ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

their

DH EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -their-, *their*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
their(adj) ของเขาเหล่านั้น, Syn. theirs
theirs(pron) ของเขาเหล่านั้น, Syn. own, their

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
their(แธร) pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของthey)
their's(แธร์ซ) pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ they)

English-Thai: Nontri Dictionary
their(adj) ของเขาทั้งหลาย
theirs(pro) สิ่งอันเป็นของเขาทั้งหลาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd think their mother would...คุณจะคิดว่าแม่ของพวกเขาจะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And look, they have their names carved on them.และมองไปที่พวกเขามีชื่อของ พวกเขา แกะสลักเกี่ยวกับมัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Violence against the Jews might make the people forget their stomach.การใช้ความรุนแรงกับชาวยิว อาจทำให้ประชาชนโกรธ The Great Dictator (1940)
I'm locking up in case the storm troopers start their monkey business again.ฉันจะล็อคห้อง ใน กรณีที่ทหารมา เริ่ม หน้าที่เลวๆอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
We might go further with the Jews. Burn some of their houses.เราไม่มีพวกยิวอาจจะก้าวไกลกว่านี้ เผาบ้านมันซักหลังสองหลัง The Great Dictator (1940)
In the papers it's rumored that Hynkel's going to give the Jews back their rights.ใน หนังสือพิมพ์ ลือว่าเกิดอะไรกับ เฮนเคิล เพื่อให้ชาวยิวกลับมามีสิทธฺิ The Great Dictator (1940)
Stay here until they've made up their minds.อยู่นี่แหละ จนกว่ามันจะจอด The Great Dictator (1940)
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน The Great Dictator (1940)
Their secret longingความปรารถนาลับของพวกเขา Pinocchio (1940)
The merry laughter... of little innocent children wending their way to school.เด็กไร้เดียงสาของเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางของพวกเขาไปโรงเรียน Pinocchio (1940)
Most girls will give their eyes for a chance to see Monte.หญิงสาวส่วนมากยอมแลกดวงตา เพียงเพื่อที่จะได้มาเห็นมอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
Let's leave the unhappy couple to spend their last moments together alone.ปล่อยให้คู่ทุกข์คู่ยากเขาได้อยู่ด้วยกันในวาระสุดท้าย Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
their2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
their400 million people speak English as their first language.
theirA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
theirAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
theirA bunch of people thrust their way toward the rear exit.
theirAccording to their opinions, that boy is very good.
theirActivists are stepping up their protest drive.
theirAdolescents often quarrel with their parents.
theirA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
theirA foolish misunderstanding severed their long friendship.
theirAfter all, their form of transport produces no pollution at all.
theirAfter mature reflection, I've decided to accept their offer.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวล้านชนช้าง[hūalān chonchāng] (n, exp) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads
กลับผิดเป็นถูก[klap phit pen thūk] (v, exp) EN: stand facts on their heads
กลับถูกเป็นผิด[klap thūk pen phit] (v, exp) EN: stand facts on their heads
เลยตามเลย[loēitāmloēi] (v) EN: let things take their own course; let bygones be bygones
เป็นเป้าหมาย[pen paomāi] (v, exp) EN: setting their sights on ; having as a goal  FR: avoir pour but
ปล่อยไปตามยถากรรม[plǿi pai tām yathākam] (v, exp) EN: leave to one's fate ; let things take their course
รัตนสิงหาสน์[rattanasinghāt] (n) EN: window or balcony where royalty make their public appearance
แยกย้าย[yaēkyāi] (v) EN: move to different places ; go their several ways

CMU English Pronouncing Dictionary
THEIR DH EH1 R
THEIRS DH EH1 R Z
THEIRSELF DH EH2 R S EH1 L F
THEIRSELVES DH EH2 R S EH1 L V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
their (j) ðˈɛəʳr (dh e@1 r)
theirs (prp) ðɛəʳz (dh e@ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
とらの子;虎の子[とらのこ, toranoko] (n) (1) tiger cub; (2) treasure (as it is said that tigers treasure their young) [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
ウォームビズ[uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
クールビズ[ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.) [Add to Longdo]
クオリア[kuoria] (n) quale; qualia (qualities or feelings considered independently of their effects on behavior) [Add to Longdo]
コミケット[komiketto] (n) (abbr) comic market; convention where amateur manga artists sell their work [Add to Longdo]
ゼッケン[zekken] (n) cloth bib with number or logo worn by athletes, etc. (e.g. over their shirts) (ger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top