ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taxi

T AE1 K S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taxi-, *taxi*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taxi(n) รถแท็กซี่, See also: รถรับจ้าง, Syn. cab, hack, taxicab
taxi(vi) (เครื่องบิน) เคลื่อนไปตามลานบินหรือลานน้ำ
taxi(vt) (เครื่องบิน) เคลื่อนไปตามลานบินหรือลานน้ำ
taxi(vt) โดยสารแท็กซี่
taxi(vi) โดยสารแท็กซี่
taxi(vt) ส่งคนหรือสิ่งของโดยทางรถยนต์ (คำที่ไม่เป็นทางการ)
taxi(vi) ส่งคนหรือสิ่งของโดยทางรถยนต์ (คำที่ไม่เป็นทางการ)
taxicab(n) รถแท็กซี่, See also: รถรับจ้างไม่ประจำทาง, Syn. taxi cab, tourist car, hack, nighthawk, automobile
taxidermy(n) เทคนิคการทำให้ซากสัตว์คงสภาพเหมือนมีชีวิต
taximeter(n) เครื่องคิดค่าโดยสารในรถแท็กซี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taxi(แทค'ซี) n. รถแท็กซี่. vt.,vi. เดินทางโดยรถแท็กซี่,ทำให้ (เครื่องบิน) เคลื่อนไปตามลานบินหรือบนน้ำ pl. taxis,taxies
taxi planen. เครื่องบินให้เช่า
taxicab(แทค'ซิแคบ) n. รถยนต์ให้เช่า,รถแท็กซี่
taxidermy(แทค'ซิเดอมี) n. ศิลปะหรือเทคนิคการทำให้สัตว์ที่ตายมีรูปกายเหมือนมีชีวิต., See also: taxidermal adj. taxidermic adj. taxidermist n.
taximeter(แทคซิม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดระยะทางวิ่งของรถแท็กซี่และคำนวณราคาค่าโดยสารออกมา
acroataxiaภาวะที่นิ้วมือนิ้วเท้าไม่ประสานกัน
air taxiเครื่องบินขนาดเล็กสำหรับโดยสาร, ขนสินค้าและไปรษณีย์อากาศ
ataxia(อะแทค'เซีย, -ซี) n. ภาวะกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน (โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขนขา) . -ataxic adj. เดินโซเซ
epistaxisเลือดกำเดาไหล
geotaxisn. การเคลื่อนเข้าหาหรือห่างจากแรงศูนย์ถ่วง.

English-Thai: Nontri Dictionary
taxi(n) รถยนต์รับจ้าง,รถยนต์เช่า,รถแท็กซี่
taxicab(n) รถยนต์รับจ้าง,รถยนต์เช่า,รถแท็กซี่
taxidermy(n) ศิลปะการทำหุ่นสัตว์ให้เหมือนของจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
taxisการจับคืนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Taxiแท็กซี่ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Taxicab driversคนขับรถแท็กซี่ [TU Subject Heading]
Taxicabsรถแท็กซี่ [TU Subject Heading]
Taxidermyการสตั๊ฟสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Taxidermyการสตัฟฟ์สัตว์ [TU Subject Heading]
Taximetersมาตรค่าโดยสารรถแท็กซี่ [TU Subject Heading]
taxisแทกซิส, พฤติกรรมการเคลื่อนที่เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกของสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ มีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างแน่นอนที่จะเข้าหา หรือหนีสิ่งเร้านั้น ๆ เช่น การเข้าหาแสงสว่างของพลานาเรีย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Newspaper taxis appear on the shoreหนังสือพิมพ์แท็กซี่ปรากฏบนฝั่ง Yellow Submarine (1968)
209er, taxi to runway19er.209 เคลื่อนลำเข้ารันเวย์ 19 Airplane! (1980)
I don't hate taxi drivers. I don't hate anybody.ผมไม่เกลียดคนขับแท็กซี่ หรือใครทั้งนั้น Punchline (1988)
No. The taxi was a Toyota Corolla.ฉบับที่แท็กซี่ได้ โตโยต้า Corolla In the Name of the Father (1993)
- No, but my taxi will be here in a minute.แต่อีกเดี๋ยวแท็กซี่ที่ฉันเรียกน่าจะมาถึงแล้ว 21 Grams (2003)
Take a taxi and go.เรียกแท็กซี่แล้วไปได้ My Tutor Friend (2003)
Don't be late. I don't want him taking a taxi again.ขอร้องอย่ามาสาย ฉันไม่อยากให้ลูกขึ้นแท็กซี่อีก The Day After Tomorrow (2004)
Dispatch, Taxi 34 - leaving train station.แท็กซี่ 34 กำลังออกจากสถานีรถไฟ The Bourne Supremacy (2004)
I had to take a taxi home. But when we go, we'll be able to use your truck.ทุกทีฉันต้องเรียกแท็กซี่กลับบ้าน แต่พอนายมาด้วยก็เลยใช้รถนายแทนได้ Primer (2004)
- The taxi fare!28,560 - - 00: Love So Divine (2004)
Call taxis on our cell phones?โทรเรียกแท็กซี่ก็ได้ Swing Girls (2004)
What was he complaining about? My taxi is very clean.ไม่รู้เขาจะบ่นเรื่องอะไรกันนักกันหนา รถแท็กซี่ฉันสะอาดมาก Mr. Monk Takes Manhattan (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taxiAbout how much would a taxi be from here?
taxiA pair of gloves was left in the taxi.
taxiAs a was in a hurry, I had to take a taxi.
taxiAs it was raining, I took a taxi.
taxiAs our taxi broke down on the way, we had to walk to the station.
taxiAs the bus was late, I took a taxi.
taxiAs there was no taxi, I had to walk home.
taxiA taxi drew up at the main gate.
taxiBefore we get out of the taxi, we pay the fare.
taxiBob missed the last train and had to take a taxi.
taxiCall a taxi in the morning, please.
taxiCan I catch a taxi here?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถรับจ้าง(n) taxi, See also: taxicab, Syn. รถแท็กซี่
แท็กซี่(n) taxi, See also: cab, Example: คนที่มาทำงานในกรุงเทพฯ เช่น มาเป็นคนขายส้มตำ คนขับแท็กซี่ ล้วนมีบ้านเดิมอยู่ต่างจังหวัด, Count Unit: คัน, Thai Definition: รถยนต์รับจ้างสาธารณะ โดยสารได้ไม่เกิน 7 คน, Notes: (อังกฤษ)
เรือจ้าง(n) taxi-boat, See also: ferry, ferry boat, Example: ตลอดชีวิตของเขาอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ และฝึกแจวเรือจ้างที่นี่, Count Unit: ลำ, Thai Definition: เรือสำหรับใช้รับส่งคนข้ามฟาก
รถแท็กซี่(n) taxi, See also: cab, taxicab, Example: ระหว่างที่นั่งรถแท็กซี่ไปโรงพยาบาล หล่อนก็อดคิดถึงคำพูดของเขาไม่ได้, Count Unit: คัน
แท็กซี่มิเตอร์(n) meter taxi, See also: taxicab, Thai Definition: รถรับจ้างที่คิดอัตราค่าโดยสารตามราคามิเตอร์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมวิธานสัตว์[anukrom withān sat] (n, exp) EN: taxonomy  FR: taxinomie animale [m] ; taxonomie animale [f]
กำเดา[kamdao] (n) EN: epistaxis ; nosebleed ; nasal catarrh  FR: saignement de nez [m] ; épistaxis [f]
เลือดกำเดา[leūat kamdāo] (n, exp) EN: nose bleed ; epistaxis
เลือดกำเดาไหล[leūat kamdāo lai] (n, exp) EN: nose bleed ; epistaxis  FR: hémorragie nasale [f] ; saignement de nez [m] ; épistaxis [f]
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง[møtoēsai rapjāng] (n, prop) EN: motorcycvle transport  FR: moto-taxi [f]
นักอนุกรมวิธานสัตว์[nak anukrom withān sat] (n, exp) EN: animal taxinomist  FR: taxinomiste animal [m]
ไปตามมิเตอร์[pai tām mittoē] (v, exp) EN: go according to the meter  FR: effectuer une course avec le taximètre
เรือจ้าง[reūa jāng] (n, prop) EN: taxi-boat ; ferry ; ferry boat ; water taxi  FR: bateau-taxi [m] ; ferry-boat [m] ; ferry [m]
เรือรับจ้าง[reūa rapjāng] (n, exp) FR: bateau-taxi [m]
รถรับจ้าง[rot rapjāng] (n, exp) EN: taxi ; taxicab ; public carrier  FR: taxi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TAXI T AE1 K S IY0
TAXIS T AE1 K S IY0 Z
TAXI'S T AE1 K S IY0 Z
TAXIED T AE1 K S IY0 D
TAXING T AE1 K S IH0 NG
TAXICAB T AE1 K S IY0 K AE2 B
TAXIWAY T AE1 K S IY0 W EY0
TAXIING T AE1 K S IY0 IH0 NG
TAXICABS T AE1 K S IY0 K AE2 B Z
TAXIDERMY T AE1 K S AH0 D ER2 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taxi (v) tˈæksiː (t a1 k s ii)
taxis (v) tˈæksɪz (t a1 k s i z)
taxied (v) tˈæksɪd (t a1 k s i d)
taxing (v) tˈæksɪŋ (t a1 k s i ng)
taxicab (n) tˈæksɪkæb (t a1 k s i k a b)
taxiing (v) tˈæksɪɪŋ (t a1 k s i i ng)
taxicabs (n) tˈæksɪkæbz (t a1 k s i k a b z)
taxidermy (n) tˈæksɪdɜːʳmiː (t a1 k s i d @@ m ii)
taximeter (n) tˈæksɪmiːtər (t a1 k s i m ii t @ r)
taximeters (n) tˈæksɪmiːtəz (t a1 k s i m ii t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出租车[chū zū chē, ㄔㄨ ㄗㄨ ㄔㄜ, / ] taxi, #3,605 [Add to Longdo]
的士[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, ] taxi (loanword, originally Hong Kong usage); also called 出租車|出租车 or 出租汽車|出租汽车, #12,198 [Add to Longdo]
计程车[jì chéng chē, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄔㄜ, / ] taxi; cab (Taiwan), #56,559 [Add to Longdo]
出租汽车[chū zū qì chē, ㄔㄨ ㄗㄨ ㄑㄧˋ ㄔㄜ, / ] taxi; cab (PRC); hire car (Taiwan) [Add to Longdo]
滑行道[huá xíng dào, ㄏㄨㄚˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄠˋ, ] taxiway (at airport) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Taxifahrer(n) |der, pl. Taxifahrer| คนขับแท็กซี่ เช่น Kaum jemand weiß, dass Londons Taxifahrer ihre eigenen Mini-Kantinen haben.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Taxi(n) แท็กซี่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taxameter {n}taxi meter [Add to Longdo]
Taxenstand {m}taxi rank [Add to Longdo]
Taxi {n}; Taxe {f} | Taxis {pl}; Taxen {pl} | mit dem taxi fahrentaxi; taxicab; cab | taxicabs; cabs | to go by taxi [Add to Longdo]
Taxidermie {f}taxidermy [Add to Longdo]
Taxifahrer {m}; Taxifahrerin {f} | Taxifahrer {pl}taxi driver | taxi drivers [Add to Longdo]
Taxifahrer {m}; Taxifahrerin {f} | Taxifahrer {pl}cabman; cabby | cabmen; cabbies [Add to Longdo]
Taxistand {m} | Taxistände {pl}taxi rank [Br.]; taxi stand | taxi ranks [Add to Longdo]
taxidermisch {adj}taxidermic [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่

Japanese-English: EDICT Dictionary
よいよい[yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
アメリカ穴熊[アメリカあなぐま, amerika anaguma] (n) (uk) American badger (Taxidea taxus) [Add to Longdo]
アレロタクシス[arerotakushisu] (n) allelotaxis; allelotaxy [Add to Longdo]
エピタキシー[epitakishi-] (n) (See エピタキシャル成長) epitaxy; epitaxial growth [Add to Longdo]
エピタキシャル[epitakisharu] (n) epitaxial [Add to Longdo]
エピタキシャル成長[エピタキシャルせいちょう, epitakisharu seichou] (n) (See エピタキシー) epitaxial growth; epitaxy [Add to Longdo]
セフォタキシム[sefotakishimu] (n) cefotaxime [Add to Longdo]
タキシー[takishi-] (n) taxi [Add to Longdo]
タクる[taku ru] (v5r) (sl) (See タクシー) to catch a taxi; to take a taxi [Add to Longdo]
タクシー[takushi-] (n) taxi; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 taxi
   n 1: a car driven by a person whose job is to take passengers
      where they want to go in exchange for money [syn: {cab},
      {hack}, {taxi}, {taxicab}]
   v 1: travel slowly; "The plane taxied down the runway"
   2: ride in a taxicab [syn: {taxi}, {cab}]

Are you satisfied with the result?Discussions