ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

submersion

S AH0 B M ER1 ZH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -submersion-, *submersion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
submersion(n) การยอมแพ้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
submersion๑. สภาพจม๒. การกดจม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBMERSION S AH0 B M ER1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
submersion (n) sˈəbmˈɜːʳʃən (s @1 b m @@1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
浸水[しんすい, shinsui] (n,vs,adj-no) inundation; submersion; flood; (P) [Add to Longdo]
水浸し[みずびたし, mizubitashi] (n) flooded out; submersion; (P) [Add to Longdo]
沈没[ちんぼつ, chinbotsu] (n,vs) sinking; foundering; going down; submersion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 submersion
   n 1: sinking until covered completely with water [syn:
      {submergence}, {submerging}, {submersion}, {immersion}]
   2: the act of wetting something by submerging it [syn:
     {submersion}, {immersion}, {ducking}, {dousing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top