ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teared

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teared-, *teared*, tear, teare
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tear(vt) ฉีกออก, Syn. rip, split
tear(vi) ฉีกออก, Syn. rip, split
tear(vi) เคลื่อนที่หรือกระทำอย่างเร่งรีบ, See also: เร่งรีบ, รี่, รีบตะบึง, Syn. rush
tear(vt) แบ่งออก, Syn. divide
tear(vt) ทำให้เป็นรู
tear(vt) ทำให้ไม่สบายใจ, Syn. distress, upset
tear(vi) ไม่สบายใจ, Syn. distress, upset
tear(n) การฉีก
tear(n) รอยฉีก, See also: รอยขาด, Syn. rent, split
tear(n) การรีบเร่ง
tear(n) น้ำตา, Syn. teardrop
tear(n) หยดของเหลว
tear(vi) น้ำตาไหลออกมา
tear(n) การร้องไห้
teary(adj) เกี่ยวกับน้ำตา, See also: ซึ่งมีน้ำตาไหล, ซึ่งมีน้ำตาคลอ, Syn. tearful, maudlin
tear at(phrv) ฉีก, See also: ทิ้ง, รื้อ, แกะ
tear in(phrv) ฉีกออก, See also: ฉีกขาดเป็น, Syn. rend in, rip in
tear to(phrv) ฉีกเป็นชิ้น, See also: ดึงทิ้งให้เป็นชิ้น ๆ, Syn. pull apart
tear up(phrv) ดึงทิ้ง, See also: ฉีกขาด, Syn. rip up
tear up(phrv) ถอนขึ้น, See also: ดึงขึ้น, Syn. pull up
tear up(phrv) ละเมิดสัญญา, Syn. rip up
tear up(phrv) วิ่งขึ้นไป
tearful(adj) อยากร้องไห้, See also: ซึ่งรู้สึกจะร้องไห้, Syn. weeping, mournful, lamenting
tearing(adj) รุนแรง, See also: ดุเดือด, Syn. severing, bursting, breaking
tearoom(n) ห้องน้ำชา, See also: โรงขายน้ำชา, ร้านขายน้ำชา
tear gas(n) ก๊าซน้ำตา
tear off(phrv) ดึงออก, See also: ฉีกออก, Syn. rip away, rip from
tear off(phrv) รีบออกไป, See also: รีบผละไป, Syn. dash away, dash off
tear off(phrv) รีบเขียน, See also: เขียน บางสิ่ง อย่างเร่งรีบ, Syn. dash off
tear out(phrv) ฉีกออก, See also: ดึงออก, Syn. rip away, rip from
tear out(phrv) รีบออกไป, Syn. dash put, dash out
tear-gas(vt) ฉีดก๊าซน้ำตา
teardrop(n) หยดน้ำตา, Syn. tear
teardrop(n) สิ่งที่มีรูปร่างคล้ายหยดน้ำตา
tear away(phrv) ดึงออก, See also: รื้อออก, ลากออก, Syn. rend from, rip away
tear away(phrv) รีบออกไป, Syn. dash away, dash off
tear bomb(n) ระเบิดที่บรรจุก๊าซน้ำตา
tear down(phrv) ดึงลง, See also: ฉีกลง, Syn. rip down
tear down(phrv) ทุบทิ้ง (อาคาร), See also: ทำลาย
tear down(phrv) ถอดออกเป็นชิ้น ๆ (เพื่อซ่อมหรือทำความสะอาด), Syn. strip down, take down
tear down(phrv) ทำให้เสีย, See also: ทำลาย
tear down(phrv) รีบลงไปยัง, See also: รีบเร่งลงไปยัง
tear from(phrv) ดึงออกจาก, See also: กระชากจาก, Syn. rend from, rip away
tear into(phrv) ฉีกเป็นชิ้น ๆ, Syn. rend in, rip in
tear into(phrv) กินอย่างกระหาย, Syn. tuck into
tear into(phrv) โจมตี, See also: จู่โจม, Syn. lay into
tear into(phrv) ดุด่า, See also: ด่าว่า, ว่ากล่าว, Syn. tell off
tearfully(adv) อยากร้องไห้
tear about(phrv) วิ่ง / เคลื่อนไปมา
tear along(phrv) เคลื่อนไปตาม, See also: แล่นไปตาม อย่างเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
job's-tearsn. ต้นเดือย,ลูกเดือย
tear(เทียร์) n. น้ำตา,ของเหลวที่คล้ายน้ำตา vi. น้าตาไหลออกมา (แทร์) vt.,vi.,n. (การ) ฉีก,ฉีกขาด,ฉีกออก,ดึง,ทิ้ง,รื้อ,รื้อทิ้ง,รื้อออก,รูด,พราก,ถูกฉีก,ถูกดึง,เร่งรียไป,รอยฉีก,ช่องที่ฉีกออก adj. น้ำตาไหล,น้ำตาคลอ,ทำให้น้ำตาไหล,โศกเศร้า -Phr. (tear into โจมตีอย่างแรง กล่
tear gasn. แก๊สน้ำตา
tear-off menusเมนูดึงออกได้หมายถึง เมนูที่เราสามารถดึงออกมาจากแถบเมนู (menu bar) มาวางไว้ที่ตำแหน่งใหม่ที่เราประสงค์
teardropn. หยดน้ำตา,สิ่งที่คล้ายหยดน้ำตา
tearing(แท'ริง) adj. เร่งรีบอย่างรุนแรง,ผลุนผลัน,ดุเดือด,รุนแรง.
teary(เทีย'รี) adj. เกี่ยวกับน้ำตา,น้ำตาไหล,น้ำตาคลอ., See also: tearily adv.
wear and tearn. ความเสื่อมเสีย,ความสึก,การสึกหรอ,ความสึกกร่อน,การลดลงของคุณค่า,ค่าสึกหรอ

English-Thai: Nontri Dictionary
tear(n) น้ำตา
tear(n) รอยขาด,รอยฉีก
tear(vi) ขาด,ดึง,ถูกฉีก,เร่งรีบไป
tear(vt) ดึง,พราก,รูด,ฉีก,รื้อออก,ทึ้ง
tearful(adj) ร้องไห้,น้ำตาไหล,น้ำตานอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lacrimal sac; dacryocyst; sac, tearถุงน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sac, tear; dacryocyst; sac, lacrimalถุงน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
steatorrhea; stearrhea; stearrhoea; steatorrhoeaภาวะอุจจาระมีไขมันมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
steatorrhoea; stearrhea; stearrhoea; steatorrheaภาวะอุจจาระมีไขมันมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stearrhea; stearrhoea; steatorrhea; steatorrhoeaภาวะอุจจาระมีไขมันมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stearrhoea; stearrhea; steatorrhea; steatorrhoeaภาวะอุจจาระมีไขมันมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sac, lacrimal; dacryocyst; sac, tearถุงน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crocodile tearsน้ำตาจระเข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dacryocyst; sac, lacrimal; sac, tearถุงน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fair wear and tearความเสื่อมสภาพตามปรกติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tear sac; dacryocyst; sac, lacrimalถุงน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tears๑. น้ำตา๒. หยดน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tears, crocodileน้ำตาจระเข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tear faultรอยเลื่อนฉีก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wear and tearการสึกหรอ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wear and tearการสึกหรอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tearรอยฉีกขาดของผลิตภัณฑ์ยาง มักเกิดบริเวณที่มีความเค้นสูง เช่น รอยตัดหรือมุมแหลม เกิดจากการตัด ตำหนิ หรือการเสียรูปเฉพาะส่วน [เทคโนโลยียาง]
Alcohols, Stearylสเตียริลแอลกอฮอล์ [การแพทย์]
Ammonium chloride, Disteary Dimethylเกลือไดสเตียริลไดมีทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ [การแพทย์]
Ascorbyl Stearateแอสคอบิลสเตียเรท [การแพทย์]
Cells, Tear Dropเซลล์รูปหยดน้ำ [การแพทย์]
Flap Tearฝาที่ปิดรูขาด [การแพทย์]
stearic acidกรดสเตียริก, กรดไขมันชนิดหนึ่งสูตรเคมีคือ C17H35COOH  เป็นผลึกสีขาว ไม่ละลายน้ำ แต่ละลายได้ในแอลกอฮอล์และอีเธอร์  พบในไขมันพืชและสัตว์ ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำยา เครื่องสำอาง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
stearinสเตียริน, ของผสมของกรดสเตียริกและกรดปาล์มิติก ใช้ทำเทียนไข สบู่  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glycerol Monostearateกลีเซอรอลโมโนสเตียเรต [การแพทย์]
Glyceryl Lauropalmitostearateกลีเซอริลลอโรปาล์มมิโตสเตียเรต [การแพทย์]
Glyceryl Monostearateกลีเซอริลโมโนสเตียเรต [การแพทย์]
Isostearic Acid Amide, Quaterizedควอเทอร์ไรซ์โอโซสเตียริคแอซิดเอไมด์ [การแพทย์]
Magnesium Stearateเมกนิเซียมสเตียเรท [การแพทย์]
Meniscus, Bucket-Handle Tear ofการฉีกขาดของแผ่นกระดูกอ่อนรูปเคียวในข้อเข่าคล้า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ARTIFICIAL TEAR(n) น้ำตาเทียม
normal wear and tear(n) ความเสียหายเนื่องจากใช้งานตามปกติ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tearShe told the story with tears in her eyes.
tearHer eyes were filled with tears.
tearTears filled her eyes.
tearI was moved to tears by the tragic story.
tearSeeing his mother the lost child burst Into tears.
tearShe turned her head away lest he see her tears.
tearWhen she saw her test score, she burst into tears.
tearI cannot read this book without shedding tears.
tearHe read the letter, with tears running down his cheeks.
tearAs I entered a tearoom found two young men watching a wrestling match on television.
tearHis eyes are bathed in tears.
tearWhen she heard that, she broke into tears.
tearHer eyes were filled with tears when she pictured the sad scene to herself.
tearShe spoke about the accident with tears in her eyes.
tearMy wife burst into tears.
tearThe moment she saw me, she burst into tears.
tearTears gathered in her eyes.
tearWomen are easily moved tears.
tearHer eyes brimmed with tears.
tearSusan burst into tears.
tearThe tears began to gather in her eyes.
tearThrow a tear-gas bomb at him.
tearHe tried to keep back his tears.
tearMy mother was in tears.
tearHer tears accounted for what had happened.
tearSuch was Linda's disappointment that she burst into tears.
tearTears welled up in the girl's eyes.
tearShe could not help bursting into tears.
tearHe was ashamed of his tears.
tearWhy did Bill tear the letter into pieces?
tearA tear rolled down her cheek.
tearI found her in tears in her room.
tearSuch was her joy that she shed tears.
tearWhy did you tear the cloth instead of cutting it with scissors?
tearThose tears are artificial.
tearYou must not tear out page from a library book.
tearMy father made a long tear in his sleeve.
tearIn tears, she tore up his letter and threw it away.
tearThe girl burst into tears.
tearCarol couldn't choke back her tears.
tearThe girl lifted her face still wet with tears.
tearOn hearing the bad news, she burst into tears.
tearThe cat began to tear at the mouse it caught.
tearHer sorrow found expression in silent tears.
tearHis speech move them to tears.
tearShe was watching TV with tears in her eyes.
tearI was moved to tears by her speech.
tearHe face went to pieces with tears.
tearThose present were all moved to tears.
tearIf she's not careful she'll tear a ligament doing that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้แง(v) be a crybaby, See also: be/feel weepy, be easy to move tears, whine, Syn. ขี้แย, Example: เขายังดูอ่อนแอแบบบาง แต่เขาไม่ขี้แงเหมือนเจ้าว่าหรอก, Thai Definition: ร้องไห้ง่ายและร้องไห้บ่อย, Notes: (ปาก)
อาบน้ำตา(v) be soaked with tears, Example: ใบหน้าของหญิงสาวอาบน้ำตาหลังจากอ่านจดหมายของคนรัก, Thai Definition: เต็มได้ด้วยน้ำตา
ขี้แย(adj) whining, See also: tearful, weepy, Example: เขาชอบว่าฉันเป็นผู้หญิงขี้แยอยู่เรื่อย, Thai Definition: มักร้องไห้บ่อยๆ เพราะอ่อนแอไม่เข้มแข็ง
ฟายน้ำตา(v) shed tears, Thai Definition: มีน้ำตาอาบหน้า, น้ำตาไหลออกมามาก
ฟูมฟาย(adv) tearfully, Syn. อาบน้ำตา, Example: น้องจะร้องไห้ฟูมฟายไปทำไม หมาตายแค่นี้, Thai Definition: มีน้ำตาอาบหน้า
ลูกเดือย(n) Job's tears, Example: ชาวญี่ปุ่นนิยมกินลูกเดือยต้มเป็นอันมาก
อัสสุ(n) tear, See also: teardrop, Syn. น้ำตา, อัสสุชล, ชลเนตร, ชลนัยน์, ชลนา, Notes: (บาลี)
อัสสุชล(n) tear, See also: teardrop, Syn. น้ำตา, อัสสุ, ชลเนตร, ชลนัยน์, ชลนา
เดือย(n) Job's tears, Example: อาหารสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้แก่ เผือก เดือย กลอย มัน กระเทียมดอง, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Coix lachryma-jobi Linn. ในวงศ์ Gramineae ลำต้นและใบคล้ายต้นข้าวโพด แต่ใบสั้นกว่า ผลกลมหรือยาวรี สีขาว เหลือง หรือน้ำเงิน พันธุ์ที่เปลือกหุ้มอ่อนใช้ทำเป็นอาหารและเหล้า พันธุ์ที่เปลือกหุ้มแข็ง เรียก เดือยหิน ใช้ทำเครื่องประดับ
ฉีก(v) rip, See also: rend, tear, rupture, Example: เราสามารถใช้มือฉีกผ้าชิ้นนี้แทนใช้กรรไกรตัดได้, Thai Definition: ทำให้ขาดหรือแยกออกจากกัน
น้ำตา(n) tear, See also: teardrop, Example: ลูกๆ ร้องไห้จนน้ำตาอาบแก้ม, Thai Definition: น้ำที่ไหลออกจากนัยน์ตาเมื่อเวลาดีใจหรือเสียใจเป็นต้น
น้ำตาเทียน(n) candle tears, See also: drops of melting wax, tallow droppings, Example: เราสามารถเอาน้ำตาเทียนมาหลอมเป็นเทียนเล่มใหม่ได้ด้วยวิธีการของเรา, Thai Definition: ขี้ผึ้งซึ่งไหลออกจากเทียนเวลาจุด
บีบน้ำตา(v) force tears, See also: squeeze a tear, Example: หล่อนบีบน้ำตาให้เขาสงสารแล้วก็กลับมาคืนดีกับหล่อนเหมือนเดิม, Thai Definition: แกล้งร้องไห้, ทำเป็นเสียใจร้องไห้ออกมา
ระเบิดน้ำตา(n) tear-gas bomb, See also: tear bomb, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแก่เยื่อตา ทำให้น้ำตาไหล ลืมตาไม่ขึ้นอยู่ชั่วขณะ
ปริ(v) split, See also: tear, burst, part, open slightly, crack open, Syn. แยก, แตกออก, ผลิ, แย้ม, Example: มะขามเทศกำลังมีฝักแก่จัดฝักสีแดงก่ำแตกปริจนเห็นเนื้อสีขาวแน่น
คลอ(v) well up, See also: be filled with (tears), moisten, Syn. เปี่ยม, Example: เด็กน้อยน้ำตาคลอเต็มเบ้าเมื่อถูกแม่เอ็ดด้วยเสียงดัง
ก๊าซน้ำตา(n) tear gas, Example: ตำรวจยิงก๊าซน้ำตาใส่คนที่ชุมนุมประท้วง, Count Unit: ก๊าซ, Thai Definition: ก๊าซที่ทำให้ระคายเคืองลูกตาอย่างรุนแรง
การฉีก(n) tearing, See also: rending, Syn. การดึง, การทึ้ง, Example: การฉีกของกล้ามเนื้อขาทำให้เขาปวดแทบเดินไม่ได้
แก๊สน้ำตา(n) tear gas, Example: ทหารใช้แก๊สน้ำตาสลายฝูงชนที่มาประท้วง, Thai Definition: สารที่อยู่ในสภาพที่แพร่กระจายเป็นไอหรือควัน ทำให้ระคายเคืองนัยน์ตาอย่างรุนแรง น้ำตาไหล และมองไม่เห็นชั่วขณะหนึ่ง
แกะ(v) remove, See also: tear (off/away/down), strip, Syn. ถอด, เลาะ, Example: เธอบรรจงแกะรูปถ่ายที่ติดกันนั้นออก, Thai Definition: เอามือแงะหรือง้างสิ่งที่เกาะติดกันแน่นหรือกอดไว้แน่นให้หลุดออกจากกัน
ควาก(adv) sound of tearing cloth, Example: เสียงผ้าขาดดังควากทำให้หล่อนรีบหันกลับไปมอง, Thai Definition: เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงฉีกผ้า
นองหน้า(v) have a tearful face, Syn. อาบหน้า, Example: น้ำตานองหน้าหญิงสาวเมื่อหล่อนเงยหน้าขึ้นมา, Thai Definition: มีน้ำตาไหลออกมาเต็มหน้าไปหมด
นัยนามพุ(n) tear, See also: teardrop, Syn. น้ำตา, Notes: (บาลี)
น้ำตาไหล(v) tears flow, See also: cry, Syn. ร้องไห้, Example: ชายไทยหรือชายอเมริกันมีกฎว่า เวลาเสียใจไม่ควรน้ำตาไหลให้ใครเห็น, Thai Definition: มีน้ำตาออกมาจากตาแสดงว่าร้องไห้
อวัยวะสร้างน้ำตา(n) tear glands
กันแสง(v) weep, See also: shed tears, cry, Syn. ร้องไห้, Ant. ยิ้ม, หัวเราะ, Example: พระมเหสีกันแสง, Notes: (ราชาศัพท์)
ตก(v) fall, See also: drop, set (sun), shed (tears), Example: เมื่อคืนฝนตกหนักมาก, Thai Definition: ไหลลง, หยดลงมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะสร้างน้ำตา[awaiyawa sāng nāmtā] (n, exp) EN: tear glands ; lacrimal glands  FR: glande lacrymale [f]
บีบน้ำตา[bīp nāmtā] (v, exp) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear  FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
ฉีก[chīk] (v) EN: tear ; rip ; rend ; rupture  FR: déchirer ; lacérer ; arracher
เดือย[deūay] (n) EN: Job's Tears
จิก[jik] (v) EN: tear at ; pull ; seize ; clutch ; grab
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก๊สน้ำตา[kaēt nāmtā] (n, exp) EN: tear gas  FR: gaz lacrymogène
การสึกหรอ[kān seukrø] (n) EN: wear and tear
การทนทานต่อการชำรุด[kān thonthān tø kān chamrut] (n, exp) EN: resistance to wear and tear
ก๊าซน้ำตา[kāt nāmtā] (n, exp) EN: tear gas  FR: gaz lacrymogène [m]
ขี้แย[khīyaē] (adj) EN: whining ; tearful ; weepy ; being a cry-baby  FR: pleurnicheur (fam.) ; qui gémit ; qui se lamente ; bébé pleureur
คลอ[khlø] (v) EN: well up ; be filled with tears ; moisten
ความเสื่อมสภาพตามปกติ[khwām seūam saphāp tām pakati = khwām seūam saphāp tām pokkati] (n, exp) EN: fair wear and tear
หลั่งน้ำตา[lang nāmtā] (v, exp) EN: shed tear  FR: verser des larmes
นัยนามพุ[naiyanāmphū] (n) EN: tear
น้ำตา[nāmtā] (n) EN: tear ; teardrop  FR: larme [f] ; pleurs [mpl] (litt.)
นกเขนทะเลทราย[nok khēn thalēsāi] (n, exp) EN: Isabelline Wheatear  FR: Traquet isabelle [m] ; Traquet sauteur [m] ; Traquet isabellin [m]
นองหน้า[nøng-nā] (v) EN: have a tearful face
รื้อกำแพง[reū kamphaēng] (v, exp) EN: tear down a wall  FR: démolir un mur
เสแสร้งแกล้งบีบน้ำตาร้องไห้[sēsaērong klaēng bīp nām tā røng hai] (x) EN: shed crocodile tears  FR: pleurer des larmes de crocodile

CMU English Pronouncing Dictionary
TEAR T IH1 R
TEAR T EH1 R
TEARS T IH1 R Z
TEARS T EH1 R Z
TEARE T IY1 R
TEARY T IH1 R IY0
STEAR S T IH1 R
TEARLE T AO1 R AH0 L
STEARS S T IY1 R Z
STEARN S T ER1 N
TEARING T IH1 R IH0 NG
TEARING T EH1 R IH0 NG
STEARIC S T IY1 R IH0 K
TEARFUL T IH1 R F AH0 L
STEARNS S T ER1 N Z
STEARNE S T ER1 N
STEARMAN S T IH1 R M AH0 N
TEARFULLY T IH1 R F AH0 L IY0
STEARNS'S S T ER1 N Z IH0 Z
RABBITEARS R AE1 B IH0 T IY1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tear (n) tˈɪəʳr (t i@1 r)
tear (v) tˈɛəʳr (t e@1 r)
tears (n) tˈɪəʳz (t i@1 z)
tears (v) tˈɛəʳz (t e@1 z)
Stearns (n) stˈɜːʳrnz (s t @@1 r n z)
tearful (j) tˈɪəʳfəl (t i@1 f @ l)
tearing (v) tˈɛəʳrɪŋ (t e@1 r i ng)
tearoom (n) tˈiːruːm (t ii1 r uu m)
tear-gas (n) tˈiːə-gæs (t ii1 @ - g a s)
tearaway (n) tˈɛəʳrəwɛɪ (t e@1 r @ w ei)
tearless (j) tˈɪəʳləs (t i@1 l @ s)
tearooms (n) tˈiːruːmz (t ii1 r uu m z)
tear-drop (n) tˈiːə-drɒp (t ii1 @ - d r o p)
tearaways (n) tˈɛəʳrəwɛɪz (t e@1 r @ w ei z)
tearfully (a) tˈɪəʳfəliː (t i@1 f @ l ii)
tear-drops (n) tˈiːə-drɒps (t ii1 @ - d r o p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼泪[yǎn lèi, ㄧㄢˇ ㄌㄟˋ, / ] tears; crying, #2,973 [Add to Longdo]
[lèi, ㄌㄟˋ, / ] tears, #3,049 [Add to Longdo]
[chāi, ㄔㄞ, ] to tear open; to tear down; to tear apart; to open, #3,887 [Add to Longdo]
拆迁[chāi qiān, ㄔㄞ ㄑㄧㄢ, / ] to tear away (land from its owners), #4,900 [Add to Longdo]
[chě, ㄔㄜˇ, ] pull; tear; to talk casually, #5,216 [Add to Longdo]
流泪[liú lèi, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄟˋ, / ] to shed tears, #6,357 [Add to Longdo]
泪水[lèi shuǐ, ㄌㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] teardrop; tears, #6,540 [Add to Longdo]
拆除[chāi chú, ㄔㄞ ㄔㄨˊ, ] tear down; demolish; dismantle; remove, #6,667 [Add to Longdo]
[sī, ㄙ, ] to tear, #7,940 [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] non-Han people, esp. to the East of China; barbarians; to wipe out; to exterminate; to tear down; to raze, #12,352 [Add to Longdo]
磨损[mó sǔn, ㄇㄛˊ ㄙㄨㄣˇ, / ] wear and tear; abrasion, #14,096 [Add to Longdo]
[tǎng, ㄊㄤˇ, ] drip; to shed (tears), #15,930 [Add to Longdo]
损耗[sǔn hào, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ, / ] wear and tear, #16,844 [Add to Longdo]
掀开[xiān kāi, ㄒㄧㄢ ㄎㄞ, / ] to lift open; to tear open, #19,455 [Add to Longdo]
破绽[pò zhàn, ㄆㄛˋ ㄓㄢˋ, / ] lit. a hole or tear in cloth; fig. a mistake or gap in a speech or theory, #19,952 [Add to Longdo]
热泪盈眶[rè lèi yíng kuàng, ㄖㄜˋ ㄌㄟˋ ㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] eyes brimming with tears of excitement (成语 saw); extremely moved, #21,896 [Add to Longdo]
热泪[rè lèi, ㄖㄜˋ ㄌㄟˋ, / ] hot tears, #23,430 [Add to Longdo]
饱含[bǎo hán, ㄅㄠˇ ㄏㄢˊ, / ] to be full of (emotion); to brim with (love, tears etc), #24,926 [Add to Longdo]
茶楼[chá lóu, ㄔㄚˊ ㄌㄡˊ, / ] tearoom; teahouse; dimsum restaurant (Hong Kong), #26,649 [Add to Longdo]
哭诉[kū sù, ㄎㄨ ㄙㄨˋ, / ] to lament; to complain tearfully; to wail accusingly, #27,198 [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] tearful; to branch (of river), #28,310 [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] nasal mucus; tears, #28,386 [Add to Longdo]
挥洒[huī sǎ, ㄏㄨㄟ ㄙㄚˇ, / ] to sprinkle; to shed (tears, blood etc); fig. free, unconstrained; to write in a free style, #29,238 [Add to Longdo]
血泪[xuè lèi, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄟˋ, / ] tears of blood (symbol of extreme suffering); blood and tears, #29,759 [Add to Longdo]
泪珠[lèi zhū, ㄌㄟˋ ㄓㄨ, / ] a teardrop, #30,066 [Add to Longdo]
撕破[sī pò, ㄙ ㄆㄛˋ, ] tear, #34,793 [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] ripple; tearful, #35,537 [Add to Longdo]
薏米[yì mǐ, ㄧˋ ㄇㄧˇ, ] job's tears; commonly but misleadingly sold as Chinese pearl barley, #37,336 [Add to Longdo]
戳穿[chuō chuān, ㄔㄨㄛ ㄔㄨㄢ, 穿] to puncture; to tear; fig. to expose, #37,375 [Add to Longdo]
呕心沥血[ǒu xīn lì xuè, ㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˋ, / ] lit. to spit out one's heart and spill blood (成语 saw); to work one's heart out; blood, sweat and tears, #39,123 [Add to Longdo]
撕毁[sī huǐ, ㄙ ㄏㄨㄟˇ, / ] to tear up; to rip up; too shred, #39,915 [Add to Longdo]
撤掉[chè diào, ㄔㄜˋ ㄉㄧㄠˋ, ] to cut; to throw out; to depose (from office); to tear off, #40,463 [Add to Longdo]
催泪弹[cuī lèi dàn, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ ㄉㄢˋ, / ] tear bomb; tear-gas grenade, #43,371 [Add to Longdo]
[cén, ㄘㄣˊ, ] overflow; rainwater; tearful, #46,654 [Add to Longdo]
挥泪[huī lèi, ㄏㄨㄟ ㄌㄟˋ, / ] to brush away a tear; to shed tears, #48,691 [Add to Longdo]
感激涕零[gǎn jī tì líng, ㄍㄢˇ ㄐㄧ ㄊㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, ] to shed tears of gratitude (成语 saw); moved to tears, #55,385 [Add to Longdo]
缠绵悱恻[chán mián fěi cè, ㄔㄢˊ ㄇㄧㄢˊ ㄈㄟˇ ㄘㄜˋ, / 綿] too sad for words (成语 saw); exceedingly sentimental; a real tear-jerker, #57,152 [Add to Longdo]
破涕为笑[pò tì wéi xiào, ㄆㄛˋ ㄊㄧˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] to turn tears into laughter (成语 saw); to turn grief into happiness, #62,725 [Add to Longdo]
催泪瓦斯[cuī lèi wǎ sī, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ ㄨㄚˇ ㄙ, / ] tear gas, #64,779 [Add to Longdo]
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ, ] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body, #65,569 [Add to Longdo]
硬脂酸[yìng zhī suān, ㄧㄥˋ ㄓ ㄙㄨㄢ, ] stearic acid; stearate, #70,575 [Add to Longdo]
耐穿[nài chuān, ㄋㄞˋ ㄔㄨㄢ, 穿] durable; proof against wear and tear, #72,137 [Add to Longdo]
磨耗[mó hào, ㄇㄛˊ ㄏㄠˋ, ] wear and tear; wearing out by friction, #75,280 [Add to Longdo]
民脂民膏[mín zhī mín gāo, ㄇㄧㄣˊ ㄓ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄠ, ] lit. the fat and wealth of the people (成语 saw); the nation's hard-won wealth (esp. as an object of unscrupulous exploitation); the people's blood, sweat and tears, #76,187 [Add to Longdo]
扯破[chě pò, ㄔㄜˇ ㄆㄛˋ, ] tear apart, #78,118 [Add to Longdo]
[bò, ㄅㄛˋ, ] thumb; break; tear; pierce; split; to analyze, #90,409 [Add to Longdo]
[zhé, ㄓㄜˊ, ] tearing off limbs as punishment, #90,941 [Add to Longdo]
干嚎[gān háo, ㄍㄢ ㄏㄠˊ, / ] to cry out loud without tears, #117,759 [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] tear; twist, #119,251 [Add to Longdo]
裂片[liè piàn, ㄌㄧㄝˋ ㄆㄧㄢˋ, ] splinter; chip; tear (split in a surface); lobe, #119,522 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
お手洗い[おてあらい, otearai, otearai , otearai] (n) ห้องน้ำ, ห้องส้วม, ห้องสุขา, See also: S. トイレ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
破る[やぶる, yaburu] TH: ฉีก  EN: to tear

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Abreißblock {m}tear-off notebook [Add to Longdo]
Abreißkalender {m}tear-off calendar [Add to Longdo]
Abrisskante {f}tear-off edge [Add to Longdo]
Auswerfer {m} | Auswerfer {pl} | Auswerfer für Tränengasgranatenejector | ejectors | tear-gas grenade ejector [Add to Longdo]
Bubiköpfchen {n}; Bubikopf {m} [bot.]baby's tears; angel's tears; mind-your-own-business [Add to Longdo]
Durchreißwiderstand {m}tear resistance [Add to Longdo]
Erntearbeiter {m}; Erntemaschine {f}harvester [Add to Longdo]
Krokodilstränen {pl} [übtr.]false tears [Add to Longdo]
Loch {n} | Löcher {pl} | ein Loch reißen in | ein Loch bekommen | Schwarzes Loch [astron.]hole | holes | to tear a hole in | to be holed | black hole [Add to Longdo]
Rabauke {m}; Rüpel {m}tearaway [Add to Longdo]
Reißfestigkeit {f}tear strength [Add to Longdo]
Riss {m} (im Stoff)tear [Add to Longdo]
Schmachtfetzen {m} [ugs.]tearjerker [Add to Longdo]
Schnulze {f} | Schnulzen {pl}tearjerker | tearjerkers [Add to Longdo]
Stearin {n} (fester Bestandteil eines Fetts) [chem.]stearin [Add to Longdo]
Stearinsäure {f}; Fettsäure {f} [chem.]stearic acid [Add to Longdo]
Teestube {f} | Teestuben {pl}tearoom | tearooms [Add to Longdo]
Träne {f} | Tränen {pl} | wegen einer Sache Tränen vergießen | in Tränen ausbrechen | voller Tränen stehen | in Tränen zerfließentear; tear drop | tears; tear drops | to shed tears over sth. | to burst into tears | to be brimming with tears | to melt in tears [Add to Longdo]
Tränengas {n}tear gas [Add to Longdo]
Tränenkanal {m} [anat.]tear duct [Add to Longdo]
Trauer {f}teariness [Add to Longdo]
Trauigkeit {f}tearfulness [Add to Longdo]
Verschleiß {m}; Verschleißverhalten {n}wear and tear [Add to Longdo]
Zerreißfestigkeit {f}tear resistance [Add to Longdo]
abbrechen; abreißen; abtragen | abbrechend; abreißend; abtragendto tear down | tearing down [Add to Longdo]
abreißen; wegreißen | abreißend; wegreißend | abgerissen; weggerissento tear off; to tear away | tearing off; tearing away | torn off; torn away [Add to Longdo]
aufreißen | aufreißend | aufgerissento tear open | tearing open | torn open [Add to Longdo]
auseinander reißen; auseinanderreißen [alt] | auseinander reißend; auseinanderreißend [alt] | auseinander gerissen; auseinandergerissen [alt] | er/sie reißt auseinander | ich/er/sie riss auseinander (riß [alt]) | er/sie hat/hatte auseinandergerissento tear apart | tearing apart | torn apart | he/she tears apart | I/he/she tore apart | he/she has/had torn apart [Add to Longdo]
durchreißen; losreißen | durchreißend; losreißend | durchgerissen; losgerissento tear {tore; torn} | tearing | torn [Add to Longdo]
herausreißen | herausreißend | herausgerissento tear out | tearing out | torn out [Add to Longdo]
(zu Tode) gelangweiltbored (to death; to tears) [Add to Longdo]
rabaukenhaft; rüpelhaft {adj}tearaway [Add to Longdo]
sich die Haare raufento tear one's hair [Add to Longdo]
jdn. in Stücke reißento tear sb. from limb from limb [Add to Longdo]
etw. in Stücke schlagento tear sth. to pieces; to tear sth. to shreds [Add to Longdo]
reißfest {adj}non-tear; tearproof; nonbreakable [Add to Longdo]
reißt; zerreißttears [Add to Longdo]
stearinhaltig {adj} [chem.]stearic [Add to Longdo]
tränenreich {adj}tearful [Add to Longdo]
tränenreich {adv}tearfully [Add to Longdo]
tränenüberströmt {adj}drowned in tears [Add to Longdo]
tränenvoll; weinerlich {adj}tearful [Add to Longdo]
traurig {adv}tearily [Add to Longdo]
unvergossen; ungeweint {adj} | unvergossene Tränenunshed | unshed tears [Add to Longdo]
unzerreißbar {adj}tearproof [Add to Longdo]
(Tränen; Blut) vergießen | vergießend | vergossen | vergießtto shed {shed; shed} (tears; blood) | shedding | shed | sheds [Add to Longdo]
verweint; verheult {adj}tear-stained [Add to Longdo]
ohne zu weinentearless [Add to Longdo]
weinerlichteary; eary-eyed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
うるうる[uruuru] (adv,adv-to,vs) (1) (See 潤む・うるむ・1) teary-eyed; (2) damp (e.g. skin, hair); moist [Add to Longdo]
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P) [Add to Longdo]
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale [Add to Longdo]
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes [Add to Longdo]
はぎ取る;剥ぎ取る[はぎとる, hagitoru] (v5r,vt) to tear off; to strip; to rob [Add to Longdo]
ばりばり(P);バリバリ[baribari (P); baribari] (adj-na,adv,n) (on-mim) tearing; crunching (sound); work hard; actively; (P) [Add to Longdo]
ばりッと[bari tsu to] (adv) (1) (on-mim) sound of an object breaking loudly; ripping sound; tearing sound; (2) (See ぱりっと・1) being stylish [Add to Longdo]
べそ[beso] (n) child's tear-stained face [Add to Longdo]
べそをかく[besowokaku] (exp,v5k) to be ready to cry; to be on the point of tears [Add to Longdo]
べそを作る[べそをつくる, besowotsukuru] (exp,v5r) (uk) (See べそをかく) to be ready to cry; to be on the point of tears [Add to Longdo]
ほろほろ[horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
ほろり[horori] (adv-to) (on-mim) (also ほろりとする) being moved (to tears); being touched by; becoming sentimental [Add to Longdo]
ぼろぼろ(P);ボロボロ[boroboro (P); boroboro] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) worn-out; torn; crumbling; tattered; (2) tears or grain of rice falling; (P) [Add to Longdo]
ぽとり[potori] (adv-to) (See ぽとりと落ちる) with a "plop" (of tears, drop of water, etc.) [Add to Longdo]
むしり取る;毟り取る[むしりとる, mushiritoru] (v5r,vt) to tear off; to pluck off [Add to Longdo]
むせび泣き;咽び泣き;噎び泣き[むせびなき, musebinaki] (vs) (1) to sob; to be choked with tears; (n) (2) sobbing [Add to Longdo]
もぎ取る;捥ぎ取る[もぎとる, mogitoru] (v5r) (uk) to pluck off; to pick; to break or tear off; to wrest (away from); to wrench free; to snatch (away) [Add to Longdo]
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus) [Add to Longdo]
イッテンチョウチョウウオ[ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly [Add to Longdo]
ガシる[gashi ru] (v5r) to well up; to be overcome with emotion; to be close to tears [Add to Longdo]
ガス銃[ガスじゅう, gasu juu] (n) gas gun; tear gas gun [Add to Longdo]
ジーンと来る[ジーンとくる, ji-n tokuru] (exp,vk) to be moved to the point of tears; to be touched [Add to Longdo]
ステアリン[sutearin] (n) stearin [Add to Longdo]
ステアリング[sutearingu] (n) (abbr) steering gear [Add to Longdo]
ステアリングコミッティー;ステアリング・コミッティー[sutearingukomittei-; sutearingu . komittei-] (n) (See ステコミ) steering committee [Add to Longdo]
ステアリン酸[ステアリンさん, sutearin san] (n) stearic acid [Add to Longdo]
ティールーム[tei-ru-mu] (n) tearoom [Add to Longdo]
パワーステアリング[pawa-sutearingu] (n) power steering; (P) [Add to Longdo]
ペレーの涙[ペレーのなみだ, pere-nonamida] (n) (See 火山涙) Pele's tears (tearlike drops of volcanic glass) [Add to Longdo]
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]
暗涙[あんるい, anrui] (n) silent tears [Add to Longdo]
暗涙に咽ぶ[あんるいにむせぶ, anruinimusebu] (exp,v5b) to shed silent tears [Add to Longdo]
一筋の涙[ひとすじのなみだ, hitosujinonamida] (n) a trickle of tears [Add to Longdo]
咽び泣く;むせび泣く[むせびなく, musebinaku] (v5k,vi) to sob; to be choked with tears [Add to Longdo]
引きちぎる[ひきちぎる, hikichigiru] (v5r,vt) to tear off [Add to Longdo]
引き剥がす;引きはがす[ひきはがす, hikihagasu] (v5s,vt) to tear off [Add to Longdo]
引き剥ぐ[ひきはぐ, hikihagu] (v5g,vt) to tear off [Add to Longdo]
引き裂く(P);引裂く(io)(P);引きさく[ひきさく, hikisaku] (v5k,vt) to tear up; to tear off; to split; (P) [Add to Longdo]
引っ剥がす;引っぺがす[ひっぱがす(引っ剥がす);ひっぺがす, hippagasu ( hitsu gasu ); hippegasu] (v5s,vt) to tear off; to rip off; to peel off [Add to Longdo]
引っ剥ぐ[ひっぱぐ, hippagu] (v5g,vt) to tear off [Add to Longdo]
引ん剥く;ひん剥く[ひんむく, hinmuku] (v5k) to strip; to peel; to tear off [Add to Longdo]
嘘泣き;うそ泣き[うそなき, usonaki] (n,vs) faking crying; crocodile tears [Add to Longdo]
火山涙[かざんるい, kazanrui] (n) (See ペレーの涙) Pele's tears (tearlike drops of volcanic glass) [Add to Longdo]
過ちて改めざる是を過ちと謂う;過ちて改めざる是を過ちという;過ちて改めざるこれを過ちという[あやまちてあらためざるこれをあやまちという, ayamachitearatamezarukorewoayamachitoiu] (exp,v5u) to err and not change one's ways, this is what it is to err (from Analects of Confucius) [Add to Longdo]
悔し泣き(P);悔泣[くやしなき, kuyashinaki] (n,vs) crying from vexation; tears of regret; (P) [Add to Longdo]
感泣[かんきゅう, kankyuu] (n,vs) being moved to tears [Add to Longdo]
感涙[かんるい, kanrui] (n) tears of gratitude; (P) [Add to Longdo]
嬉し涙[うれしなみだ, ureshinamida] (n) happy tears; tears of joy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
手洗い[てあらい, tearai] Waschraum, Toilette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top