ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stinting

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stinting-, *stinting*, stint
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unstinting(อันสทิน'ทิง) adj. ไม่กว้าง,ใจป้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุ่มเงิน[thum ngoen] (v, exp) EN: lavish money (on) ; spend unstintingly (on/for)
ทุ่มเท[thumthē] (adj) EN: unstinting

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stinting (v) stˈɪntɪŋ (s t i1 n t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stinting
   adj 1: avoiding waste; "an economical meal"; "an economical
       shopper"; "a frugal farmer"; "a frugal lunch"; "a sparing
       father and a spending son"; "sparing in their use of heat
       and light"; "stinting in bestowing gifts"; "thrifty
       because they remember the great Depression"; "`scotch' is
       used only informally" [syn: {economical}, {frugal},
       {scotch}, {sparing}, {stinting}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top