ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suckered

S AH1 K ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suckered-, *suckered*, sucker, suckere
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suckeredHe suckered me out of ten dollars.
suckerHe made heaps of money by ripping off naive suckers.
suckerHe suckered me out of ten dollars.
suckerI am going to get that sucker.
suckerI suppose that means that, after all, people taken for a sucker give off a 'sucker aura'.
suckerIt has been said that "a sucker's born every minute" and every 'confidence man' knows it.
suckerI was a sucker for her tears.
suckerThat's for suckers.
suckerYou take me for a sucker, don't you?

CMU English Pronouncing Dictionary
SUCKERED S AH1 K ER0 D
SUCKER S AH1 K ER0
SUCKERS S AH1 K ER0 Z
HUDSUCKER HH AH1 D S AH2 K ER0
HUNSUCKER HH AH1 N S AH0 K ER0
COCKSUCKER K AA1 K S AH2 K ER0
COCKSUCKER K AA1 K S AH2 K ER0 Z
BLOODSUCKER B L AH1 D S AH2 K ER0
BLOODSUCKERS B L AH1 D S AH2 K ER0 Z

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sucker(n) คนที่ถูกหลอกต้มได้ง่าย (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนที่ยอมอะไรง่ายๆ, Syn. dupe, fool
sucker(n) ตัวดูด, See also: เครื่องดูด
sucker(n) ขนมอมยิ้ม (คำไม่เป็นทางการ), See also: ขนมที่ติดกับปลายไม้ใช้ดูด, ลูกกวาด, Syn. candy, lollipop, sweet
sucker(n) อวัยวะของสัตว์ที่ใช้ดูดอาหาร
sucker(n) หน่อของต้นไม้ที่แตกจากลำต้นใต้ดินหรือราก
sucker(n) ลูกสัตว์ที่ยังดูดนม
sucker(n) ลูกสูบ, Syn. piston
sucker(n) ท่อดูด
sucker(n) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
sucker(vt) หลอกลวง (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลอกต้ม, ใช้เล่ห์เหลี่ยม, Syn. trick
sucker(vt) เอาหน่อทิ้ง, See also: เอารากทิ้ง, Syn. remove suckers
sapsucker(n) นกหัวขวานอเมริกันจำพวก Sphyrapicus
cocksucker(n) คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง)
goatsucker(n) นกกินแมลงตระกูล Caprimulgidae, Syn. fern-owl, nightjar
seersucker(n) ผ้าอัดจีบ, See also: ผ้าลายย่น, ผ้าลายทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocksuckern. ผู้อมลึงค์
goatsucker(โกท'สคิน) n. นกหากินกลางคืน
sucker(ซัค'เคอะ) n. ผู้ดูด,สิ่งดูด,เครื่องดูด,ผู้ที่ถูกหลอกต้มได้ง่าย,ทารก,ลูกสัตว์ที่ดูด,อวัยวะดูด,ลูกสูบ,ท่อดูด,หลอดดูด,หน่อ,รากดูด. vt. เอาหน่อทิ้ง,เอารากดูดทิ้ง. vt. แตกหน่อ,งอกรากดูด, Syn. dupe, butt, victim

English-Thai: Nontri Dictionary
bloodsucker(n) สัตว์ที่ดูดเลือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sucker; turionหน่อ [มีความหมายเหมือนกับ shoot ๑] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
turion; suckerหน่อ [มีความหมายเหมือนกับ shoot ๑] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shark sucker(n) เหาฉลาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่อดูด[thø dūt] (n, exp) EN: sucker

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sucker (n) sˈʌkər (s uh1 k @ r)
suckers (n) sˈʌkəz (s uh1 k @ z)
seersucker (n) sˈɪəʳsʌkər (s i@1 s uh k @ r)
bloodsucker (n) blˈʌdsʌkər (b l uh1 d s uh k @ r)
bloodsuckers (n) blˈʌdsʌkəz (b l uh1 d s uh k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棒棒糖[bàng bàng táng, ㄅㄤˋ ㄅㄤˋ ㄊㄤˊ, ] lollipop, sucker, #22,896 [Add to Longdo]
呆子[dāi zi, ㄉㄞ ㄗ˙, ] fool; sucker, #33,650 [Add to Longdo]
棒糖[bàng táng, ㄅㄤˋ ㄊㄤˊ, ] sucker; lollipop [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saugnapf {m}sucker [Add to Longdo]
Schwanzlutscher {m} [slang]cocksucker [slang] [Add to Longdo]
Trottel {m} [ugs.]clod; clodpole; jerk; mug; sucker [coll.] [Add to Longdo]
Die Dummen werden nicht alle.There's a sucker born every minute. [Add to Longdo]
Rotnacken-Saftlecker {m} [ornith.]Red-naped Sapsucker [Add to Longdo]
Feuerkopf-Saftlecker {m} [ornith.]Red-breasted Sapsucker [Add to Longdo]
Kiefernsaftlecker {m} [ornith.]Williamson's Sapsucker [Add to Longdo]
Gelbbauch-Saftlecker {m} [ornith.]Yellow-bellied Sapsucker [Add to Longdo]
Celebeshonigfresser {m} [ornith.]Brown Honeysucker [Add to Longdo]
Sarasinhonigfresser {m} [ornith.]Spot-headed Honeysucker [Add to Longdo]
Säugling {m} [zool.]suckling; sucker [Add to Longdo]
Saugwels {m} (Hypostomus plecostomus) [zool.]sucker catfish; pleco [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べっこう飴;鼈甲飴[べっこうあめ, bekkouame] (n) (See 鼈甲色) hard candy; candy suckers molded on a griddle; tortoise-shell candy [Add to Longdo]
オトシンクルス[otoshinkurusu] (n) dwarf sucker (Otocinclus spp.) (lat [Add to Longdo]
ガラルファ;ガラ・ルファ[gararufa ; gara . rufa] (n) doctor fish (Garra rufa); nibble fish; kangal fish; reddish log sucker [Add to Longdo]
サッカー[sakka-] (n) (1) soccer; (2) seersucker; (P) [Add to Longdo]
ドクターフィッシュ[dokuta-fisshu] (n) doctorfish (Garra rufa); nibble fish; kangal fish; doctorfishen; reddish log sucker [Add to Longdo]
プレコ[pureko] (n) (abbr) (abbr. of プレコストムス) plecostomus (algae-sucker fish); pleco; plec [Add to Longdo]
鴨(P);鳧[かも, kamo] (n) (1) (uk) duck; (2) easy mark; sucker; sitting duck; (P) [Add to Longdo]
鴨がねぎを背負って来る;鴨が葱を背負って来る;鴨がねぎを背負ってくる;鴨が葱をしょって来る;鴨がねぎをしょって来る;鴨がねぎをしょってくる[かもがねぎをしょってくる, kamoganegiwoshottekuru] (exp,vk) (See 鴨鍋) along comes a sucker just begging to be parted from his money (lit [Add to Longdo]
鴨葱;鴨ねぎ;鴨ネギ[かもねぎ(鴨葱;鴨ねぎ);かもネギ(鴨ネギ), kamonegi ( kamonegi ; kamo negi ); kamo negi ( kamo negi )] (exp) (1) (sl) (abbr) (See 鴨がねぎを背負って来る) along comes a sucker just begging to be parted from his money; (2) double stroke of good luck; Perfect timing!; How convenient (for you to show up)! [Add to Longdo]
吸血鬼[きゅうけつき, kyuuketsuki] (n) vampire; bloodsucker; (P) [Add to Longdo]
吸血動物[きゅうけつどうぶつ, kyuuketsudoubutsu] (n) bloodsucker [Add to Longdo]
吸盤[きゅうばん, kyuuban] (n) suction pad; sucker [Add to Longdo]
汁吸啄木鳥[しるすいきつつき;シルスイキツツキ, shirusuikitsutsuki ; shirusuikitsutsuki] (n) (uk) yellow-bellied sapsucker (Sphyrapicus varius) [Add to Longdo]
小判鮫[こばんざめ, kobanzame] (n) (1) (uk) remora; suckerfish; sharksucker (any fish of family Echeneidae); (2) live sharksucker (Echeneis naucrates) [Add to Longdo]
[つる, tsuru] (n) (uk) shoots which grow in a helix around a support and climb with tendrils or suckers as opposed to vines; esp. hops, bindweed, runner bean, French bean and honeysuckles [Add to Longdo]
夜鷹;蚊母鳥;怪鴟[よたか;ぶんぼちょう(蚊母鳥), yotaka ; bunbochou ( ka haha tori )] (n) (1) (uk) grey nightjar (Caprimulgus indicus); (2) (uk) nightjar (any bird of family Caprimulgidae); goatsucker; (3) (夜鷹 only) streetwalker; low class prostitute (Edo period); (4) (夜鷹 only) (abbr) (See 夜鷹蕎麦) soba vendors who walk around at night; soba sold by these vendors [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top