ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stick

S T IH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stick-, *stick*
English-Thai: Longdo Dictionary
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory
to stickติด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stick(n) ไม้เท้า
stick(vi) แทง
stick(vt) แทง
sticky(adj) เหนียว
sticker(n) ผู้เคร่งครัด
stickup(n) การปล้น
stick at(phrv) ยังอดทนต่อ, See also: ทนต่อ, ยังยืนหยัดต่อ, Syn. be at, keep at
stick by(phrv) จงรักภักดีกับ, Syn. stand by, stick to
stick in(phrv) ล้วงเข้าไป, See also: ใส่เข้าไป, สอดเข้าไป, Syn. fit in, get in, go in, poke in, put in
stick in(phrv) แปะใน, See also: ติดใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stick(สทิค) {stuck,stuck,sticking,sticks} n. กิ่งไม้,ไม้เท้า,ไม้พลอง,ไม้เรียว,ไม้ตีกลอง,ก้าน,คัน,ด้าม,แท่ง,เสา,หนาม,ไม้คุมการบรรเลงของวงดนตรี,การแทง,การทิ่ม,การปัก,การเสียบ,การตอก,การหยุดยั้ง,การหยุดนิ่ง,สิ่งที่ทำให้ชักช้าหรือลำบาก,ความเหนี่ยว,สิ่งที่ทำให้ยึดติดกัน
stickler(สทิค'เคลอะ) n. ผู้ยืนกรานในความคิดของตน,ปัญหายุ่งยาก
sticky(สทิค'คี) adj. เหนียว,ติดแน่น,ยึดติด,เกี่ยวกับอากาศร้อนและชื้น,ต้องรับการรักษาอย่างระมัดระวัง,ยุ่งยาก., See also: stickily adv. stickiness n., Syn. tenacious, adhesive
bill stickern. ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว, See also: billsticking n.
billstickern. คนที่ประกาศ,คนติดโฆษณา,คนติดใบปลิว, See also: billposting, billsticking n.
broomstickn. ด้ามไม้กวาด
candlestickn. เชิงเทียน
chopstick(ชอพ'สทิค) n. ตะเกียบ
control stickn. คานควบคุมปีกประกอบหรือปีกเสริมของเครื่องบิน
crabstick(แครบ'สทิค) n. คนที่นิสัยฉุนเฉียว

English-Thai: Nontri Dictionary
stick(n) ฟืน,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ก้าน,กิ่งไม้,แท่ง,เสา
stick(vt) แทง,เสียบ,ทิ่ม,ปัก,ตอก,ยึดติด
stickle(vi) ยืนกราน,คัดค้าน
sticky(adj) หนืด,เหนียว,ติดแน่น,เป็นตังเม
billsticker(n) ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว
broomstick(n) ด้ามไม้กวาด
candlestick(n) เชิงเทียน
chopsticks(n) ตะเกียบ
drumstick(n) ไม้ตีกลอง
fiddlestick(n) สายซอ,หัวไวโอลิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stick electrodeลวดเชื่อมแบบแท่ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sticky clutchคลัตช์ไม่จาก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stick fightingการต่อสู้ด้วยไม้ [TU Subject Heading]
Stickerสติกเกอร์, สติกเกอร์ มักเขียนเป็น สติ๊กเกอร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Stickersสติกเกอร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sticker[ลูบ-ลอก] (n, slang) รูปลอก
sticky(adj) เป็นปัญหา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. You see, he had a theory that if you should find one perfect thing or place or person, you should stick to it.ท่านมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าเราค้นพบสิ่งหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสถานที่ Rebecca (1940)
I'm getting rid of that nurse today. And from now on, you'll stick to your job.ฉะนั้นฉันจะเลิกจ้างพยาบาลตั้งเเต่วันนี้ แล้วเธอก็กลับมาทําหน้าที่ของเธอตามเดิม Rebecca (1940)
She looks out the window, and right across the street she sees the kid stick the knife into his father.เธอมองออกไปนอกหน้าต่างและฝั่งตรงข้ามถนน เธอเห็นเด็กติดมีดเป็นพ่อของเขา 12 Angry Men (1957)
Wait. We decided to do this a certain way. I think we ought to stick to it.รอสักครู่ เราตัดสินใจที่จะทำเช่นนี้เป็นวิธีที่บาง ผมคิดว่าเราควรจะยึดติดอยู่กับมัน 12 Angry Men (1957)
I'll stick it out the window.ฉันจะติดมันออกไปนอกหน้าต่างแล้ว Help! (1965)
It'll make a nice change to stick a bayonet into a chap rather than a rotten old sandbag.มันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ ดีที่จะติดดาบปลายปืน เข้าไปในขากรรไกร มากกว่าที่จะเป็นกระสอบทราย เก่าเน่าเสีย How I Won the War (1967)
I'll stick my bayonet up the jacksy of the first who talks loud of love and wives and childrenดาบปลายปืนเลือดของตัวเอง ขึ้น มากแรกว่า พูดเสียงดังของความรักและ ภรรยา How I Won the War (1967)
I don't care whose blood it is. Stick it in your mate.คุณสามารถติดไว้ในคู่ของคุณ หากคุณต้องการ How I Won the War (1967)
"Throw out your hands, stick out your tush.♪ Throw out your hands, stick out your tush. ♪ Blazing Saddles (1974)
One time, I caught a 16-footer off Montauk. Had to stick two barrels in him.ครั้งนึงผมจับได้ตัวนึงยาว 5 เมตร ต้องใช้ถังสองใบเเน่ Jaws (1975)
The Staff is just a stick about this big, nobody knows for sure how high.มันเป็นไม้เท้า ใหญ่ประมาณเท่านี้, ไม่มีใครรู้แน่ว่ามันยาวแค่ไหน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Well, stick to it, Windows, stick to it.Well, stick to it, Windows. Stick to it. The Thing (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stick2. Cut the radishes into long sticks.
stickA nail that sticks up is hammered down.
stickA pencil is sticking out of your pocket.
stickA politician has to be able to stick with any lies in this country.
stickAs long as you stick to one style, you can't hit upon a wonderful idea.
stickAt the risk of sticking my neck out, I think that if we do that, we're making a big, big mistake.
stickCity officials often have sticky fingers.
stickClerks with sticky fingers won't keep their jobs for long.
stickDon't give up. Stick with the job.
stickDon't stick your hand out of the window.
stickDon't stick your nose into my personal affairs.
stickFold A-7 in half and stick it together.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจำใจ(v) adhere to, See also: stick fast to, attach, cling to, keep something in mind, Example: เขายึดคติทำดีได้ดีเป็นคติประจำใจเขาในการดำเนินชีวิต, Thai Definition: ยึดไว้ในใจ
มวน(clas) roll, See also: stick, Example: บุหรี่สักมวน เหล้าสักแก้ว ผมไม่เคยเห็นเขากิน, Thai Definition: ลักษณนามของบุหรี่
ยึดติด(v) adhere to, See also: stick to, cleave, cling to, Ant. ปล่อยวาง, Example: การตั้งคำถามต่อสาธารณะเช่นนี้ ชี้ให้เห็นว่าเขากำลังยึดติดกับอดีต, Thai Definition: ติดอยู่กับสิ่งนั้นๆ ตลอด
สติ๊กเกอร์(n) sticker, Syn. รูปลอก, Example: ลูกชายเขาเอาสติ๊กเกอร์รูปการ์ตูนมาติดเต็มกระจกหลังรถ, Count Unit: รูป, แผ่น, Thai Definition: รูปลอกภาพหรือตัวหนังสือที่มีผิวหลังเป็นกาวใช้ติดกับสิ่งอื่น, Notes: (อังกฤษ)
จุกคอ(v) stick in one's throat, See also: lodge in one's throat, Example: อาหารจุกคอจึงต้องดื่มน้ำตามเข้าไปมากๆ, Thai Definition: ติดคาค้างที่คอ
ยึด(v) fix, See also: stick, secure, attach, fasten, Syn. เหนี่ยว, รั้ง, Ant. ปล่อย, Example: มีตะปูยึดแผ่นไม้ไว้ 2 ตัว, Thai Definition: ถือเอาไว้, ทำให้ไม่เคลื่อน
โปน(v) protrude, See also: stick out, bulge out, Syn. ปูด, ปูดโปน, Ant. บุ๋ม, Example: ดวงตาของสัตว์ร้ายโปนออกมานอกเบ้า สีแดงราวกับเปลวเพลิง, Thai Definition: นูนยื่นออกนอกแนวที่อยู่ตามปกติ
ข้าวนึ่ง(n) sticky rice, See also: glutinous rice, parboiled rice, Syn. ข้าวเหนียว, Example: เมื่อพวกคุณลงมือคดข้าวเหนียวปั้นจิ้มกับน้ำพริก ผมก็รู้สึกหิวขึ้นมาทันที
เหนียวหนึบ(adj) sticky, See also: gluey, gummy, glutinous, gooey, viscous, Syn. เหนียว, Example: นักเรียนช่วยกวนท๊อฟฟี่มะขามจนใส่แป้งมีลักษณะเหนียวหนึบจึงนำมาห่อใส่กระดาษ, Thai Definition: ลักษณะของสิ่งของที่เหนียวและมีเนื้อแน่นด้วย
เกาะกุม(v) linger, See also: stick, hold, cover, Syn. กุม, เกาะ, Ant. ปล่อย, Example: ความรู้สึกตอนที่ถูกจับไปเมื่อสองปีกำลังหวนกลับเข้ามาเกาะกุมจิตใจแกอีกครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรทัดฐาน[banthatthān] (n) EN: standard : norm ; criterion ; yardstick
บ้อม[bǿm] (v) EN: beat severely ; mual ; beat with a stick  FR: matraquer ; bâtonnner
ฉลาก[chalāk] (n) EN: label ; tag ; sticker  FR: étiquette [f]
ชาดแต้มปาก[chāt taēm pāk] (n, exp) EN: lipstick  FR: rouge à lèvres [m]
ชุมเห็ดเทศ[chumhet thēt] (n, exp) EN: Ringworm bush ; Seven golden candle stick ; Candle bush ; Candelabra
ดุ้น[dun] (n) EN: piece ; stick of cut wood ; fragment  FR: bout [m] ; bâton [m]
ฝืด[feūt] (adj) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff  FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
ฝนแท่งหมึกจีน[fon thaeng meuk Jīn] (v, exp) EN: rub an ink stick
ก้ามกุ้งเลดี้ได[kāmkung Lēdī Dai] (n, exp) EN: Matchstick
คา[khā] (v) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; lodge in  FR: bloquer ; coincer

CMU English Pronouncing Dictionary
STICK S T IH1 K
STICKY S T IH1 K IY0
STICKS S T IH1 K S
STICKA S T IH1 K AH0
STICKEL S T IH1 K AH0 L
STICKLE S T IH1 K AH0 L
STICKER S T IH1 K ER0
STICKELS S T IH1 K AH0 L Z
STICKERS S T IH1 K ER0 Z
STICKIER S T IH1 K IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stick (v) stˈɪk (s t i1 k)
sticks (v) stˈɪks (s t i1 k s)
sticky (j) stˈɪkiː (s t i1 k ii)
sticked (v) stˈɪkt (s t i1 k t)
sticker (n) stˈɪkər (s t i1 k @ r)
stick-on (j) stˈɪk-ɒn (s t i1 k - o n)
stick-up (n) stˈɪk-ʌp (s t i1 k - uh p)
stickers (n) stˈɪkəz (s t i1 k @ z)
stickier (j) stˈɪkɪəʳr (s t i1 k i@ r)
stickily (a) stˈɪkɪliː (s t i1 k i l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǎn, ㄍㄢˇ, / ] stick; pole; lever; classifier for long objects such as guns, #2,179 [Add to Longdo]
[nián, ㄋㄧㄢˊ, ] sticky, #4,268 [Add to Longdo]
[gùn, ㄍㄨㄣˋ, ] stick; truncheon, #6,836 [Add to Longdo]
棒子[bàng zi, ㄅㄤˋ ㄗ˙, ] stick; club; cudgel; maize (corn); ear of maize; corncob, #14,304 [Add to Longdo]
元宵[yuán xiāo, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ, ] sticky rice dumplings, #17,728 [Add to Longdo]
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, ] sticky rice, #20,270 [Add to Longdo]
棍子[gùn zi, ㄍㄨㄣˋ ㄗ˙, ] stick; rod, #22,844 [Add to Longdo]
症结[zhèng jié, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] sticking point; deadlock in negotiations, #23,273 [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, ] sticky rice paste; mochi (in Japanese), #55,206 [Add to Longdo]
黏糊糊[nián hū hū, ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨ ㄏㄨ, ] sticky, #74,136 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Stickstoff(techn) |der, nur Sg.| ธาตุไนโตรเจน (เคมี)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stabdrucker {m}stick printer [Add to Longdo]
Stickerei {f} | Stickereien {pl}embroidery | embroideries [Add to Longdo]
Stickerin {f} | Stickerinnen {pl}embroiderer | embroiderers [Add to Longdo]
Stickhusten {m}hooping cough [Add to Longdo]
Stickoxid {n} [chem.]nitric oxide [Add to Longdo]
Stickrahmen {m}tambour; tambour frame [Add to Longdo]
Stickseide {f}stitching silk [Add to Longdo]
Stickstoff {m}azote [Add to Longdo]
Stickstoffnarkose {f}nitrogen narcosis [Add to Longdo]
sticken | stickendto embroider | embroidering [Add to Longdo]
stickig {adj} | stickiger | am stickigstenstuffy | stuffier | stuffiest [Add to Longdo]
stickig {adv}stuffily [Add to Longdo]
stickstoffhaltigazotic [Add to Longdo]
stickstoffhaltignitrogenous [Add to Longdo]
Bleiben Sie sachlich!Stick to facts! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive [Add to Longdo]
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
ぎとぎと[gitogito] (vs,adj-no) (on-mim) oily; sticky; greasy [Add to Longdo]
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
こびり付く[こびりつく, kobiritsuku] (v5k) (uk) to stick to; to cling to [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョイスティック[じょいすていっく, joisuteikku] joy stick [Add to Longdo]
スティッキービット[すていっきーびっと, suteikki-bitto] sticky bit [Add to Longdo]
操作棒[そうさぼう, sousabou] joy stick [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
窒素[ちっそ, chisso] Stickstoff, Nitrogen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stick
   n 1: an implement consisting of a length of wood; "he collected
      dry sticks for a campfire"; "the kid had a candied apple on
      a stick"
   2: a small thin branch of a tree
   3: a lever used by a pilot to control the ailerons and elevators
     of an airplane [syn: {stick}, {control stick}, {joystick}]
   4: a rectangular quarter pound block of butter or margarine
   5: informal terms for the leg; "fever left him weak on his
     sticks" [syn: {pin}, {peg}, {stick}]
   6: a long implement (usually made of wood) that is shaped so
     that hockey or polo players can hit a puck or ball
   7: a long thin implement resembling a length of wood; "cinnamon
     sticks"; "a stick of dynamite"
   8: marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking [syn:
     {joint}, {marijuana cigarette}, {reefer}, {stick}, {spliff}]
   9: threat of a penalty; "the policy so far is all stick and no
     carrot"
   v 1: put, fix, force, or implant; "lodge a bullet in the table";
      "stick your thumb in the crack" [syn: {lodge}, {wedge},
      {stick}, {deposit}] [ant: {dislodge}, {free}]
   2: stay put (in a certain place); "We are staying in Detroit; we
     are not moving to Cincinnati"; "Stay put in the corner
     here!"; "Stick around and you will learn something!" [syn:
     {stay}, {stick}, {stick around}, {stay put}] [ant: {move}]
   3: stick to firmly; "Will this wallpaper adhere to the wall?"
     [syn: {adhere}, {hold fast}, {bond}, {bind}, {stick}, {stick
     to}]
   4: be or become fixed; "The door sticks--we will have to plane
     it"
   5: endure; "The label stuck to her for the rest of her life"
   6: be a devoted follower or supporter; "The residents of this
     village adhered to Catholicism"; "She sticks to her
     principles" [syn: {adhere}, {stick}]
   7: be loyal to; "She stood by her husband in times of trouble";
     "The friends stuck together through the war" [syn: {stand
     by}, {stick by}, {stick}, {adhere}]
   8: cover and decorate with objects that pierce the surface;
     "stick some feathers in the turkey before you serve it"
   9: fasten with an adhesive material like glue; "stick the poster
     onto the wall"
   10: fasten with or as with pins or nails; "stick the photo onto
     the corkboard"
   11: fasten into place by fixing an end or point into something;
     "stick the corner of the sheet under the mattress"
   12: pierce with a thrust using a pointed instrument; "he stuck
     the cloth with the needle"
   13: pierce or penetrate or puncture with something pointed; "He
     stuck the needle into his finger"
   14: come or be in close contact with; stick or hold together and
     resist separation; "The dress clings to her body"; "The
     label stuck to the box"; "The sushi rice grains cohere"
     [syn: {cling}, {cleave}, {adhere}, {stick}, {cohere}]
   15: saddle with something disagreeable or disadvantageous; "They
     stuck me with the dinner bill"; "I was stung with a huge tax
     bill" [syn: {stick}, {sting}]
   16: be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--I
     don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This question
     really stuck me" [syn: {perplex}, {vex}, {stick}, {get},
     {puzzle}, {mystify}, {baffle}, {beat}, {pose}, {bewilder},
     {flummox}, {stupefy}, {nonplus}, {gravel}, {amaze},
     {dumbfound}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top