ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tensor

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tensor-, *tensor*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tensor๑. กล้ามเนื้อดึง๒. สิ่งทำให้ตึง, สิ่งรั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tensorเทนเซอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
张量[zhāng liàng, ㄓㄤ ㄌㄧㄤˋ, / ] tensor (math.), #77,664 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spannmuskel {m} | Spannmuskeln {pl}tensor | tensors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テンソル[tensoru] (n,adj-no) tensor [Add to Longdo]
計量テンソル[けいりょうテンソル, keiryou tensoru] (n) metric tensor (physics) [Add to Longdo]
鼓膜張筋[こまくちょうきん, komakuchoukin] (n) tensor tympani muscle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tensor
   n 1: a generalization of the concept of a vector
   2: any of several muscles that cause an attached structure to
     become tense or firm

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top