ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stolen

S T OW1 L AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stolen-, *stolen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stolen(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ steal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stolen(สโท'เลิน) vi,vt. กริยาช่อง 3 ของ steal

English-Thai: Nontri Dictionary
stolen(vt pp ของ) steal

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stolen propertyของโจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stolenAdvance to third on a stolen base.
stolenAll of the money in the cupboard was stolen.
stolenA number of books were stolen.
stolenHe accused me of having stolen his watch.
stolenHe admitted that he had stolen the treasure.
stolenHe denied having stolen the money.
stolenHe had his car stolen in broad daylight.
stolenHe had his car stolen in that parking lot.
stolenHe had his car stolen last night.
stolenHe had his car stolen yesterday.
stolenHe had his wallet stolen.
stolenHe is alleged to have stolen the jewelry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของโจร(n) steal, See also: stolen goods, Syn. ของร้อน, Example: การรับซื้อของโจรนั้นผิดกฎหมาย, Thai Definition: สิ่งของที่ถูกโจรกรรมมา
ของร้อน(n) stolen article, See also: suspected article, Syn. ของโจร, ของเถื่อน, Example: นาฬิกาเรือนนี้เป็นของร้อน, Thai Definition: ของที่มีผู้ขโมยเขาเอามาฝากไว้หรือจำหน่ายให้ ถ้ารับเอาไว้จะทำให้เดือดร้อน, ของที่ผิดกฎหมาย ถ้ามีไว้ในครอบครองจะทำให้เดือดร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับของโจร[kān rap khøngjōn] (n, exp) EN: receiving stolen goods
ของโจร[khøng jōn] (n, exp) EN: stolen goods
ของกลาง[khøngklāng] (n) EN: property in dispute ; common property in dispute ; stolen property ; corpus deficit
เงินร้อน[ngoen røn] (n, exp) EN: stolen money
ผู้รับของโจร[phūrap khøng jōn] (n, exp) EN: receiver of stolen goods  FR: receleur [m] ; receleuse [f] ; recéleur [m] ; recéleuse [f]
ถูกขโมย[thūk khamōi] (v, exp) EN: be stolen  FR: être volé

CMU English Pronouncing Dictionary
STOLEN S T OW1 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stolen (v) stˈoulən (s t ou1 l @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストールン[suto-run] (adj-f) stolen [Add to Longdo]
牙保[がほ, gaho] (n) brokerage; mediation; fencing (of stolen goods) [Add to Longdo]
系図買い;窩主買い;窩主買(io)[けいずかい, keizukai] (n) (1) (系図買い only) pedigree buying; (2) (See 故買・こばい) fencing stolen goods; fence [Add to Longdo]
故買[こばい, kobai] (n,vs) buying stolen goods [Add to Longdo]
故買者[こばいしゃ, kobaisha] (n) a fence; dealer in stolen goods [Add to Longdo]
持ち逃げ;持逃げ;持逃(io)[もちにげ, mochinige] (n,vs) (1) making off with (something); absconding; (adj-f) (2) stolen; absconded (with) [Add to Longdo]
乗り逃げ;乗逃げ[のりにげ, norinige] (n) stealing a ride; stolen ride [Add to Longdo]
盗難車[とうなんしゃ, tounansha] (n) stolen car [Add to Longdo]
盗品[とうひん, touhin] (n,adj-no) stolen goods; loot; spoils; (P) [Add to Longdo]
盗品故買[とうひんこばい, touhinkobai] (n) dealing in stolen goods [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top