ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taxis

T AE1 K S IY0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taxis-, *taxis*, taxi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epistaxisเลือดกำเดาไหล
geotaxisn. การเคลื่อนเข้าหาหรือห่างจากแรงศูนย์ถ่วง.
heterotaxisn. อวัยวะหรือส่วนของอวัยวะที่อยู่ผิดตำแหน่งการจัดรูปแบบที่ผิดปกติ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
taxisการจับคืนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
taxisแทกซิส, พฤติกรรมการเคลื่อนที่เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ มีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างแน่นอนที่จะเข้าหา หรือหนีสิ่งเร้านั้น ๆ เช่น การเข้าหาแสงสว่างของพลานาเรีย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Newspaper taxis appear on the shoreหนังสือพิมพ์แท็กซี่ปรากฏบนฝั่ง Yellow Submarine (1968)
Call taxis on our cell phones?โทรเรียกแท็กซี่ก็ได้ Swing Girls (2004)
Taxis cost money.ค่ารถแท็กซี่แพงมากนะ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
I-I couldn't get a flight, and then taxis in this town...ฉันไม่สามารถจองเที่ยวบินได้ และแท็กซี่ในเมืองนี้ก็... Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
You know, taxis here are so damned expensive.คุณรู้ไม๊ว่าแท็กซี่แพงมากนะ Taken (2008)
They probably have taxis in Boston.มันคงจะมีแท็กซี่ในบอสตัน Julie & Julia (2009)
So there are two taxis with the same number-plate on the same night in London?- งั้นก็มีรถแท็กซี่ 2 คันที่มีป้ายทะเบียนรถเหมือนกัน ในคืนเดียวกันอีกต่างหาก อยู่ในลอนดอนใช่ไหม Episode #1.4 (2010)
Most taxis here run out of cab stands.แท็กซี่ที่นี่ส่วนใหญ่ ไม่มีจุดจอดแท็กซี่ Sense Memory (2011)
Yeah. Taxis are tracked more than Gaga's Twitter.มี แท็กซี่ถูกตามตัวยิ่งกว่าทวิตของกาก้าอีก Sense Memory (2011)
So there were no taxis in the area.งั้นก็ไม่มีแท็กซี่ในบริเวณนี้ Sense Memory (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taxisI dare say there'll be taxis at the station.
taxisI don't use taxis unless it's absolutely necessary.
taxisIf there are no taxis, we'll have to walk.
taxisIf there weren't so many taxis, there would be fewer traffic accidents.
taxisKeep away from the unlicensed taxis.
taxisTaxis are few and far between during a rainstorm.
taxisTaxis stood in a rank in front of the station.
taxisThere being no taxis available, we walked home.
taxisThere being no taxis, I had to walk.
taxisThere were hundreds of taxis at the airport, all touting for business.
taxisWhy are there no taxis at the station today?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเดา[kamdao] (n) EN: epistaxis ; nosebleed ; nasal catarrh  FR: saignement de nez [m] ; épistaxis [f]
เลือดกำเดา[leūat kamdāo] (n, exp) EN: nose bleed ; epistaxis
เลือดกำเดาไหล[leūat kamdāo lai] (n, exp) EN: nose bleed ; epistaxis  FR: hémorragie nasale [f] ; saignement de nez [m] ; épistaxis [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TAXIS T AE1 K S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taxis (v) tˈæksɪz (t a1 k s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taxistand {m} | Taxistände {pl}taxi rank [Br.]; taxi stand | taxi ranks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレロタクシス[arerotakushisu] (n) allelotaxis; allelotaxy [Add to Longdo]
ヨコシマクロダイ[yokoshimakurodai] (n) bigeye emperor (Monotaxis grandoculis) [Add to Longdo]
営業区域[えいぎょうくいき, eigyoukuiki] (n) business zone (e.g. for taxis, buses, etc.); business domain; sales route [Add to Longdo]
神風タクシー[かみかぜタクシー, kamikaze takushi-] (n) (col) kamikaze taxi (1960s term for taxis that fail to heed traffic regulations) [Add to Longdo]
走化性[そうかせい, soukasei] (n,adj-no) chemotaxis [Add to Longdo]
走性[そうせい, sousei] (n) taxis (biology) [Add to Longdo]
葉序[ようじょ, youjo] (n) phyllotaxis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 taxis
   n 1: a locomotor response toward or away from an external
      stimulus by a motile (and usually simple) organism
   2: the surgical procedure of manually restoring a displaced body
     part

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top