ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sumo

S UW1 M OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sumo-, *sumo*
Possible hiragana form: すも
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sumoHave you ever watched sumo wrestling?
sumoHe is a little light for a sumo wrestler.
sumoHere, I'll confine this discussion to why many foreigners enjoy sumo.
sumoHe watched the Sumo wrestling with folded arms.
sumoI always take my fan with me to sumo tournaments as it gets so hot in the auditorium.
sumoJane knew a lot about sumo, as if she had seen it before.
sumoJane wishes she could see sumo in England.
sumoJapanese sumo wrestlers.
sumoMy sister cheers young sumo wrestlers.
sumoSumo is great fun; otherwise she wouldn't be interested in it.
sumoSumo is the traditional sport of Japan.
sumoTwo hundred fifty kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซูโม่[sūmō] (n) EN: sumo  FR: sumo [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUMO S UW1 M OW0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相扑[xiàng pū, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄨ, / ] Sumo wrestling, #51,151 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sumo {m}sumo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんこ型[あんこがた, ankogata] (n) sumo wrestler with a big belly [Add to Longdo]
いつもいつも[itsumoitsumo] (exp) year in, year out; 24-7 [Add to Longdo]
いつもの通りに;何時もの通りに[いつものとおりに, itsumonotoorini] (adv) as always [Add to Longdo]
いつも通り;何時も通り[いつもどおり;いつもとおり(ik), itsumodoori ; itsumotoori (ik)] (adv) (See 何時もの通りに) as always; as usual [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
がちんこ;ガチンコ[gachinko ; gachinko] (n) (sl) competing in earnest (esp. in sumo) [Add to Longdo]
がぶり寄り[がぶりより, gaburiyori] (n) pushing the opponent with the torso (sumo) [Add to Longdo]
がぶる[gaburu] (v5r) (1) to pitch (e.g. a boat); (2) to force out an opponent (Sumo) [Add to Longdo]
これより三役[これよりさんやく, koreyorisanyaku] (n) final three bouts on the last day of a sumo tournament [Add to Longdo]
ごっつあん[gottsuan] (exp) (sl) thank you (sumo slang) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module [Add to Longdo]
サーフィスモデル[さーふぃすもでる, sa-fisumoderu] surface model [Add to Longdo]
スモールビジネス[すもーるびじねす, sumo-rubijinesu] small business [Add to Longdo]
ソースモジュール[そーすもじゅーる, so-sumoju-ru] source module [Add to Longdo]
トレースモード[とれーすもーど, tore-sumo-do] trace mode [Add to Longdo]
ドットマトリックス文字発生器[どっとまとりっくすもじはっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator [Add to Longdo]
ファイルアクセスモード[ふぁいるあくせすもーど, fairuakusesumo-do] file access mode [Add to Longdo]
仮想私設網[かそうしせつもう, kasoushisetsumou] virtual private network [Add to Longdo]
回線インタフェースモジュール[かいせんインタフェースモジュール, kaisen intafe-sumoju-ru] line interface module [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
相撲[すもう, sumou] Sumo - japanisches_Ringen [Add to Longdo]
相撲取り[すもうとり, sumoutori] Sumo-Ringer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sumo
   n 1: a Japanese form of wrestling; you lose if you are forced
      out of a small ring or if any part of your body (other than
      your feet) touches the ground

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top