ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thole

TH OW1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thole-, *thole*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thole(n) หลักหรือหมุดยึดกรรเชียงที่กราบเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thole(โธล) n. หลักหรือหมุดยึดกรรเชียงที่กราบเรือ. vt. ทนทุกข์ทรมาน,อดทน,ทนรับ,ยอมรับ, Syn. tholepin
pothole(พอท'โฮล) n. รู้สึก,โพรงลึก,หลุมตามถนน

English-Thai: Nontri Dictionary
porthole(n) หน้าต่างใต้ท้องเรือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักแจว(n) thole, Syn. หลักกรรเชียง, Example: เสียงหลักแจวเสียดสีกับกระดานรองดังเอี๊ยดๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
THOLE TH OW1 L
THOLEN TH AA1 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thole (n) θˈoul (th ou1 l)
tholes (n) θˈoulz (th ou1 l z)
tholepin (n) θˈoulpɪn (th ou1 l p i n)
tholepins (n) θˈoulpɪnz (th ou1 l p i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] tholepin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソレアイト[soreaito] (n) tholeiite [Add to Longdo]
舷窓[げんそう, gensou] (n) porthole [Add to Longdo]
節穴;ふし穴[ふしあな, fushiana] (n) (1) knothole; peep-hole; (2) bad eyes [Add to Longdo]
船窓[せんそう, sensou] (n) porthole [Add to Longdo]
鼠穴[ねずみあな, nezumiana] (n) rathole; mousehole [Add to Longdo]
甌穴[おうけつ;かめあな, ouketsu ; kameana] (n) pothole (circular hole bored deep in a riverbed by stones rotating in an eddy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thole
   n 1: a holder attached to the gunwale of a boat that holds the
      oar in place and acts as a fulcrum for rowing [syn: {peg},
      {pin}, {thole}, {tholepin}, {rowlock}, {oarlock}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top