ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tan

T AE1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tan-, *tan*
Possible hiragana form: たん
English-Thai: Longdo Dictionary
tang(n) โคนเรียวแหลมของมีดหรือสิ่ว ที่ฝังเข้าไปในด้าม
stand(vt) ทน เช่น I hate the English lesson. I can't stand the sight of the teacher., See also: bear
unrepentant(adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิด
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., Syn. การไฟฟ้านครหลวง
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้, Syn. tankless water heater
surfactant(n) สารลดความตึงผิว
suntan oil(n) ครีมอาบแดด, See also: sunscreen

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tan(n) สีไหม้เกรียมของผิวหนังจากการตากแดด, See also: สีไหม้เกรียม, Syn. light-brown, tanbark, bronze
tan(n) สีน้ำตาลไหม้, See also: สีน้ำตาลแดง, สีน้ำตาลส้ม, สีแทน
tan(vt) ทำให้ผิวเป็นสีน้ำตาลไหม้, See also: ทำให้ผิวเป็นสีน้ำตาลแดง, ทำให้ผิวเป็นสีแทน, Syn. brown, suntan
tan(vi) มีผิวสีน้ำตาลไหม้, See also: มีผิวเป็นสีน้ำตาลแดง, มีผิวเป็นสีแทน, Syn. brown, sunburn, suntan
tan(vt) ฟอกหนัง, See also: ฟอก
tan(adj) ที่มีสีน้ำตาลแดง, See also: ที่มีสีน้ำตาลส้ม, Syn. brownish, sun-tanned, bronzed
tan(adj) ที่มีผิวสีแทน, Syn. tan
tang(n) รสจัด, See also: รสเข้มข้น, Syn. taste, flavor, savor
tang(n) กลิ่นแรง, See also: กลิ่นฉุน
tang(vt) ทำให้มีรสเข้มข้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tan(แทน) vt. ฟอกหนัง,ทำให้เกรียม,ตากจนเป็นสีน้ำตาล,เกรียมเป็นสีน้ำตาล. n. สีน้ำตาล,สีเกรียมจากการตากแดด,สีกรำแดด,เปลือกไม้นิ่ม (จำพวกหนึ่ง) ,รองเท้าหนังสีน้ำตาล adj. สีน้ำตาล,สีเกรียมจากการตากแดด., See also: tannable adj. tannish adj.
tandem(แทน'เดิม) adv.,adj. เรียงตามหลังกัน,n. ม้าสองตัวที่ผูกเรียงตามยาว
tang(แทง) n.,vt. (ทำให้) รสเข้มข้น,รสจัด,กลิ่นแรง,กลิ่นฉุน,ลักษณะเฉพาะ,ความหมาย, Syn. piquancy, bite
tangency(แทน'จะซี) n. การสัมผัสวง
tangent(แทน'เจินทฺ) adj. สัมผัสวง,สัมผัสที่จุดหนึ่งหรือตามเส้น,สัมผัสแต่ไม่ติด. n. เส้นสัมผัสวง,การสัมผัสวง,อัตราส่วนของด้านประชิดมุมน้อยกับด้านตรงข้ามมุมน้อย, Syn. tangential
tangential(แทนเจน'เชิล) adj. สัมผัสวง,ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง}
tangerine(แทนจะริน') n. ต้นส้มจีน,ส้มเปลือกหนา,สีส้มอมแดง. adj. สีส้มอมแดง
tangible(แทน'จะเบิล) adj. สัมผัสได้,แท้จริง,จับต้องได้,เป็นตัวเป็นตน,แน่ชัด,มีรูปร่าง,มีแก่นแท้. n. สิ่งที่เป็นของจริง,สิ่งที่มีตัวมีตน., See also: tangibility n. tangibleness n. tangibly adv., Syn. concrete, real, material
tangle(แทง'เกิล) vi.,vt. (ทำให้) ยุ่งเหยิง,พัวพัน,ต่อสู้,โต้เถียง. n. เรื่องยุ่งเหยิง,การต่อสู้,การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,ความสับสน,ความพัวพัน., See also: tanglement n. tangler n. tangly adv.
tango(แทง'โก) n. จังหวะแทงโก้, คำสื่อสารที่หมายถึงอักษร T pl. tangos

English-Thai: Nontri Dictionary
tan(adj) สีน้ำตาล,สีแทน
tan(vt) ทำให้ผิวคล้ำ,ทำให้เกรียม
tandem(adv) ตามกันไป,เรียงตามหลังกัน
tandem(n) รถเทียมม้าสองตัว,รถจักรยานสองที่นั่ง
tang(n) รสจัด,กลิ่นฉุน,ความหมาย,ลักษณะเฉพาะ
tangent(adj) สัมผัสกัน,สัมผัสวง
tangent(n) เส้นสัมผัส,การสัมผัสวง
tangerine(n) ส้มเขียวหวาน,ส้มจีน,สีส้มอมแดง
tangible(adj) สัมผัสได้,มีรูปร่าง,แน่ชัด,มีจริง,มีแก่นแท้
tangle(vi) พันกันยุ่ง,ยุ่งเหยิง,โต้เถียง,ต่อสู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tandem master cylinderแม่ปั๊มเบรกแบบสองตอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tandem processorหน่วยประมวลผลร่วมกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tangencyภาวะสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangent๑. แทนเจนต์ [เขียนแทนด้วย tan หรือ tg]๒. เส้นสัมผัส [มีความหมายเหมือนกับ tangent line] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangent lineเส้นสัมผัส [มีความหมายเหมือนกับ tangent ๒] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangent planeระนาบสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangentialขนานเส้นสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tangential induction factorตัวประกอบเหนี่ยวนำตามแนวสัมผัส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tangential sectionภาคตัดขนานเส้นสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tangentialityอาการตอบเฉียด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tangent line (to a curve)เส้นสัมผัส (เส้นโค้ง), เส้นตรงที่ผ่านจุด P ซึ่งอยู่บนเส้นโค้งและอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด P และอีกจุดหนึ่งบนเส้นโค้งซึ่งเกือบทับจุด P [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tangerineส้มเขียวหวาน [TU Subject Heading]
Tangibleทรัพย์สินถาวรที่มีตัวตน [การบัญชี]
Tangible assetsสินทรัพย์ที่จับต้องได้ [การจัดการความรู้]
Tangible fixed assetสินทรัพย์ถาวรมีตัวตน [การบัญชี]
Tangramแทนแกรม, ภาพต่อที่เก่าแก่ของจีนโบราณ ใช้เล่นเป็นเกม ซึ่งได้รับความนิยมในช่วงศตวรรษที่ 19 เรียกว่า ฉีเฉียวตู ซึ่งหมายความว่า แบบแผนกลอันแยบยล ประกอบด้วยรูปเรขาคณิต 7 ชิ้น 5 ใน 7 ชิ้น เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก อีก 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และอีกชิ้นเป็ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tangunyikaแทนกันยิก้า [TU Subject Heading]
Tankแท็งก์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
tank irrigationtank irrigation, ชลประทานขนาดเล็ก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Tanksแท็งก์น้ำ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tandem vane pumpsปั๊มที่มีใบกังหันต่อเชื่อมตามยาว
tantalite[แทนทาไลต์] (n) แร่แทนทาไลต์ (สินแร่ของธาตุแทนทาลัม มักพบคู่กับแร่ Columbite)
tanzanite[แทนซาไนต์] (n) แทนซาไนต์ , อัญมณีสีน้ำเงิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-We tan in class.- เราอาบแดดในชั้นเรียน Mona Lisa Smile (2003)
- Go Tan Project- Go Tan Project Shall We Dance (2004)
Tan Kim Chui, you want my recipe?คิมชุย เธออยากได้สูตรของฉันใช่ไหม Rice Rhapsody (2004)
Now we have contestant number four, Mr. Tan Kim Chuiและผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสี่ คุณเทียน คิม ชุย Rice Rhapsody (2004)
Mr. Tan cannot come tonight. He'll be replaced by Mr. Leo Fanคุณเทียนไม่สามารถมาแข่งได้ในคืนนี้ เค้าจึงส่งอีกคนมาแทน คุณลีโอ ฟาน Rice Rhapsody (2004)
You were wearing a Kristy McNichol T-shirt tan cords and a pageboyรู้สึกว่าเธอจะใส่เสื้อยืด ลายคริสตี้ แม็คนิโคล.. กางเกงสีน้ำตาล ผมบ๊อบเชียว Saving Face (2004)
Afuera es tan frio tan frioทุกๆอย่างดูเย็นยะเยือก และหนาวเน็บรอบๆกาย March of the Penguins (2005)
Well, the only way you get a tan like that is by laying' out butt naked.จะให้ผิวเป็นสีแทนอย่างหนู มันก็ต้องนอนแก้ผ้า Big Momma's House 2 (2006)
It's a tan and red Bronco.They're the vehicIes that beIonged to the victims. Deja Vu (2006)
Your Arizona tan is officially gone.สีผิวแบบแอริโซน่าของคุณจางไปแล้ว Hollow Man II (2006)
(Gasps) i thought i'd tan care of him, but I was young and stupid back then.ผมคิดว่าผมจัดการมันได้แล้ว และตอนนั้นผมยังเด็กและโง่ Out of the Past (2007)
Claire or Lyle? You tell me, so I can tan their ass.ผมมีภาระกิจ Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tanA farewell party was held in honor of Mr Tanaka.
tanA huge tanker put off just now.
tanA Mr Tanaka come to see you yesterday.
tanA new oil tanker was launched.
tanA ship which conveys oil is called an oil tanker.
tanAs the baby was born, the Tanaka had to hire a part-timer.
tanA tanker is a ship carrying oil.
tanAt the games they were sold by men who kept them warm in hot-water tanks.
tanChewtarou is Mrs Tanaka's dog.
tanDon't you think Tanaka is the one who did it?
tanDr. Tanaka carried out tests for two years on three hundred rats.
tanEach week Mrs. Tanaka saves a little money for a rainy day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังน้ำมัน(n) tank farm
รถถัง(n) tank, Example: ถ้าไม่ได้ตัวข้าพเจ้าก็ไม่มีคนที่จะขับรถถัง, Count Unit: คัน
ดำขำ(adj) tanned, See also: dark, Example: เธอมีผิวดำขำ ซึ่งเป็นที่ถูกใจของพวกฝรั่ง, Thai Definition: ที่มีผิวดำแต่มีลักษณะที่ชวนให้ชอบและรัก
รส(n) taste, See also: tang, smack, flavor, savour, sense of taste, Example: คนอังกฤษดื่มเบียร์รสจืด ต่างกับคนไทยที่ชอบรสเยอรมัน, Count Unit: รส, Thai Definition: สิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฟอกหนัง(v) tan, See also: tan leather, Example: เขากับเพื่อนๆ ลองฟอกหนังกันเองด้วยเทคโนโลยีชีวภาพแบบง่ายๆ, Thai Definition: เอาหนังดิบมาแช่น้ำแล้วหมักไว้เพื่อทำเป็นหนังฟอก
เป็นตัวเป็นตน(adv) tangibly, See also: apparently, evidently, vividly, clearly, visibly, Syn. ปรากฏชัด, เป็นหลักฐาน, เป็นที่เปิดเผย, Example: แม้ว่าเขาจะมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนแล้ว ยังไม่วายทำเจ้าชู้กับสาวคนอื่น
เป็นชิ้นเป็นอัน(adv) substantially, See also: tangibly, considerably, Syn. เป็นล่ำเป็นสัน, เป็นจริงเป็นจัง, เป็นเรื่องเป็นราว, Example: เขาไม่ได้เรียนจบอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมาเลย
อีนุงตุงนัง(adv) tangly, Syn. รุงรัง, Example: การสอบสวนของตำรวจมีข้อมูลยืนยันได้ว่า ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งยุ่งอีนุงตุงนังทุกวันนี้ มันเกิดจากคนแวดล้อมเขาทั้งนั้น, Thai Definition: ยุ่งใหญ่, พันกันยุ่ง
อัมพิล(adj) sour, See also: tangy, Syn. เปรี้ยว, Thai Definition: มีรสเปรี้ยว
อีนุงตุงนัง(adj) tangled, Syn. รุงรัง, Example: ความต้องการที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเต็มไปด้วยเบื้องหน้าเบื้องหลังที่อีนุงตุงนังอย่างที่สุด, Thai Definition: ยุ่งใหญ่, พันกันยุ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[ā] (n) EN: uncle ; aunt  FR: oncle [m] ; tante [f]
อัฟกานิสถาน[Afkānisathān = Apfakānisáthān] (n, prop) EN: Afghanistan  FR: Afghanistan [m]
อาหารพูนจาน[āhān phūn jān] (n, exp) EN: hearty meal  FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาหารสำเร็จรูป[āhān samretrūp] (n, exp) EN: instant meal ; delicatessen  FR: nourriture instantanée [f]
ไอเอสบีเอ็น[Ai.Ēs.Bī.En.] (x) EN: ISBN (International Standard Book Number)  FR: ISBN [m]
อังกฤษ[Angkrit] (adj) EN: English  FR: anglais ; britannique
อ่านออก[ān øk] (adj) EN: legible ; understandable ; discernible  FR: lisible ; déchiffrable
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อาทิ[āthi] (x) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as  FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.

CMU English Pronouncing Dictionary
TAN T AE1 N
TANT T AE1 N T
TANN T AE1 N
TANK T AE1 NG K
TANG T AE1 NG
TANU T AA1 N UW0
TANS T AE1 N Z
TANI T AA1 N IY0
TANG T AA1 NG
TANZI T AE1 N Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tan (v) tˈæn (t a1 n)
tang (n) tˈæŋ (t a1 ng)
tank (v) tˈæŋk (t a1 ng k)
tans (v) tˈænz (t a1 n z)
tango (n) tˈæŋgou (t a1 ng g ou)
tangs (n) tˈæŋz (t a1 ng z)
tangy (j) tˈæŋiː (t a1 ng ii)
tanks (v) tˈæŋks (t a1 ng k s)
tansy (n) tˈænziː (t a1 n z ii)
tandem (n) tˈændəm (t a1 n d @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tán, ㄊㄢˊ, / ] to speak; to talk; to converse; to chat; to discuss; surname Tan, #1,424 [Add to Longdo]
[tāng, ㄊㄤ, / ] soup; surname Tang, #2,071 [Add to Longdo]
[táng, ㄊㄤˊ, ] sugar; sweets; candy, #2,330 [Add to Longdo]
谈判[tán pàn, ㄊㄢˊ ㄆㄢˋ, / ] to negotiate; negotiation; conference, #2,467 [Add to Longdo]
[tǎng, ㄊㄤˇ, ] to recline; to lie down, #2,491 [Add to Longdo]
探索[tàn suǒ, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, ] to explore; to probe; commonly used in names of publications or documentaries, #2,687 [Add to Longdo]
探讨[tàn tǎo, ㄊㄢˋ ㄊㄠˇ, / ] investigate; probe, #3,095 [Add to Longdo]
[táng, ㄊㄤˊ, ] (main) hall; large room, #3,375 [Add to Longdo]
谈到[tán dào, ㄊㄢˊ ㄉㄠˋ, / ] to refer to; to speak about; to talk about, #3,589 [Add to Longdo]
[tán, ㄊㄢˊ, / ] impeach; to pluck a string; to play (a stringed musical instrument with fingers); to snap, #3,652 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[たな, tana] (n) ชั้นวางของ
棚卸[たなおろし, tanaoroshi] (n) ตรวจสอบและตีราคาสินค้าทีมีอยู่
誕生[たんじょう, tanjou] (n) กำเนิด
誕生日[tanjoubi, tanjoubi] (n) วันเกิด
短気[たんき, tanki] (adj) 1.ใจร้อน 2.อารมณ์ร้อน 3.ฉุนเฉียว
楽しみ[たのしみ, tanoshimi] (adv) เฝ้ารอเพื่อสนุกกับ....(ที่จะมาถึง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
炭化物[たんかぶつ, tankabutsu] (n) สารประกอบคาร์บอน
短期[たんき, tanki] (vt, adj, adv) ระยะส้น, See also: A. 長期, R. 中期
短期[たんき, tanki] (adj, adv) ช่วงเวลาส้นๆ, See also: A. 長期, R. 中期
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) ปวช., วิทยาลัยเทคนิค, อาชีวศึกษา
短期投資[たんきとうし, tankitoushi] เงินลงทุนระยะสั้น
炭鉱[たんこう, tankou] (n) เหมืองถ่านหิน
炭酸[たんさん, tansan] (n) กรดคาร์บอนิก, See also: R. carbonic acid
炭酸[たんさん, tansan] (n) กรดถ่าน, See also: R. carbonic acid
炭酸水[たんさんすい, tansansui] น้ำอัดลม
短所[たんしょ, tansho] (n) ข้อเสีย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
頼む[たのむ, tanomu] TH: ขอร้อง  EN: to request
頼む[たのむ, tanomu] TH: อ้อนวอน  EN: to beg
多年[たねん, tanen] TH: หลายปี  EN: many years
単行本[たんこうぼん, tankoubon] TH: หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเล็กขนาดฝ่ามือ  EN: special book
単行本[たんこうぼん, tankoubon] TH: หนังสือที่แยกเป็นเล่ม ๆ  EN: separate volume

German-Thai: Longdo Dictionary
Tante(n) |die, pl. Tanten| ป้า
Tante(n) |die, pl. Tanten| น้าผู้หญิง
standSee also: stehen
Abstand nehmen von(phrase) ถอยห่างจาก, See also: fernhalten, verabschieden
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
umständlich(adj, adv) ซับซ้อน, ยุ่งยาก,(งาน)ที่หนัก ต้องใช้ความกำลังและความพยายามเยอะ
Luftangriff(n) |der, pl. Angriffe| การโจมตีทางอากาศ ในสงคราม
Widerstand(n) |der, pl. Widerstände| ตัวต้านทานไฟฟ้า (ฟิสิกส์), See also: A. der Leiter
ständig(adv) สม่ำเสมอ, เป็นประจำ เช่น Der Student stellt Fragen ständig in der Vorlesung. นักศึกษาคนนี้ตั้งคำถามในห้องเรีอนเสมอ, See also: stets, Syn. immer
einverstanden(adj, pp) ที่เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน เช่น Sie sind damit nicht einverstanden. (= Sie sind nicht dafür.) พวกเขา/คุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้, See also: Related: zustimmen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tand {m}; Kinkerlitzchen {pl}; Verzierungen {pl}; Schmuck {m}frills [Add to Longdo]
Tand {m}trumpery [Add to Longdo]
Tandem {n} | Tandem fahrentandem; tandem bicycle | to ride tandem [Add to Longdo]
Tandembetrieb {m}tandem processing [Add to Longdo]
Tandoorigericht {n}; Tandoori... [cook.]tandoori [Add to Longdo]
Tandooriküche {f} [cook.]tandoori cooking [Add to Longdo]
Tang {m}; Seetang {m}; Meeresalgen {pl} [bot.]seaweed [Add to Longdo]
Tangens hyperbolicus {m} [math.]hyperbolic tangent [Add to Longdo]
Tangens {m} [math.]tangent; tan [Add to Longdo]
Tangente {f} [math.]tangent [Add to Longdo]
Tangente {f} | Tangenten {pl}tangent | tangents [Add to Longdo]
Tangentialebene {f} [math.]tangent plane [Add to Longdo]
Tangentkeil {m}tangent key [Add to Longdo]
Tango {m} | Tangos {pl}tango | tangoes [Add to Longdo]
Tank {m}tank [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
circonstance(n) |f| เหตุการณ์, โอกาส

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
JIS[ジス, jisu] (n) {comp} Japanese Industrial Standard; JIS; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アクセス単位[アクセスたんい, akusesu tan'i] Access Unit, AU [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
七夕[たなばた, tanabata] Sternenfest (7.Juli-August) [Add to Longdo]
[たん, tan] ROT [Add to Longdo]
丹前[たんぜん, tanzen] wattierter_Herrenkimono (fuer Hausgebrauch) [Add to Longdo]
丹念[たんねん, tannen] grosse_Sorgfalt, Eifer [Add to Longdo]
丹精[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
丹誠[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
他人[たにん, tanin] andere_Leute, fremde_Leute [Add to Longdo]
伯母[おば, oba] Tante (aeltere Schwester der Eltern) [Add to Longdo]
[たん, tan] EINS, EINFACH [Add to Longdo]
単一[たんいつ, tan'itsu] einzig, einfach, einheitlich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tan
   adj 1: of a light yellowish-brown color
   n 1: a browning of the skin resulting from exposure to the rays
      of the sun [syn: {tan}, {suntan}, {sunburn}, {burn}]
   2: a light brown the color of topaz [syn: {tan}, {topaz}]
   3: ratio of the opposite to the adjacent side of a right-angled
     triangle [syn: {tangent}, {tan}]
   v 1: treat skins and hides with tannic acid so as to convert
      them into leather
   2: get a tan, from wind or sun [syn: {tan}, {bronze}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dawn
 
 1. tan, fecir, sabah, şafak sökmesi, gün ağarması, gün doğması
 2. zuhur, ilk görünüş
 3. görünmeye başlamak, aydınlanmak, intikal etmek. dawn on anlaşılmak, sezilmek. It davvned on me. Kafama dank etti.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 daybreak
 
 1. tan, şafak, seher.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sunglow
 
 1. tan, fecir
 2. güneşin ısıtıcı ışığı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 aurora
 
 1. güneşteki fırtınalar sonucu meydana gelip kutuplarda geceleri görülen renkli ve hareket eden ışıklar
 2. tan, doğuş, fecir, tulu, seher
 3. (b.h), (mit) seher tanrıçası. aurora australis güney yarımkürede geceleri gökyüzünde görülen renkli ışıklar. aurora borealis kuzey yarımkürede geceleri gökyüzünde görülen renkli ışıklar. auroral güneşin doğuşuna ait
 4. kutupsal ışıklara ait.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top