ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stung

S T AH1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stung-, *stung*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stung(vi) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sting
stung(vt) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stung(สทัง) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sting

English-Thai: Nontri Dictionary
stung(vt pt และ pp ของ) sting

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stungHis conscience stung him.
stungIt is better to be stung by a nettle than pricked by a rose.
stungOuch!! I've been stung by a bee!!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสบ[saēp] (v) EN: sting ; smart ; be stung

CMU English Pronouncing Dictionary
STUNG S T AH1 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stung (v) stˈʌg (s t uh1 g)

German-Thai: Longdo Dictionary
Leistung(n) |die, pl. Leistungen| ความสามารถ, ประสิทธิภาพ
Dienstleistung(n) |die, pl. Dienstleistungen| การรับใช้, การบริการ เช่น Die Firma bietet Produkte und Dienstleistungen für Systemlösungen für industielle Märkte.

Japanese-English: EDICT Dictionary
蜂に刺される[はちにさされる, hachinisasareru] (exp,v1) to be stung by a bee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stung
   adj 1: aroused to impatience or anger; "made an irritated
       gesture"; "feeling nettled from the constant teasing";
       "peeved about being left out"; "felt really pissed at her
       snootiness"; "riled no end by his lies"; "roiled by the
       delay" [syn: {annoyed}, {irritated}, {miffed}, {nettled},
       {peeved}, {pissed}, {pissed off}, {riled}, {roiled},
       {steamed}, {stung}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top