ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suppressant

S AH0 P R EH1 S AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suppressant-, *suppressant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suppressant(n) ยาระงับอาการ, See also: ยายับยั้งอาการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suppressant(ซะเพรส'เซินทฺ) n. ยาระงับ,สารระงับ,ยาระงับอาการ

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPPRESSANT S AH0 P R EH1 S AH0 N T
SUPPRESSANTS S AH0 P R EH1 S AH0 N T S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抑制剂[yì zhì jì, ㄧˋ ㄓˋ ㄐㄧˋ, / ] suppressant; inhibitor, #15,784 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beruhigungsmittel {n} | Beruhigungsmittel {pl}suppressant | suppressants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイエットふりかけ[daietto furikake] (n) (col) (See ふりかけ) furikake put on rice to make it blue, which is said to act as an appetite suppressant [Add to Longdo]
免疫抑制剤[めんえきよくせいざい, men'ekiyokuseizai] (n) immunosuppressant (drug) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  suppressant
      n 1: a drug that suppresses appetite [syn: {suppressant},
           {appetite suppressant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top