ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tented

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tented-, *tented*, tent, tente
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contented(คันเทน'ทิด) adj. เป็นที่พอใจ,อิ่มอกอิ่มใจ,มักน้อย
discontented(ดิสคันเทน'ทิด) adj. ลำบากใจ,ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ., Syn. dissatisfied,frustrated ###A. contented

English-Thai: Nontri Dictionary
contented(adj) เป็นที่พึงพอใจ,เป็นที่สำราญใจ,เป็นที่จุใจ,อิ่มอกอิ่มใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A tented arch, just like Paulson.So we have another victim. Yeah, we do. Power Trip (2008)
Got a tented arch.Dennis Chilton? Power Trip (2008)
Looks like the same tented arch that we found on Allison Novell.Jessica Davis' fianc? Wait... wait, stop! Power Trip (2008)
Dr. Paulson had a tented arch.Stop! There's been some sort of a mistake! Power Trip (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิ่มใจ[v.] (imjai) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented   FR: être comblé ; être assouvi
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed   
กริ่ม[v.] (krim) EN: be happy ; be pleased ; be satisfied ; be contented   
สบายใจ[adj.] (sabāijai) EN: contented heart ; happy ; pleasure ; joyous   FR: heureux ; détendu
สมถะ[adj.] (samatha) EN: unambitious ; plain ; contented ; simple ; content with what one has ; composed ; modest ; leading a simple life ; humble   FR: content de son sort ; bien dans sa tête
สุขสบาย[adj.] (suksabāi) EN: contented ; happy   FR: bienheureux
ยิ้มย่อง[v.] (yimyǿng) EN: smile contentedly   

Japanese-English: EDICT Dictionary
安んじる[やすんじる, yasunjiru] (v1,vi) to be contented; to be at ease [Add to Longdo]
以て瞑すべし;もって瞑すべし;以って瞑すべし(io)[もってめいすべし, mottemeisubeshi] (exp) one can now rest in peace; one ought to be contented with what has been accomplished [Add to Longdo]
甘んじる[あまんじる, amanjiru] (v1,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot) [Add to Longdo]
甘んずる[あまんずる, amanzuru] (vz,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot) [Add to Longdo]
心行く[こころゆく, kokoroyuku] (v5k-s,vi) to be completely satisfied or contented [Add to Longdo]
専売特許品[せんばいとっきょひん, senbaitokkyohin] (n) patented article [Add to Longdo]
特許技術[とっきょぎじゅつ, tokkyogijutsu] (n) patented technology [Add to Longdo]
特許品[とっきょひん, tokkyohin] (n) patented article or articles; patented invention [Add to Longdo]
不純分子[ふじゅんぶんし, fujunbunshi] (n) dissident (discontented) element [Add to Longdo]
不平分子[ふへいぶんし, fuheibunshi] (n) discontented element; discontented (grumbling) member [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top