ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teak

T IY1 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teak-, *teak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teak(n) ้ต้นสัก
teak(n) ไม้สัก
teak(n) สีน้ำตาลออกเหลือง, Syn. yellowish-brown color
teak(adj) ที่มีสีน้ำตาลออกเหลือง, Syn. yellowish-brown
teakettle(n) หม้อชงชา, Syn. kettle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teak(ทีค) n. ต้นสัก,ไม้สัก
steak(สเทค) n. ชิ้นเนื้อหั่นชิ้นใหญ่ (โดยเฉพาะเนื้อวัวหรือเนื้อปลาทอด) ,เนื้อหั่น,เนื้อสเต๊ค

English-Thai: Nontri Dictionary
teak(n) ไม้สัก,ต้นสัก
steak(n) เนื้อสเต็ก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teakไม้สัก [TU Subject Heading]
Teak Bearing Mixed Deciduous Forestป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักขึ้นอยู่,หรือเรียกว่า ป่าไม้สัก, Example: ป่าผลัดใบประเภทป่าเบญจพรรณชนิดหนึ่ง ที่มีไม้สักขึ้นอยู่ ไม้สักเป็นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ และมีความต้องการสิ่งแวดล้อมเฉพาะอย่าง ในการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงพบไม้สัก เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น พันธุ์ไม้ชนิดอื่นที่พบขึ้นปะปนกับไม้สัก ได้แก่ ตะแบก ประดู่ รกฟ้า และแดง ส่วนพืชชั้นล่างที่พบจะเป็นพวกหญ้า กก ไม้ไผ่ชนิดต่างๆ แต่ไม่พบไม้ในวงศ์ยางในป่าชนิดนี้ [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัก(n) teak, See also: teak tree, Syn. ต้นสัก, Example: เขาปลูกต้นสักไว้ในสวนหลังบ้าน, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่งในวงศ์ Verbenaceae เนื้อไม้แข็งและทน ปลวกไม่กิน ใบสากคายกลมโตประมาณ 1 ตร.ฟุต ดอกออกเป็นช่อใหญ่มีพิษ ฤดูออกดอกจะทำให้คนในบริเวณนั้นเป็นไข้
กาน้ำ(n) kettle, See also: teakettle, pot, Syn. กาต้มน้ำ, กา, Example: ในห้องแสดงสินค้ามีกาน้ำสมัยโบราณตั้งแสดงอยู่, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ภาชนะสำหรับใส่น้ำหรือต้มน้ำ มีพวยและหูสำหรับหิ้วหรือจับ
ขอนสัก(n) teak log, Syn. ซุงไม้สัก, Example: ขอนสักท่อนใหญ่อย่างนี้เหมาะที่นำไปทำโต๊ะเก้าอี้, Thai Definition: ลำต้นไม้สักที่ตัดเป็นท่อนยาวก่อนแปรรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูปลาช่อน[hūplāchøn] (n) EN: Copper beef-steak ; Copper leaf ; Painted copperleaf ; Jacob's coat
กาน้ำ[kānām] (n) EN: kettle ; teakettle; pot  FR: bouilloire [f]
ขอนสัก[khøn sak] (n, exp) EN: teak log
ไม้สัก[mai sak] (n) EN: teak ; teakwood  FR: teck [m] = tec [m] ; bois de teck [m] = bois de tec [m]
เนื้อตะเข้[neūa takhē] (n) EN: rumpsteak  FR: romsteck [m] ; rumsteck [m]
ป่าสัก[pā sak] (n, exp) EN: teak forest
สัก[sak] (n) EN: teak ; teakwood  FR: teck = tec [m]
สเต๊ก[sátek] (n) FR: steak [m] ; bifteck [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEAK T IY1 K
TEAKAMP T IY1 K AE0 M P
TEAKWOOD T IY1 K W UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teak (n) tˈiːk (t ii1 k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teak {n}teak [Add to Longdo]
Teakholz {n}teakwood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
ほじそ[hojiso] (n) flowers heads of beefsteak plant (food) [Add to Longdo]
サーロインステーキ[sa-roinsute-ki] (n) sirloin steak [Add to Longdo]
ステーキ[sute-ki] (n) steak; (P) [Add to Longdo]
ステーキハウス[sute-kihausu] (n) steakhouse [Add to Longdo]
ステーキ屋[ステーキや, sute-ki ya] (n) steak house [Add to Longdo]
タルタルステーキ[tarutarusute-ki] (n) steak tartare (wasei [Add to Longdo]
チーク[chi-ku] (n) (1) cheek; (2) teak [Add to Longdo]
テキ[teki] (n) (abbr) beefsteak; (P) [Add to Longdo]
テンダーロインステーキ[tenda-roinsute-ki] (n) tenderloin steak [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 teak
   n 1: hard strong durable yellowish-brown wood of teak trees;
      resistant to insects and to warping; used for furniture and
      in shipbuilding [syn: {teak}, {teakwood}]
   2: tall East Indian timber tree now planted in western Africa
     and tropical America for its hard durable wood [syn: {teak},
     {Tectona grandis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top