ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teen

T IY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teen-, *teen*
Possible hiragana form: てえん
English-Thai: Longdo Dictionary
umpteenth(adj) จำนวนมาก (แต่ไม่ได้บอกตัวเลขเจาะจง)เช่น AsiaNews interviewed the wife of one of them: the story of the umpteenth victim of this unjust law features years of threats by Islamic fundamentalists.; I woke up around 4am for an umpteenth potty trip and then couldn't get back to sleep. So I ended up getting up around 5:30 and eating a piece of cake.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teen(suf) สิบ
teen(n) ความทุกข์, See also: ความเศร้าระทม
teen(n) คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, See also: คนที่มีอายุในช่วง 13-19 ปี, Syn. teenager, youth
teen(adj) เกี่ยวกับวัยรุ่น, See also: เกี่ยวกับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี
teens(n) ช่วงวัยรุ่น, Syn. adolescence, teen age, age of indiscretion
teeny(adj) เล็กมาก
teenage(adj) เกี่ยวกับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, See also: เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี, ที่เกี่ยวกับวัยรุ่น, Syn. adolescent, juvenile, immature, youthful
teen-age(n) คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, Syn. teens, youth
teenager(n) บุคคลที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี, See also: คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, วัยรุ่น, Syn. adolescent, teen, youngster
teeny-weeny(adj) เล็กมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teen(ทีน) adj. เกี่ยวกับวัยรุ่น (อายุระหว่าง13-19ปี) n. คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว,ความทุกข์,ความเศร้าระทม, Syn. teen-age
teen-age(ทีน'เอจฺ) adj. เกี่ยวกับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว,เกี่ยวกับคนที่มีอายุระหว่าง13-19ปี., See also: teen-ager n., Syn. teenage, teenaged, teen-aged
teeny(ที'นี) adj. เล็ก,จิ๋ว,จ้อย,จิ๊ด,เล็กน้อย
canteen(แคนทีน') n. กระติกน้ำ,ร้านอาหารในค่ายทหารหรือโรงเรียน,กล่องหีบใส่มีดช้อนส้อมและอื่น ๆ, Syn. bottle
eighteen(เอท'ทีน) n.,adj. 18
eighteenth(เอท'ทีนธฺ) adj.,n. ที่ 18
fifteen(ฟิฟทีน') n.,adj. 15,จำนวนสิบห้า
fifteenth(ฟิฟ'ทีนธฺ') adj.,n. ที่ 15
fourteen(ฟอร์'ทีน) adj.,n. สิบสี่
mangosteen(แมง'กะสทีน) n. มังคุด

English-Thai: Nontri Dictionary
canteen(n) กระติกน้ำ,ร้านอาหาร
eighteen(adj) สิบแปด
eighteenth(adj) ที่สิบแปด
eighteenth(n 1 ใน) 18,ส่วนที่สิบแปด,ลำดับที่สิบแปด
fifteen(adj) เกี่ยวกับจำนวนสิบห้า
fifteenth(adj) ที่สิบห้า
fifteenth(n 1 ใน 15, วันที่ 15, อันดับที่) 15
fourteen(adj, n) สิบสี่
fourteenth(adj) ที่สิบสี่
fourteenth(n) อันดับที่สิบสี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
teenagerวัยรุ่น [ดู adolescence] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teenage boysวัยรุ่นชาย [TU Subject Heading]
Teenage consumersผู้บริโภควัยรุ่น [TU Subject Heading]
Teenage girlsวัยรุ่นสตรี [TU Subject Heading]
Teenage mothersมารดาวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Teenage prostitutionการค้าประเวณีเด็กวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Teenage sex offendersผู้กระทำผิดทางเพศวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Teenagerวัยรุ่น, Example: บุคคลที่อายุระหว่าง 13-19 ปี [สิ่งแวดล้อม]
Teenagers with mental disabilitiesวัยรุ่นพิการทางจิต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
teence[ทีนซฺ] (adv) ในวัยรุ่น
teenly[ทีน'ลี] (adv) โดยวัยรุ่น
teenly[ทีน'ลี] (adj) เหมือนวัยรุ่น
teenth[ทีนธฺ'] (n) ความเป็นวัยรุ่น
teentice[ทีน'ไทซฺ] (adv) ร้อยครั้ง
teentieth[ทีน'ทิอิธ] (adj) ที่ร้อย
teenty[ทีน'ที] (n) ร้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teenA group of teenagers robbed me of my money.
teenA teenager sometimes acts like a baby.
teenDuring my early teens, I was not always on the best of terms with my parents.
teenGirls use makeup in their low teens.
teenHe could swim across the river when he was in his teens.
teenHe was still in his teens when he founded a company.
teenMary went over to the United States in her late teens.
teenMy daughter is in her late teens.
teenMy sister got married her teens.
teenShe got married in her teens.
teenShe is just of her teens.
teenShe knew the teen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยหนุ่มวัยสาว(n) teen-age, See also: adolescent, young, Syn. วัยรุ่น, วัยกำดัด, วัยหนุ่มสาว, วัยเอ๊าะ, วัยแรกรุ่น, Ant. วัยชรา, วัยแก่, Example: ปัญหาที่เกิดในครอบครัวมักเป็นปัญหาระหว่างผู้ใหญ่กับวัยหนุ่มวัยสาวที่ไม่ลงรอยกัน, Count Unit: วัย, Thai Definition: ระยะเวลาของอายุที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งมีอายุมากกว่าวัยเด็กแต่ยังไม่ถึงวัยผู้ใหญ่
วัยโจ๋(n) teenager, See also: adolescent, Syn. วัยจ๊าบ, วัยรุ่น, วัยคะนอง, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้ดูสดชื่นแจ่มใสเหลือเกิน จนทำให้วัยโจ๋ที่เดินอยู่บนถนนร้องออกมาเสียงดัง, Count Unit: คน, Thai Definition: วัยรุ่นที่กำลังคะนอง
วัยกำดัด(adj) teenage, See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young, Syn. รุ่นหนุ่ม, รุ่นสาว, วัยรุ่น, Example: ในนิตยสารมีรูปนางเอกหนังวัยกำดัดที่ดังระเบิดเถิดเทิงในสมัยนั้น, Thai Definition: ที่มีอายุเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาวหรืออายุรุ่นหนุ่มสาว
วัยรุ่น(adj) teenage, See also: adolescent, boyish, girlish, juvenile, immature, young, Example: มีผู้กล่าวว่านักแสดงนักร้องวัยรุ่นในบ้านเรานั้นส่วนมากจะเป็นผู้มีปัญหามาก่อน, Thai Definition: ที่มีอายุเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาว
วัยรุ่น(n) teenager, See also: adolescent, youth, juvenile, Example: เมื่อตำรวจตรวจค้นห้องพักจึงพบวัยรุ่นชายหญิงอีก 8 คนล้วนอยู่ในอาการมึนเมา, Thai Definition: ระยะที่เข้าสู่ช่วงหนุ่มสาว
สาวแรกแย้ม(n) teenage girl, See also: young girl, Syn. สาวแรกรุ่น, สาววัยกำดัด, Count Unit: คน
สาวแรกรุ่น(n) teenage girl, See also: young girl, Syn. สาวแรกแย้ม, สาววัยกำดัด, Example: รูปนี้แม่ถ่ายตั้งแต่สมัยยังเป็นสาวแรกรุ่น, Count Unit: คน
หนุ่มสาว(n) teenager, See also: youth, teen, youngster, Syn. วัยรุ่น, Example: นักศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาวที่มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม, Thai Definition: คนที่อยู่พ้นวัยเด็กมาแล้ว แต่ยังไม่เข้าวัยผู้ใหญ่ อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น
ขบเผาะ(n) pubescence, See also: teenager, Syn. รุ่นกระเตาะ, วัยรุ่น, Example: เธอเล่าถึงกิจกรรมครั้งวัยขบเผาะด้วยใบหน้ายิ้มละไม, Thai Definition: เด็กหญิงที่เพิ่งเริ่มแตกเนื้อสาว
เด็กวัยรุ่น(n) adolescent, See also: teenage, Syn. หนุ่มสาว, วัยรุ่น, Ant. ผู้ใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูชากัณฑ์เทศน์[būchākanthēt] (v) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat
ดรุณ[darun] (n) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth  FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
ดรุณี[darunī] (n) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl  FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็ก[dek] (n) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl  FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กหญิง ; ด.ญ[dekying] (n) EN: girl ; young girl ; teenager  FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f]
กำมะหริด[kammarit] (n) EN: sateen ; worsted fabrics
ขาโจ๋[khājō] (n) EN: leader of the teenage group
กระบอก[krabøk] (n) EN: bamboo flask ; bamboo canteen ; section of bamboo stem  FR: section de bambou [f]
กระท้อน[krathøn] (n) EN: santol ; wild mangosteen
กระติก[kratik] (n) EN: water flask ; water canteen ; flask ; vacuum flask ; thermos ; watering can  FR: thermos [m] ; bidon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEEN T IY1 N
TEENS T IY1 N Z
TEENY T IY1 N IY0
TEENA T IY1 N AH0
TEENIE T IY1 N IY0
TEENSY T IY1 N S IY0
TEENAGE T IY1 N EY2 JH
TEENAGED T IY1 N EY2 JH D
TEENAGER T IY1 N EY2 JH ER0
TEENAGERS T IY1 N EY2 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teens (n) tˈiːnz (t ii1 n z)
teeny (j) tˈiːniː (t ii1 n ii)
teenage (j) tˈiːnɛɪʤ (t ii1 n ei jh)
teenier (j) tˈiːnɪəʳr (t ii1 n i@ r)
teenager (n) tˈiːnɛɪʤər (t ii1 n ei jh @ r)
teeniest (j) tˈiːnɪɪst (t ii1 n i i s t)
teenagers (n) tˈiːnɛɪʤəz (t ii1 n ei jh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teenager {m}; Teen {m} | Teenager {pl} | schwarze Teenagerteenager | teenagers | Ebonics [slang] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
イメチェン[imechien] (n,vs) (abbr) (See イメージチェンジ) image change (esp. for teen idols) [Add to Longdo]
エイティーン[eitei-n] (n) eighteen [Add to Longdo]
オトギリソウ科;弟切草科[オトギリソウか(オトギリソウ科);おとぎりそうか(弟切草科), otogirisou ka ( otogirisou ka ); otogirisouka ( otogirisou ka )] (n) Clusiaceae (family of plants including St. John's worts and mangosteens); Guttiferae [Add to Longdo]
ギャルママ[gyarumama] (n) (1) teenage mother; (2) young mother who wears "gal" styles [Add to Longdo]
グラドル[guradoru] (n) (col) (abbr) (See グラビアアイドル) bikini model (usually teenage) (wasei [Add to Longdo]
グラビアアイドル[gurabiaaidoru] (n) bikini model (usually teenage) (wasei [Add to Longdo]
コールタン[ko-rutan] (n) (abbr) corded velveteen [Add to Longdo]
コール天[コールてん;コールテン, ko-ru ten ; ko-ruten] (n) corded velveteen; corduroy [Add to Longdo]
コギャル[kogyaru] (n) (abbr) obsessively trend-conscious teen-age girls [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 teen
   adj 1: being of the age 13 through 19; "teenage mothers"; "the
       teen years" [syn: {adolescent}, {teen}, {teenage},
       {teenaged}]
   n 1: a juvenile between the onset of puberty and maturity [syn:
      {adolescent}, {stripling}, {teenager}, {teen}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top