ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

temp

T EH1 M P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -temp-, *temp*
English-Thai: Longdo Dictionary
temperature mapping[เทมเพอราเชอร์ แมปปิง] (n) การศึกษาอุณหภูมิโดยการวางเครื่องวัดอุณหภูมิตามจุดวิกฤต
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
even-tempered(adj) ใจเย็น, มีขันติ, See also: stable, Syn. patient

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tempo(n) ความเร็วที่เหมาะสมของดนตรี, See also: จังหวะ, ทำนอง, Syn. pace, speed, rate
tempo(n) จังหวะการเคลื่อนไหวของกิจกรรมหรือวิถีชีวิต
tempt(vt) ทำให้อยาก, See also: กระตุ้นให้อยาก, ยั่วให้อยาก, ยั่วใจ, Syn. attract, invite
tempt(vt) ล่อลวง, See also: ล่อหลอก, ล่อ, ชักจูง, Syn. allure, seduce
tempt(vt) ทดสอบ
temper(n) อารมณ์, Syn. disposition, temperament
temper(n) อารมณ์โกรธ, See also: ความโกรธ, Syn. anger, rage, furor, impatience, sensitivity, Ant. calmness, patience
temper(n) ความสงบ, See also: อารมณ์สงบ
temper(vt) ทำให้บรรเทาหรือน้อยลง, Syn. mitigate, pacify, moderate, mollify, Ant. attack
temper(vt) ทำให้เข้มแข็งขึ้น, Syn. anneal, stiffen, solidify, Ant. dissolve, soften

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
temper(เทม'เพอะ) n. อารมณ์,นิสัย,ภาวะแห่งจิต,สารที่เติมเข้าไปเปลี่ยนคุณสมบัติ,ทางสายกลาง,การประนีประนอม. vi.,vt. (ทำใหั) บรรเทา,แบ่งเบา,สงบลง, See also: temperability temperable adj. temperer n., Syn. disposition, anger, rag
tempera(เทม'เพอระ) n. เทคนิคการวาดภาพด้วยสีที่ประกอบด้วยน้ำมันผสมไข่แดงหรือไข่ผสมน้ำ,ภาพวาดโดยเทคนิคดังกล่าว
temperament(เทม'เพอระเมินทฺ) n. อารมณ์,นิสัย,ภาวะจิตใจ,ความหุนหันพลันแล่น
temperamental(เทมเพอระเมน'เทิล) adj. เจ้าอารมณ์,มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย,มีความรู้สึกไว,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ.
temperance(เทม'เพอเรินซฺ) n. การควบคุมอารมณ์,การบังคับตัวเอง,การละเว้นสิ่งมึนเมา,ความพอควร, Syn. moderation, self-restraint
temperate(เทม'เพอเรท) adj. ควบคุมอารมณ์,บังคับตัวเอง,พอควร,ปานกลาง,ไม่เลยเถิด,เหมาะกับกาลเทศะ, See also: temperateness n., Syn. calm, cool, mild
temperate zonen. บริเวณแถบอบอุ่นของโลกระหว่างเส้นรุ้งtropic of Cancer กับ Artic Circleในซีกโลกบนและระหว่างtropic of Capricorn กับAntartic Circleในซีกโลก
temperature(เทม'เพอระเชอะ) n. อุณหภูมิ,อุณหภูมิร่างกาย
tempest(เทม'เพสทฺ) n. พายุ,ความปั่นป่วน,ความวุ่นวาย,-Phr. (tempest in a teapot ความวุ่นวายหรือโผงผางในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ)
tempestuous(เทมเพส'ชูอัส) adj. มีพายุแรง,ปั่นป่วน,วุ่นวาย,โผงผาง., See also: tempestuousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
temper(n) สารเจือปน,อารมณ์,นิสัย,การประนีประนอม,ทางสายกลาง
temper(vt) ทำให้เหมาะ,ทำให้สงบ,เจือปน,ทำให้อ่อนนิ่ม
temperament(n) นิสัย,ภาวะจิตใจ,อารมณ์,ความหุนหันพลันแล่น
temperamental(adj) มีอารมณ์ไม่แน่นอน,เจ้าอารมณ์
temperance(n) ความพอควร,การควบคุมอารมณ์,การไม่เสพของเมา
temperate(adj) ปานกลาง,ควบคุมอารมณ์,เหมาะกับกาลเทศะ
temperature(n) อุณหภูมิ
tempest(n) พายุ,ความปั่นป่วน,ความวุ่นวาย
tempestuous(adj) มีพายุ,รุนแรง,โผงผาง,วุ่นวาย,ปั่นป่วน
temple(n) วัด,อาราม,วิหาร,โบสถ์,สะดึง,ขมับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tempera๑. สีฝุ่น๒. กลวิธีวาดภาพสีฝุ่น๓. จิตรกรรมสีฝุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
temperamentพื้นอารมณ์แต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temperantiaยาระงับประสาท [มีความหมายเหมือนกับ sedative ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temperateเขตอบอุ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
temperature dropอุณหภูมิลด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
temperature gradientเกรเดียนต์อุณหภูมิ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
temperature gradient (of heat flow)ลาดความร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
temperature gradient (of heat flow)ลาดความร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
temperature riseอุณหภูมิเพิ่ม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
temperature senseการรับรู้อุณหภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tempehเทมเป้ [TU Subject Heading]
Tempera paintingจิตรกรรมสีฝุ่น [TU Subject Heading]
Temperamentมิติทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Temperatureอุณหภูมิ [TU Subject Heading]
temperatureอุณหภูมิ, ระดับความร้อน วัดได้ด้วยเทอร์มอมิเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Temperature controlการควบคุมอุณหภูมิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Temperature controlการควบคุมอุณหภูมิ [TU Subject Heading]
Temperature measurementการวัดอุณหภูมิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Temperature measurementsการวัดอุณหภูมิ [TU Subject Heading]
Temperature measuring instrumentเครื่องวัดอุณหภูมิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
temptation(n) ความพยายาม, Syn. a tempting or being tempted

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His family was among the first to settle in Bon Temps and he bravely fought for Louisiana, in the war for Southern independence.กับเค้กจะไม่พอ คืนนี้ แขกของเราเป็นสุภาพบุรุษ Sparks Fly Out (2008)
Let us welcome one of the original sons of Bon Temps back to the town that he helped build.เพื่อน ที่พวกเรากำลังร่ำลือกัน เขาเป็นครอบครัวแรกๆที่ก่อตั้งเมืองนี้ Sparks Fly Out (2008)
Bon Temps is 10 miles south of that.ด้วยการเดินมาตามทาง Sparks Fly Out (2008)
And if Bon Temps is as close as you say it is, then I'll see them soon, and I do not wish to sully our reunion.กับฉัน ขอโทษครับ Sparks Fly Out (2008)
For a temp worker like this.สำหรับพนักงานชั่วคราวอย่างเธอ Absolute Boyfriend (2008)
Temp agency sent her overสำนักงานตัวแทนส่งเธอมาที่นี่ The Legend (2008)
The, uh, the temp agency said... คือ.. ทางตัวแทนหางานบอกว่า Shut Down (2008)
Of the temp agency that sent you?บริษัทตัวแทนที่เค้าส่งคุณมาน่ะ ชื่ออะไรนะ? Shut Down (2008)
We're a temp agency.เราเป็นบริษัทจัดหางาน Dead Like Me: Life After Death (2009)
I've got this sizzling slice of ass from the temp services under the desk taking dictation, if you get my drift.ผมจะมีสาวก้นงอนมากมายมาคอยบริการตลอด แม้กระทั่งใต้โต๊ะทำงาน ถ้าคุณเข้าใจความหมายของฉัน I Lied, Too. (2009)
Okay, great. What happened to your temp job?ดีเลย เกิดอะไรขึ้นกับงาน ชั่วคราวของคุณหล่ะ 2012 (2009)
So I cross-checked every every employee from the eight companies Young works for... bodyguards, escorts, managers, even temp staff.ฉันตรวจเช็คพนักงานทุกคน จากบริษัทแปดแห่งที่ยังทำงานให้ มีบอดี้การ์ด เพื่อนเที่ยว ผู้จัดการ แม้กระทั่งพนักงานชั่วคราว Double Blind (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tempA child has a higher temperature than an adult does.
tempAfter that, internal temperature begins to climb rapidly.
tempAll of a sudden, the clerk lost his temper.
tempAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
tempAnd drove all from temple area, both sheep and cattle;
tempA nurse took my temperature.
tempAny person whatever can tell the way to the temple.
tempApart from her temper, she's all right.
tempA quick temper is the only defect in her character.
tempA sacred ritual took place in the magnificent temple.
tempAs I opened the door without knocking, she lost her temper.
tempAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรเหลือง(n) temporary ID card, See also: temporary identification card, Example: เขานำใบแจ้งความไปที่อำเภอเพื่อออกบัตรเหลืองชั่วคราวแทนบัตรประชาชน, Thai Definition: บัตรที่ทางอำเภอออกให้เพื่อใช้แทนบัตรประชาชนชั่วคราว
สิ่งจูงใจ(n) temptation, See also: enticement, lure, Syn. เครื่องล่อใจ, สิ่งล่อใจ, สิ่งดึงดูดใจ
สิ่งล่อใจ(n) temptation, See also: enticement, lure
ปลุกอารมณ์(v) tempt, See also: arouse someone sexually, Syn. เร้าอารมณ์, Thai Definition: ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
จุดผ่อนปรน(n) temporarily permitted area, Syn. จุดผ่อนผัน, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้มีการเปิดจุดผ่อนปรน เพื่อนำไม้เข้าในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน, Thai Definition: จุดที่ยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งทำได้ตามใจบ้าง
อุณหภูมิ(n) temperature, Example: ขนนกมีความสำคัญมากในการรักษาอุณหภูมิภายในร่างกาย, Thai Definition: ระดับความร้อนหนาวของอากาศและสิ่งต่างๆ อาจวัดได้ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า เทอร์โมมิเตอร์, Notes: (บาลี)
เป็นการชั่วคราว(adv) temporarily, Syn. ชั่วคราว, Ant. เป็นการถาวร, ตลอดไป, ถาวร, Example: เด็กนักเรียนย้ายมาเรียนที่เต็นท์เป็นการชั่วคราว
ล่อใจ(v) tempt, See also: lure, entice, seduce, allure, invite, Example: มนุษย์นั้น อะไรที่ปิดป้ายว่าเป็นความลับก็ยิ่งล่อใจให้อยากรู้มากขึ้น, Thai Definition: ทำให้อยากกระทำ, ชวนให้อยากได้, ชวนให้อยากรู้
วัดวาอาราม(n) temple, See also: monastery, Syn. วัด, อาราม, Example: การบริจาคเงินค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดวาอารามต่างๆ จะเป็นการเสริมให้ดวงตัวเอง, Thai Definition: สถานที่ทางศาสนา โดยปกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของสงฆ์หรือนักบวช
วิหาร(n) temple, See also: Buddha image hall, Example: หลวงพ่อได้พัฒนาวัดบางพระอย่างจริงจังจนโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญมีครบถ้วน, Count Unit: หลัง, Thai Definition: ที่อยู่ของพระสงฆ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [m] ; perversité [f]
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past ; former times ; ancient times  FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อากาศ[ākāt] (n) EN: weather ; climate  FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]
อากาศหนาว[ākāt nāo] (n, exp) EN: cold weather  FR: il fait froid ; temps froid [m] ; climat froid [m]
อากาศร้อน[ākāt røn] (n, exp) EN: hot weather  FR: il fait chaud ; temps chaud [m]
อากาศแย่มาก[ākāt yaē māk] (xp) EN: what awful weather !  FR: quel temps détestable !
อากาศเย็น[ākāt yen] (n, exp) EN: cool weather  FR: il fait frais ; temps frais [m]
อัปรีย์[apprī] (adj) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious  FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อาราม[ārām] (n) EN: temple ; monastery  FR: monastère [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEMP T EH1 M P
TEMPE T EH1 M P IY0
TEMPS T EH1 M P S
TEMPT T EH1 M P T
TEMPO T EH1 M P OW2
TEMPTS T EH1 M P T S
TEMPOS T EH1 M P OW2 Z
TEMPLE T EH1 M P AH0 L
TEMPER T EH1 M P ER0
TEMPEL T EH1 M P AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
temp (n) tˈɛmp (t e1 m p)
tempi (n) tˈɛmpiː (t e1 m p ii)
tempo (n) tˈɛmpou (t e1 m p ou)
temps (n) tˈɛmps (t e1 m p s)
tempt (v) tˈɛmpt (t e1 m p t)
temper (v) tˈɛmpər (t e1 m p @ r)
temple (n) tˈɛmpl (t e1 m p l)
tempos (n) tˈɛmpouz (t e1 m p ou z)
tempts (v) tˈɛmpts (t e1 m p t s)
tempera (n) tˈɛmpərə (t e1 m p @ r @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
温度[wēn dù, ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] temperature, #2,360 [Add to Longdo]
暂时[zàn shí, ㄗㄢˋ ㄕˊ, / ] temporary; provisional, #2,575 [Add to Longdo]
气质[qì zhì, ㄑㄧˋ ㄓˋ, / ] temperament, #3,530 [Add to Longdo]
脾气[pí qì, ㄆㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] temperament; disposition; temper, #4,679 [Add to Longdo]
[zàn, ㄗㄢˋ, / ] temporary; Taiwan pr. zhan4, #5,318 [Add to Longdo]
[miào, ㄇㄧㄠˋ, / ] temple; monastery, #8,698 [Add to Longdo]
样板[yàng bǎn, ㄧㄤˋ ㄅㄢˇ, / ] template; prototype; model; example, #12,347 [Add to Longdo]
模板[mú bǎn, ㄇㄨˊ ㄅㄢˇ, ] template; (architecture) formwork, #12,957 [Add to Longdo]
寺庙[sì miào, ㄙˋ ㄇㄧㄠˋ, / ] temple; monastery; shrine, #16,286 [Add to Longdo]
热度[rè dù, ㄖㄜˋ ㄉㄨˋ, / ] temperature, #18,667 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Stempelkarte(n) |die, pl. Stempelkarten| บัตรสำหรับ ตอกหรือรูด เวลามาทำงานหรือเวลาเลิกงาน
Raumtemperatur(n) |die, pl. Raumtemperaturen| อุณหภูมิห้อง, Syn. die Zimmertemperatur
kontemplativ(adj) ที่คิดลึกซึ้ง, ที่คิดไตร่ตรองอย่างแน่วแน่, ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบ
Kontemplation,-en(n) การคิดอย่างมีสติ, การพิจารณาอย่างรอบคอบ, การไตร่ตรองอย่างแน่วแน่ (เป็นภาษาเขียน), See also: kontemplativ
Stempel(n) |der, pl. Stempel| ตรายางที่ใช้ปั๊มหรือประทับตราวันที่หรือชื่อลงบนกระดาษ
Stempel(n) |der, pl. Stempel| ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ถูกประทับด้วยตรายาง เช่น ein Stempel auf einem Brief ตราประทับบนจดหมาย
Datumsstempel(n) |der, pl. Datumsstempel| ตราประทับวันที่, ตรายางที่ใช้ประทับตราวันที่
Poststempel(n) |der, pl. Poststempel| ตราประทับไปรษณีย์, ตรายางที่ใช้ประทับตราไปรษณีย์
lichtempfindlich(adj) ที่ไวต่อแสง เช่น Trotzdem bleibt auch eine homogenisierte Milch lichtempfindlich und muss in lichtundurchlässigen Beuteln, Kartons oder Flaschen aufbewahrt werden.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Temperaturregler; Thermostat {m}thermostat [Add to Longdo]
Tempeh {n}tempeh [Add to Longdo]
Tempel {m} | Tempel {pl}temple | temples [Add to Longdo]
Tempelritter {m} [hist.]Templar; Knight Templar [Add to Longdo]
Tempelschändung {f}sacrilege [Add to Longdo]
Temperafarbe {f} | Temperafarben {pl}tempera colour | tempera colours [Add to Longdo]
Temperamalerei {f}tempera painting [Add to Longdo]
Temperament {n}; Gemüt {n}; Gemütsart {f}; Charakter {m}; Veranlagung {f}; Wesen {n}; Naturell {n} | ein hitziges Temperamenttemper | a hot temper [Add to Longdo]
Temperament {n} | Temperamente {pl}temperament | temperaments [Add to Longdo]
Temperamentsausbruch {m}temperamental outburst [Add to Longdo]
Temperatur {f} | Temperaturen {pl}temperature | temperatures [Add to Longdo]
Temperaturabfall {m}; Temperatursturz {m}drop in the temperature; drop of temperature [Add to Longdo]
Temperaturanstieg {m}rise in temperature; temperature rise [Add to Longdo]
Temperaturanzeiger {m}temperature gauge [Add to Longdo]
Temperaturbereich {m} | kompesnsierter Temperaturbereich [techn.]temperature range | compensated temperature range (CTR) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
temporaire(adj) ชั่วคราว เช่น Travail temporaireว L’hébergement temporaire permet d’accueillir des personnes âgées au sein d’un logement-foyer pour une durée limitée.
de temps en temps(phrase) บางครั้งบางคราว

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
temporaireje t'aime

Japanese-English: EDICT Dictionary
うずうず[uzuuzu] (n,adv,vs) (on-mim) sorely tempted; itching to do something; (P) [Add to Longdo]
お冠;御冠[おかんむり, okanmuri] (n) (uk) bad temper; bad mood [Add to Longdo]
お寺;御寺[おてら, otera] (n) (1) (hon) (pol) (See 寺・てら) temple; (2) (abbr) (See 御寺様) monk [Add to Longdo]
お天気;御天気[おてんき, otenki] (n) (1) (pol) (See 天気) weather; (2) temper; mood [Add to Longdo]
お天気屋;御天気屋[おてんきや, otenkiya] (n) (See 天気屋) moody person; temperamental person; fickle person [Add to Longdo]
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores [Add to Longdo]
からっと;カラッと[karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からり[karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ご機嫌斜め;御機嫌斜め[ごきげんななめ, gokigennaname] (exp) in a bad temper [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テンプレート[てんぷれーと, tenpure-to] template [Add to Longdo]
テンポラリ変数[テンポラリへんすう, tenporari hensuu] temporary variable [Add to Longdo]
一時ファイル[いちじファイル, ichiji fairu] temporary file [Add to Longdo]
一時的エラー[いちじてきエラー, ichijiteki era-] temporary error [Add to Longdo]
継続問い合わせ応答処理[けいぞくといあわせおうとうしょり, keizokutoiawaseoutoushori] CTS, Continuous Temporary Storage [Add to Longdo]
臨時従業員[りんじじゅうぎょういん, rinjijuugyouin] temporary employee, temp [Add to Longdo]
テンプ[てんぷ, tenpu] temp [Add to Longdo]
テンポラリ[てんぽらり, tenporari] temporary [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[どう, dou] TEMPEL, HALLE, SAAL [Add to Longdo]
境内[けいだい, keidai] Tempelbezirk [Add to Longdo]
[てら, tera] Tempel [Add to Longdo]
山寺[やまでら, yamadera] Tempel_im_Gebirge [Add to Longdo]
[せい, sei] TEMPERAMENT [Add to Longdo]
[せい, sei] Temperament [Add to Longdo]
温度[おんど, ondo] Temperatur [Add to Longdo]
舞姫[まいひめ, maihime] Tempeltaenzerin, Taenzerin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  temp
      n 1: a worker (especially in an office) hired on a temporary
           basis [syn: {temp}, {temporary}, {temporary worker}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top