ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swampland

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swampland-, *swampland*, swamplan
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or will the dark mysticism of this Southern swampland get the better of them?หรือจะร่ายเวทย์มนต์มืด จากนี้ swampland ใต รับที่ดีขึ้นของพวกเขา Now You See Me (2013)
Meanwhile, near the Gungan swamplands, an even graver threat is about to be discovered.ในขณะเดียวกัน ณ บริเวณใกล้ๆ กับดินแดนหนองน้ำของชาวกันแกน ภัยคุกคามอันร้ายแรงกำลังจะถูกเปิดเผย... Blue Shadow Virus (2009)

Japanese-English: EDICT Dictionary
沼地[ぬまち(P);しょうち, numachi (P); shouchi] (n,adj-no) marshland; wetland; swampland; (P) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sumpf {m}; Sumpfland {n}swampland [Add to Longdo]
Sumpfland {n}; Sumpfgebiet {n}swamplands; swamp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swampland
   n 1: low land that is seasonally flooded; has more woody plants
      than a marsh and better drainage than a bog [syn: {swamp},
      {swampland}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top