ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

succulent

S AH1 K Y AH0 L IH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -succulent-, *succulent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
succulent(adj) หวานฉ่ำ, See also: ชุ่มฉ่ำ, Syn. juicy, luscious, tasty
succulent(adj) มีใบและก้านฉ่ำน้ำ, See also: มีใบและก้านหนาชอุ่ม, Syn. lush
succulent(adj) น่าสนใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: น่าตื่นเต้น, Syn. exciting, interesting
succulent(n) พืชที่มีใบและก้านฉ่ำน้ำ, See also: พืชที่มีใบและก้านหนาชอุ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
succulent(ซัค'คิวเลินทฺ) adj. ฉ่ำ,มีน้ำมาก,อุดมสมบูรณ์,บำรุงจิตใจ, (พืช) มีเนื่อเยื่อและมีน้ำมาก., See also: succulence n. succulency n., Syn. moist, juicy, pulpy

English-Thai: Nontri Dictionary
succulent(adj) ฉ่ำ,มีน้ำมาก,อุดมสมบูรณ์,ชุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
succulentอวบน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Succulent plantsพืชอวบน้ำ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอร็ดอร่อย[aret-arøi] (adj) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable  FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อยดี[arøi dī] (adj) EN: luscious  FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยจัง[arøi jang] (x) EN: very good ; delicious ; yummy  FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[arøi māk] (adj) EN: delicious ; very good (in taste)  FR: très bon ; délicieux ; succulent
ฉ่ำ[cham] (adj) EN: luscious ; juicy ; succulent  FR: juteux ; pulpeux
มันดี[man dī] (x) EN: tasty  FR: savoureux ; succulent
โอชา[ōchā] (adj) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome  FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)
หวานฉ่ำ[wāncham] (adj) EN: luscious ; sweet and juicy ; succulent ; delectable  FR: succulent ; délectable

CMU English Pronouncing Dictionary
SUCCULENT S AH1 K Y AH0 L IH0 N T
SUCCULENTS S AH1 K Y AH0 L AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
succulent (n) sˈʌkjulənt (s uh1 k y u l @ n t)
succulents (n) sˈʌkjulənts (s uh1 k y u l @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肉质根[ròu zhì gēn, ㄖㄡˋ ㄓˋ ㄍㄣ, / ] succulent root (bot.), #151,350 [Add to Longdo]
多汁[duō zhī, ㄉㄨㄛ ㄓ, ] succulent; juicy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
岩蓮華[いわれんげ;イワレンゲ, iwarenge ; iwarenge] (n) (uk) Chinese dunce cap (species of succulent plant, Orostachys iwarenge) [Add to Longdo]
多肉植物[たにくしょくぶつ, tanikushokubutsu] (n) succulent plants [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 succulent
   adj 1: full of juice; "lush fruits"; "succulent roast beef";
       "succulent plants with thick fleshy leaves" [syn: {lush},
       {succulent}]
   n 1: a plant adapted to arid conditions and characterized by
      fleshy water-storing tissues that act as water reservoirs

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top