ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

texts

T EH1 K S T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -texts-, *texts*, text
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Textsตำราเรียน [TU Subject Heading]
Textsเนื้อร้อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
textsI buy the texts, but first I start writing the English sentences that come along without looking at them.
textsOpen your texts to page 50.
textsThey all get lumped together as English texts. But in fact these books are extremely varied and wide-ranging.

CMU English Pronouncing Dictionary
TEXTS T EH1 K S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
texts (n) tˈɛksts (t e1 k s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Textstelle {f}passage in the text [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シノニム[shinonimu] (n) {comp} synonym (partic. in computing and technical contexts); (P) [Add to Longdo]
マス(P);マッス[masu (P); massu] (n) (1) (usu. in art contexts) mass; (2) (マス only) (col) (abbr) (See マスターベーション) masturbation; (P) [Add to Longdo]
レ点[レてん, re ten] (n) mark showing character order in Chinese texts; tick mark [Add to Longdo]
印環[いんかん, inkan] (n) (See 印環細胞) signet ring (in medical contexts, e.g. signet ring cell) [Add to Longdo]
音博士[おんはかせ;こえのはかせ(ik);おんぱかせ(ik), onhakase ; koenohakase (ik); onpakase (ik)] (n) professor specializing in the readings of kanji in classic Confucianist texts [Add to Longdo]
究明[きゅうめい, kyuumei] (n,vs) investigation (esp. in academic and scientific contexts); (P) [Add to Longdo]
教科書問題[きょうかしょもんだい, kyoukashomondai] (n) controversy over school textbooks (i.e. history texts avoiding reference to Japanese military, etc. acts) [Add to Longdo]
経伝[けいでん, keiden] (n) sacred texts [Add to Longdo]
見送る[みおくる, miokuru] (v5r,vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P) [Add to Longdo]
五経[ごきょう, gokyou] (n) the Five Classics texts of Confucianism [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions