ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

television

T EH1 L AH0 V IH2 ZH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -television-, *television*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
television(n) เครื่องรับโทรทัศน์, See also: โทรทัศน์, ทีวี, Syn. T.V., teevee, tube, boob tube, box
television(n) รายการทางโทรทัศน์
television(n) ธุรกิจโทรทัศน์
television program(n) รายการโทรทัศน์
television station(n) สถานีโทรทัศน์, Syn. station, studio

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
television(เทล'ละวิชเชิิน) n. โทรทัศน์,การถ่ายโทรทัศน์,ขอบข่ายการถ่ายทอดโทรทัศน์,เครื่องโทรทัศน์., See also: televisional adj. televisionary adj.
national television standคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระบบโทรทัศน์ใช้ตัวย่อว่า NTSC (อ่านว่า เอนทีเอสซี) หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนดมาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่น กำหนดว่า ต้องมีอัตราการส่งเท่าไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตร ฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรปใช้มาตรฐาน PAL
public televisionn. โทรทัศน์เพื่อชุมชน

English-Thai: Nontri Dictionary
television(n) วิทยุโทรภาพ,โทรทัศน์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Televisionโทรทัศน์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Televisionโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television actors and actressesนักแสดงโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television adaptationsงานดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television advertisingโฆษณาทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television advertising and childrenโฆษณาทางโทรทัศน์กับเด็ก [TU Subject Heading]
Television and childrenโทรทัศน์กับเด็ก [TU Subject Heading]
Television and familyโทรทัศน์กับครอบครัว [TU Subject Heading]
Television and musicโทรทัศน์กับดนตรี [TU Subject Heading]
Television and older peopleโทรทัศน์กับผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you remember when Artie Coogan set up that hidden microphone and he broadcast those filthy limericks through the television set?จำได้มั้ยตอนที่อาร์ตี้ต่อไมโครโฟนซ่อนไว้ แล้วก็ถ่ายทอดเสียงลามกออกโทรทัศน์ Oh, God! (1977)
You've been on television a long....คุณออกรายการโทรทัศน์มานาน Oh, God! (1977)
When I was your age, television was called books.ตอนปู่อายุเท่าหลาน หนังสือก็เหมือนทีวีนั่นแหละ The Princess Bride (1987)
It's a network television audition. It's for comics of the future.เป็นการคัดตัวของสถานี เพื่อหาดาวตลกแห่งอนาคต Punchline (1988)
We have a distinguished panel of judges who are going to select one of our rising young comedians and give him an opportunity on a major network television show.คณะกรรมการจะเลือก... ...ดาวตลกดวงใหม่ของเรา... ...และให้โอกาสเขา ได้ออกรายการโทรทัศน์ Punchline (1988)
The television and the newspapers. All the shit's out there.ออกข่าวทั้งทีวี หนังสือพิมพ์ เต็มไปหมด Goodfellas (1990)
It's Roy Washburn. Are you near a television set?ผมรอย วอชเบิร์น คุณอยู่ใกล้ทีวีรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
Some get chosen and become television programs. Some don't, become nothing'.บางคนได้รับการเลือกและกลายเป็นรายการโทรทัศน์ บางคนไม่ได้เป็นอะไร Pulp Fiction (1994)
- [ Telephone Ringing ] - [ Man On Television ] Have you got the ring?- [เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์] - [Man On โทรทัศน์] คุณมีแหวน? Pulp Fiction (1994)
- [ Ringing Continues ] - [ People On Television Yelling, Shouting ]- [เสียงเรียกเข้าอย่างต่อเนื่อง] - [คนในโทรทัศน์ตะโกนตะโกน] Pulp Fiction (1994)
- [ Woman On Television ] Don't you dare strike me!- [ผู้หญิงโทรทัศน์เปิด] คุณไม่กล้าตีฉัน! Pulp Fiction (1994)
[ Man On Television ] One more thing, and we'll start for-[Man โทรทัศน์เปิด] สิ่งหนึ่งและเราจะเริ่มต้นการฟอร์แมต Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
televisionA child will depend on the television.
televisionAlthough it is not thing bad in itself, many men are watching television in many cases too much.
televisionAs I entered a tearoom found two young men watching a wrestling match on television.
televisionAs I entered a tearoom, I found two young men watching a wrestling match on television.
televisionA television set used to be a luxury.
televisionBe sure to switch off the television before you go to sleep.
televisionBill turned on the television.
televisionBlack and white television sets have gone out of date.
televisionCan you imagine what life would be like without television?
televisionChildren like watching television.
televisionChildren must go to bed early without watching television.
televisionCommercial television is an effective medium for advertising.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จอรับภาพ(n) television set, See also: television receptor/receiver, Syn. จอภาพ, Example: จอรับภาพมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์
รายการโทรทัศน์(n) television programmes, See also: programs
สถานีโทรทัศน์(n) television station, Example: ประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์ทั้งหมด 5 สถานี, Count Unit: สถานนี, แห่ง, Thai Definition: สถานที่ที่ทำการเผยแพร่กระจายสัญญาณภาพไปสู่โทรทัศน์
สื่อโทรทัศน์(n) television media, Example: รัฐมนตรีฯ คลัง แถลงมาตรการฟื้นฟูความมั่นคงทางสื่อโทรทัศน์ร่วม 1 ชั่วโมง, Thai Definition: การทำให้ผู้คนเห็นหรือทราบข้อความ โดยผ่านทางโทรทัศน์
โทรทัศน์(n) television, See also: TV, Syn. ทีวี, Example: ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหู ทั้งจากหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: กระบวนการถ่ายทอดเสียงและภาพได้พร้อมกันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยวิธีเปลี่ยนคลื่นเสียงและภาพให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกสู่อากาศ
วิทยุโทรทัศน์(n) television, Syn. โทรทัศน์, วิทยุโทรภาพ, Example: หลังจากนี้ผมจะให้คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เผยแพร่เรื่องศีลธรรมให้มากขึ้น, Count Unit: เครื่อง
สถานีวิทยุโทรทัศน์(n) television station, Example: ประชาชนจับจ้องไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์ของหน่วยราชการต่างๆ
จอโทรทัศน์(n) television screen, See also: telescreen, television, Syn. จอทีวี, จอแก้ว, Example: ถ้าคุณสังเกตให้ดีๆ บริเวณหน้าจอโทรทัศน์ของคุณจะมีฝุ่นมากกว่าบริเวณอื่นๆ, Count Unit: จอ
ทีวี(n) television, See also: TV, Syn. โทรทัศน์, Count Unit: เครื่อง
ละครโทรทัศน์(n) TV play, See also: television play, Syn. ละครทีวี, Example: ผลงานการประพันธ์บทละครของเขาเป็นที่ประจักษ์แก่มหาชน ในรูปของละครวิทยุ ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์, Count Unit: เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างซ่อมโทรทัศน์[chang sǿm thōrathat] (n, exp) EN: television repairman  FR: réparateur de télévision [m]
ช่องโทรทัศน์[chǿng thōrathat] (n, exp) EN: TV channel  FR: chaîne de télévision [f]
ดาราทีวี[dārā thīwī] (n, exp) EN: t.v. star  FR: vedette de la télévision [f]
ดูทีวี[dū thīwī] (v, exp) EN: watch TV  FR: regarder la télévision
ดูโทรทัศน์[dū thōrathat] (v, exp) EN: watching television  FR: regarder la télévision
ห้องที่มีทีวี[hǿng thī mī thīwī] (n, exp) EN: room with a television  FR: chambre avec télévision [f]
จอโทรทัศน์[jø thōrathat] (n, exp) EN: television screen  FR: écran de télévision [m]
เครื่อง[khreūang] (n) EN: [classifier : machines ; tools ; appliances (TVs, radios, refrigerators ...)]  FR: [classificateur : machines ; outils ; appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...) ; appareillages électriques]
นั่งหน้าโทรทัศน์[nang nā thōrathat] (v, exp) FR: s'asseoir devant la télévision
รายการทางโทรทัศน์[rāikān thāng thōrathat] (n, exp) EN: television series  FR: série télévisée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TELEVISION T EH1 L AH0 V IH2 ZH AH0 N
TELEVISIONS T EH1 L AH0 V IH2 ZH AH0 N Z
TELEVISION'S T EH1 L AH0 V IH2 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
television (n) tˈɛlɪvɪʒn (t e1 l i v i zh n)
televisions (n) tˈɛlɪvɪʒnz (t e1 l i v i zh n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电视[diàn shì, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] television; TV, #892 [Add to Longdo]
电视台[diàn shì tái, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] television station, #4,630 [Add to Longdo]
电视机[diàn shì jī, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧ, / ] television (set), #7,678 [Add to Longdo]
电视节目[diàn shì jié mù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] television program, #11,052 [Add to Longdo]
银屏[yín píng, ㄧㄣˊ ㄆㄧㄥˊ, / ] television; TV screen; the silver screen [Add to Longdo]
电视广播[diàn shì guǎng bō, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广 / ] television broadcast; telecast; videocast [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernsehapparat {m}; Fernsehgerät {n}; Fernseher {m}television set; TV (set) [Add to Longdo]
Fernsehfilm {m} | Fernsehfilme {pl}television film | television films [Add to Longdo]
Fernsehstörungen {pl}television interference [Add to Longdo]
Fernsehturm {m}television tower [Add to Longdo]
Television {f}television [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.) [Add to Longdo]
アウトテイク[autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.) [Add to Longdo]
インターネットテレビ[inta-nettoterebi] (n) {comp} Internet television; Internet TV [Add to Longdo]
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P) [Add to Longdo]
インタラクティブテレビ[intarakuteibuterebi] (n) {comp} interactive television [Add to Longdo]
オルシコン[orushikon] (n) orthicon (early form of television camera tube) [Add to Longdo]
カウチポテト[kauchipoteto] (n) couch potato; television addict; (P) [Add to Longdo]
カラーバー[kara-ba-] (n) color bars (television test pattern); colour bars [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
テレビ信号[テレビしんごう, terebi shingou] television signal [Add to Longdo]
テレビ番組[テレビばんぐみ, terebi bangumi] television program [Add to Longdo]
ローカルテレビ[ろーかるてれび, ro-karuterebi] local television [Add to Longdo]
高精細度テレビ[こうせいさいどテレビ, kouseisaido terebi] High Definition Television, HDTV [Add to Longdo]
高品位テレビ[こうひんテレビ, kouhin terebi] high definition television (HDTV) [Add to Longdo]
高品位テレビジョン[こうひんいテレビジョン, kouhin'i terebijon] high definition television (HDTV) [Add to Longdo]
受信機[じゅしんき, jushinki] (television, radio, etc.) receiver [Add to Longdo]
放送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 television
   n 1: broadcasting visual images of stationary or moving objects;
      "she is a star of screen and video"; "Television is a
      medium because it is neither rare nor well done" - Ernie
      Kovacs [syn: {television}, {telecasting}, {TV}, {video}]
   2: a telecommunication system that transmits images of objects
     (stationary or moving) between distant points [syn:
     {television}, {television system}]
   3: an electronic device that receives television signals and
     displays them on a screen; "the British call a tv set a
     telly" [syn: {television receiver}, {television}, {television
     set}, {tv}, {tv set}, {idiot box}, {boob tube}, {telly},
     {goggle box}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top