟˊ, ] thunderbolt, #22,858 [Add to Longdo]
雷阵雨[léi zhèn yǔ, ㄌㄟˊ ㄓㄣˋ ㄩˇ, / ] thunder shower, #23,354 [Add to Longdo]
雷声[léi shēng, ㄌㄟˊ ㄕㄥ, / ] thunder, #32,872 [Add to Longdo]
打雷[dǎ léi, ㄉㄚˇ ㄌㄟˊ, ] thunder, #34,955 [Add to Longdo]
晴天霹雳[qíng tiān pī lì, ㄑㄧㄥˊ ㄊㄧㄢ ㄆㄧ ㄌㄧˋ, / ] thunder from a clear sky (成语 saw); a bolt from the blue, #37,803 [Add to Longdo]
雷暴[léi bào, ㄌㄟˊ ㄅㄠˋ, ] thunderstorm, #41,061 [Add to Longdo]
霹雷[pī léi, ㄆㄧ ㄌㄟˊ, ] thunderbolt, #109,101 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごろごろ[gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
ごろつく[gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter [Add to Longdo]
はたたく[hatataku] (v5k,vi) (arch) to resound loudly (of thunder, etc.) [Add to Longdo]
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
カミナリ族[カミナリぞく, kaminari zoku] (n) hot rodders; thunder tribe; vrooming motorcycle gangs [Add to Longdo]
サンダー[sanda-] (n) thunder [Add to Longdo]
サンダーバード[sanda-ba-do] (n) thunderbird (North-American indigenous mythical spirit bird); thunderbird (Australian bird, Pachycephala gutturalis); (P) [Add to Longdo]
一喝[いっかつ, ikkatsu] (n,vs) cry in a thundering voice; one roar [Add to Longdo]
渦雷[からい, karai] (n) cyclonic thunder-storm [Add to Longdo]
遠鳴り[とおなり, toonari] (n) distant peals (thunder); distant roar (sea) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thunder
   n 1: a deep prolonged loud noise [syn: {boom}, {roar},
      {roaring}, {thunder}]
   2: a booming or crashing noise caused by air expanding along the
     path of a bolt of lightning
   3: street names for heroin [syn: {big H}, {hell dust}, {nose
     drops}, {smack}, {thunder}, {skag}, {scag}]
   v 1: move fast, noisily, and heavily; "The bus thundered down
      the road"
   2: utter words loudly and forcefully; "`Get out of here,' he
     roared" [syn: {thunder}, {roar}]
   3: be the case that thunder is being heard; "Whenever it
     thunders, my dog crawls under the bed" [syn: {thunder},
     {boom}]
   4: to make or produce a loud noise; "The river thundered below";
     "The engine roared as the driver pushed the car to full
     throttle"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top