ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strange

S T R EY1 N JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strange-, *strange*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strange(adj) แปลก, See also: ประหลาด, ผิดธรรมดา, ผิดแปลก, Syn. abnormal, odd, uncommon
strange(adj) แปลกหน้า, See also: ไม่คุ้นเคย, ไม่เคยชิน, Syn. unfamiliar, unknouwn
strange(adj) ต่างถิ่น, See also: ต่างประเทศ, แปลกถิ่น, ต่างด้าว, Syn. alien, exotic, foreign
stranger(n) คนแปลกหน้า, See also: คนต่างถิ่น, คนไม่รู้จัก, Syn. alien, outlander
stranger(n) คนที่มาใหม่, See also: คนที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรก, Syn. newcomer
stranger(n) แขก, See also: แขกแปลกหน้า, Syn. guest, visitor
strangely(adv) น่าแปลก, See also: น่าแปลก, น่าประหลาด, ผิดปกติ, Syn. oddly, queerly, unusually

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strange(สแทรนจฺ) adj. แปลก,ประหลาด,ผิดแปลก,ผิดตา,แปลกหน้า,ไม่รู้จัก,ไม่คุ้นเคย,ไม่เคยชิน,คาดไม่ถึง,แปลกถิ่น,ต่างถิ่น. adv. แปลกประหลาด., See also: strangeness n., Syn. off, queer, unfamiliar
stranger(สเทรน'เจอะ) n. คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,ผู้ไม่คุ้นเคยกับบางสิ่ง,

English-Thai: Nontri Dictionary
strange(adj) ประหลาด,แปลก,ผิดตา,ไม่คุ้นเคย,ต่างถิ่น
stranger(n) คนแปลกหน้า,คนต่างแดน,คนต่างถิ่น,ชาวต่างประเทศ
estrange(vt) ทำให้เหินห่าง,ทำให้บาดหมาง,ทำให้หมางเมิน
estrangement(n) ความเหินห่าง,ความบาดหมาง,ความหมางเมิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strangerบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stranger in bloodบุคคลต่างสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strangeA dog will bark at strangers.
strangeA face with too much make-up looks strange.
strangeA flower bloomed to the tree that withered to the strange case.
strangeAll day, I have been strangely preoccupied with thoughts of my hometown.
strangeAll this may sound strange, but it is true.
strangeAs I was frightened by the strange sound, I jumped up.
strangeA strange feeling came over me.
strangeA strange fellow, he never speaks unless spoken to.
strangeA strange fish is on the hook.
strangeA strange idea sprang up in my mind.
strangeA strange incident happened during his speech.
strangeA strange man came up to me and asked for money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลกใหม่(adj) strange, See also: new, novel, exotic, alien, unknown, Example: ในยามที่เกิดภาวะวิกฤติมักจะมีสิ่งแปลกใหม่ผุดขึ้นมาอยู่เสมอ, Thai Definition: ที่แตกต่างไปจากที่เคยมี และไม่เคยเกิดขึ้นหรือมีมาก่อน
พิสดาร(adj) strange, See also: queer, particular, odd, bizarre, eccentric, weird, zany, Syn. แปลก, ประหลาด, พิลึก, ชอบกล, พิลึกพิลั่น, Example: เธอฟังเรื่องที่แสนจะพิสดารของเขาหรือยัง, Thai Definition: แปลกพิลึก, ไม่เหมือนธรรมดา
คนจร(n) stranger, See also: alien, foreigner, Syn. คนแปลกหน้า, Example: มีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านเราคนหนึ่ง ช่วยกันจับตาดูให้ดี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
พันลึก(adj) strange, See also: queer, odd, Syn. พิลึก, แปลก, พันลึกพันลือ, Example: ครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวมหัศจรรย์พันลึก ประเภทนิยมความรุนแรงกันทั้งครอบครัว, Thai Definition: แปลกไปจากธรรมดา
พิกล(adv) strange, See also: queerly, bizarrely, weirdly, Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด, Ant. ปกติ, ธรรมดา, Example: น้องเธอชอบทำอะไรพิกลไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านเขาสักเท่าไหร่, Thai Definition: ผิดปกติ, แปลกไปจากธรรมดา
พิกล(adj) queer, See also: strange, odd, bizarre, weird, Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด, Ant. ปกติ, ธรรมดา, Example: เขาเป็นคนพิกลบ้าๆ บอๆ คงจะเรียนมากไปมั้ง, Thai Definition: ที่ผิดปกติ,ที่แปลกไปจากเดิม
พิสดาร(adj) queer, See also: strange, odd, uncommon, unusual, particular, extraordinary, Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด, Example: เขาเสริมความแกร่งให้กับนกด้วยอาหารสูตรพิสดารกว่าคนเลี้ยงนกอื่นๆ, Thai Definition: ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดา, Notes: (ปาก)
แปลก(adj) strange, Syn. ประหลาด, Example: เมื่อวานมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นในหมู่บ้าน, Thai Definition: แตกต่างไปจากที่เคยคิด เคยรู้ เคยเห็น
แปลกถิ่น(adj) strange to the place, See also: new to the place, Syn. แปลกที่, Example: ตามแนวชายแดน มีพวกคนแปลกถิ่นที่อพยพเข้ามาในเขตไทยเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: ที่ไม่ใช่สมาชิกของถิ่นที่อยู่ปัจจุบัน
แปลกประหลาด(adj) strange, See also: odd, uncommon, queer, weird, peculiar, Syn. พิศดาร, เพี้ยน, พิลึก, ผิดปกติ, Ant. ธรรมดา, ปกติ, Example: คนบ้านนี้มีรสนิยมแปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านเขา, Thai Definition: ที่ผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้องแบ๊ว[bǿngbaēo] (adj) EN: funny ; strange ; queer ; laughable
ชอบกล[chøpkon] (adj) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd  FR: original ; curieux ; particulier
ชอบมาพากล[chøpmāphākon] (adj) EN: strange
เหินห่าง[hoēnhāng] (v) EN: become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance  FR: se distancier ; aliéner
จากกัน[jāk kan] (v, exp) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from  FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
คนจร[khonjøn] (n, exp) EN: stranger ; alien ; foreigner ; passer-by
คนนอก[khon nøk] (n) EN: outsider ; stranger  FR: étranger [m]
คนต่างถิ่น[khon tāngthin] (n, exp) EN: stranger
ความไม่ชอบมาพากล[khwām maichøpmāphākøn] (n) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity
ความผิดปกติ[khwām phitpakati = khwām phitpokkati] (n, exp) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder  FR: anomalie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STRANGE S T R EY1 N JH
STRANGER S T R EY1 N JH ER0
STRANGELY S T R EY1 N JH L IY0
STRANGERS S T R EY1 N JH ER0 Z
STRANGEST S T R EY1 N JH IH0 S T
STRANGER'S S T R EY1 N JH ER0 Z
STRANGELOVE S T R EY1 N JH L AH2 V
STRANGENESS S T R EY1 N JH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strange (j) strˈɛɪnʤ (s t r ei1 n jh)
stranger (n) strˈɛɪnʤər (s t r ei1 n jh @ r)
strangely (a) strˈɛɪnʤliː (s t r ei1 n jh l ii)
strangers (n) strˈɛɪnʤəz (s t r ei1 n jh @ z)
strangest (j) strˈɛɪnʤɪst (s t r ei1 n jh i s t)
strangeness (n) strˈɛɪnʤnəs (s t r ei1 n jh n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] strange; odd; weird; wonderful, #1,876 [Add to Longdo]
奇怪[qí guài, ㄑㄧˊ ㄍㄨㄞˋ, ] strange; odd, #2,740 [Add to Longdo]
陌生[mò shēng, ㄇㄛˋ ㄕㄥ, ] strange; unfamiliar, #4,591 [Add to Longdo]
诡异[guǐ yì, ㄍㄨㄟˇ ㄧˋ, / ] strange; weird, #10,126 [Add to Longdo]
怪人[guài rén, ㄍㄨㄞˋ ㄖㄣˊ, ] strange person; eccentric, #20,472 [Add to Longdo]
怪事[guài shì, ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, ] strange occurances, #22,856 [Add to Longdo]
生人[shēng rén, ㄕㄥ ㄖㄣˊ, ] stranger, #23,415 [Add to Longdo]
聊斋志异[Liáo zhāi Zhì yì, ㄌㄧㄠˊ ㄓㄞ ㄓˋ ㄧˋ, / ] Strange Stories from a Chinese Studio; lit. Supernatural tales from a verbose studio; Qing dynasty book of tales of the supernatural by Pu Songling 蒲松齡|蒲松龄, #70,088 [Add to Longdo]
咄咄怪事[duō duō guài shì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, ] strange; absurd; paradoxical; extraordinary, #81,435 [Add to Longdo]
怪声怪气[guài shēng guài qì, ㄍㄨㄞˋ ㄕㄥ ㄍㄨㄞˋ ㄑㄧˋ, / ] strange voice; affected manner of speaking, #125,816 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fremdsystem {n}strange system [Add to Longdo]
fremd; seltsam; sonderbar; absonderlichsten; komisch; skurril {adj} | fremder; seltsamer; absonderlicher; komischster | am fremdesten; am seltsamsten; am absonderlichsten; am komischstenstrange | stranger | strangest [Add to Longdo]
merkwürdig {adj} | merkwürdiger | am merkwürdigstenstrange | more strange | most strange [Add to Longdo]
merkwürdigerweise {adv}strange to say [Add to Longdo]
Meisenweber {m} [ornith.]Strange Weaver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
ひょんな[hyonna] (adj-pn) (See 思いがけない) strange; unexpected; (by) chance; unusual; curious [Add to Longdo]
よそ者;余所者;他所者[よそもの, yosomono] (n) stranger; outsider [Add to Longdo]
エトランゼ[etoranze] (n) stranger (fre [Add to Longdo]
キョドる[kyodo ru] (v5r,vi) (1) (sl) (See 挙動) to act suspiciously; to behave in a strange way; (exp) (2) How are you today? [Add to Longdo]
ストレンジアトラクター[sutorenjiatorakuta-] (n) strange attractor [Add to Longdo]
ストレンジネス[sutorenjinesu] (n) strangeness (in nuclear physics) [Add to Longdo]
ストレンジャー[sutorenja-] (n) stranger [Add to Longdo]
[い, i] (n,adj-na) (1) difference (of opinion); (adj-na) (2) strange; odd; unusual; (pref) (3) different [Add to Longdo]
異な[いな, ina] (adj-pn) strange; odd; unusual [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strange
   adj 1: being definitely out of the ordinary and unexpected;
       slightly odd or even a bit weird; "a strange exaltation
       that was indefinable"; "a strange fantastical mind";
       "what a strange sense of humor she has" [syn: {strange},
       {unusual}] [ant: {familiar}]
   2: not known before; "used many strange words"; "saw many
     strange faces in the crowd"; "don't let anyone unknown into
     the house" [syn: {strange}, {unknown}]
   3: relating to or originating in or characteristic of another
     place or part of the world; "foreign nations"; "a foreign
     accent"; "on business in a foreign city" [syn: {foreign},
     {strange}] [ant: {native}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top