ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tennis

T EH1 N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tennis-, *tennis*, tenni
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tennis(n) เทนนิส, See also: กีฬาเทนนิส, Syn. lawn tennis, court tennis, tennis tournament
tennis ball(n) ลูกเทนนิส
tennis court(n) สนามเทนนิส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tennis(เทน'นิส) n. กีฬาเทนนิส
tennis balln. ลูกเทนนิส
tennis courtn. สนามเทนนิส
court tennisn. ลานเทนนิส,สนามเล่นเทนนิส
lawn tennisn. กีฬาเทนนิส (โดยเฉพาะเมื่อเล่นบนสนามหญ้า)
paddle tennisn. กีฬาเทนนิสชนิดหนึ่ง
table tennisn. กีฬาปิงปอง, Syn. Ping Pong

English-Thai: Nontri Dictionary
tennis(n) เทนนิส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tennisเทนนิส [TU Subject Heading]
Tennis coachesผู้ฝึกกีฬาเทนนิส [TU Subject Heading]
Tennis playersนักเทนนิส [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tennis elbow(vi, vt, aux, verb, adv, phrase, slang, ทางการแพทย์) ข้อศอกอักเสบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I thought I'd take a tennis lesson.- ว่าจะไปลงเรียนเทนนิสสักหน่อยค่ะ Rebecca (1940)
Tennis lessons, my foot.เรียนเทนนิส มะเหงกสิ! Rebecca (1940)
The boy in the grey flannel suit is bouncing' back and forth like a tennis ball.The boy in the grey flannel suit is bouncin' back and forth like a tennis ball. 12 Angry Men (1957)
-No, I got new tennis shoes on.ไม่ ผมใส่รองเท้าเทนนิสฮะพ่อ Oh, God! (1977)
There was 20 mannequins with tennis rackets coming out of.......มีหุ่นโชว์ตั้ง 20 ตัวในชุดกีฬาเทนนิส พร้อมกับถือไม้เทนนิสหวดลูกไปมา ... Mannequin (1987)
I know some people who play tennis with their shrinks.ฉันรู้จักคนกลุ่มนึงที่เล่นเทนนิส กับจิตแพทย์ของพวกเขา Basic Instinct (1992)
Oh, that's nice. I look forward to play tennis with him.อ้อ ดีมากเลย ผมอยากเล่นเทนนิสกับท่านน่ะ The Jackal (1997)
I´m trying to get to a tennis game.ฉันกำลังรีบไปดูแข่งเทนนิส Never Been Kissed (1999)
Once we were driving andhe threw a tennis ball at an oldlady.ครั้งนึงตอนพวกเราขับรถร่อนกันอยู่ แม่งปาลูกเทนนิสใส่หญิงชราที่ยืนอยู่ริมถนน Ken Park (2002)
President of the poetry society, captain of the debate team co-captain of the tennis club, founder of the horticulture league.ประธานชมรมกวี หัวหน้าทีมโต้วาที หัวหน้าร่วมชมรมเทนนิส ผู้ก่อตั้งสมาคมจัดสวน Mona Lisa Smile (2003)
I get up in the morning... breakfast, math tutor, Latin tutor, lunch, tennis lessons, dance lessons...ฉันตื่นมาตอนเช้า... ทานข้าวเช้า / เรียนคณิตศาสตร์ ภาษาลาติน แล้วก็ทานมื้อกลางวัน จากกนั้นก็เรียนเทนนิส เรียนเต้นรำ... The Notebook (2004)
When a golf ball and table tennis ball is thrown at same speed!เมื่อลูกกอล์ฟและลูกปิงปอง ถูกขว้างมาด้วยความเร็วเท่าๆกัน Windstruck (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tennisAkira can play tennis well.
tennisAkira is a good tennis player.
tennisAkira is good at playing tennis.
tennisAlthough she practised every afternoon, her tennis didn't improve at all.
tennisAnn is second to none in tennis.
tennisAnn often plays tennis after school.
tennisAnn plays tennis very well.
tennisAren't you fond of playing tennis?
tennisAre you good at tennis?
tennisAs I was free after a long interval yesterday, I enjoyed playing tennis with my friends.
tennisA sore back hindered me from playing tennis.
tennisA tennis player with a wicked serve.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักเทนนิส(n) tennis player, Syn. นักกีฬาเทนนิส, Example: นายกสมาคมเทนนิสแห่งประเทศไทยหน้าชื่น เมื่อ 2 นักเทนนิสของไทยคว้าแชมป์เทนนิสชายคู่ให้กลายเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้ง, Count Unit: คน
สนามเทนนิส(n) tennis court, Example: เขาไปซ้อมเทนนิสที่สนามเทนนิสประจำหมู่บ้านทุกๆ วัน, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ลานกว้างสำหรับแข่งขันเทนนิส, ลานกว้างสำหรับเล่นเทนนิส
เทนนิส(n) tennis, Thai Definition: ชื่อกีฬาชนิดหนึ่ง ผู้เล่นใช้ไม้แร็กเกตตีลูกยางกลมหุ้มสักหลาดข้ามตาข่ายโต้กันไปมา, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แชมป์เปี้ยนเทนนิส[chaēmpīen thennit] (n, exp) EN: tennis champion  FR: champion de tennis [m]
เล่นเทนนิส[len thennit] (v, exp) EN: play tennis  FR: jouer au tennis
ไม้ปิงปอง[māi ping-pøng] (n, exp) EN: ping-pong bat  FR: raquette de ping-pong [f] ; raquette de tennis de table [f]
ไม้เทนนิส[māi thennit] (n, exp) EN: racket  FR: raquette de tennis [f]
ไม้ตีเทนนิส[māi tī thēnnit] (n) EN: racket  FR: raquette (de tennis)
นักเทนนิส[nak thēnnit] (n, exp) EN: tennis player  FR: joueur de tennis [m] ; joueuse de tennis [f]
นักเทนนิสสาว[nak thēnnit sāo] (n, exp) FR: joueuse de tennis [f]
นักเทนนิสสาวมือ1ของโลก[nak thēnnit sāo meū neung khøng lōk] (n, exp) FR: première joueuse de tennis au monde [f]
ผู้เล่นเทนนิส[phūlēn thennit] (n, exp) EN: tennis player  FR: joueur de tennis [m]
ปิงปอง[pingpøng] (n, exp) EN: table tennis ; ping pong   FR: tennis de table [m] ; ping-pong [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TENNIS T EH1 N AH0 S
TENNIS T EH1 N IH0 S
TENNIS'S T EH1 N AH0 S IH0 Z
TENNISON T EH1 N IH0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tennis (n) tˈɛnɪs (t e1 n i s)
tennis-court (n) tˈɛnɪs-kɔːt (t e1 n i s - k oo t)
tennis-elbow (n) tˌɛnɪs-ˈɛlbou (t e2 n i s - e1 l b ou)
tennis-courts (n) tˈɛnɪs-kɔːts (t e1 n i s - k oo t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
网球[wǎng qiú, ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] tennis, #5,613 [Add to Longdo]
网球场[wǎng qiú chǎng, ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] tennis court [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Tennis(n) |das, nur Sg.| เทนนิส
Tischtennis(n) |das, nur Sg.| ปิงปอง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tennis {n}; Tennisspiel {n} [sport]tennis [Add to Longdo]
Tennisball {m} [sport] | Tennisbälle {pl}tennis ball | tennis balls [Add to Longdo]
Tennisplatz {m} [sport] | Tennisplätze {pl}tennis court | tennis courts [Add to Longdo]
Tennisschläger {m} [sport] | Tennisschläger {pl}tennis racket | tennis rackets [Add to Longdo]
Tennisschuh {m} [sport]tennis shoe [Add to Longdo]
Tennisspieler {m}; Tennisspielerin {f} [sport] | Tennisspieler {pl}tennis player | tennis players [Add to Longdo]
Tennisturnier {n} [sport] | Tennisturniere {pl}tennis tournament | tennis tournaments [Add to Longdo]
Tennisarm {m} [med.]tennis elbow [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jouer au tennis(vt) เล่นเทนนิส

Japanese-English: EDICT Dictionary
アゲーン;アゲイン;アゲン[age-n ; agein ; agen] (n) (1) (usu. as ジュースアゲーン, アゲーンワン, etc.) repeat of a deuce (in tennis, etc.) (eng [Add to Longdo]
アンツーカ;アンツーカー[antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre [Add to Longdo]
イースタングリップ[i-sutangurippu] (n) eastern grip (in tennis) [Add to Longdo]
イレギュラーバウンド[iregyura-baundo] (n,vs) irregular bound (tennis); bad bounce; bad hop [Add to Longdo]
イングリッシュグリップ[ingurisshugurippu] (n) English grip (tennis) [Add to Longdo]
ウイニングショット[uiningushotto] (n) winning shot (tennis, ball games) [Add to Longdo]
ウエスタングリップ;ウェスタングリップ[uesutangurippu ; uesutangurippu] (n) Western grip (tennis) [Add to Longdo]
オーバーコール[o-ba-ko-ru] (n) over-rule (in tennis) (wasei [Add to Longdo]
オープンテニス[o-puntenisu] (n) open tennis [Add to Longdo]
クラブ[kurabu] (n) (1) club (e.g. golf, tennis); (2) clubs (card suit); (3) (See 蟹) crab; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
庭球[ていきゅう, teikyuu] Tennis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tennis
   n 1: a game played with rackets by two or four players who hit a
      ball back and forth over a net that divides the court [syn:
      {tennis}, {lawn tennis}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top