ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

steer

S T IH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steer-, *steer*
English-Thai: Longdo Dictionary
understeer(vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steer(vi) นำทาง, See also: ถือพวงมาลัย, Syn. direct
steer(vt) นำทาง, See also: ถือพวงมาลัย, Syn. direct
steer(n) การคัดท้าย, See also: การถือพวงมาลัย
steerage(n) การคัดท้าย, See also: การถือพวงมาลัย
steer for(phrv) นำ (เรือ) ไปทาง, See also: แล่นเรือไปทาง, คัดท้ายไปทาง, Syn. steer forwards
steersman(n) ผู้ถือพวงมาลัย, See also: ผู้ขับขี่
steer into(phrv) นำ (เรือ) ไปทาง, See also: แล่นเรือไปทาง, คัดท้ายไปทาง
steerageway(n) ความเร็วปานกลาง
steer through(phrv) นำ (เรือ) ผ่าน, See also: แล่นเรือผ่าน
steer towards(phrv) นำ (เรือ) ไปทาง, Syn. steer for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
steer(สเทียร์) vt.,n. (การ) คัดท้าย,ถือพวงมาลัย,คุมหางเสือ,นำทาง,ตามทาง,ชี้นำ,มุ่งหน้า,วัวตัวผู้ที่ตอนแล้ว -Phr. (steer clear of หลีก หลีกเลี่ยง), Syn. guide, pilot, conduct, lead
steerage(สเทีย'ริจฺ) n. การนำทาง,การคัดท้าย,การถือพวงมาลัย,การคุมหางเสือ,ส่วนของเรือที่ติดตั้งอุปกรณ์นำทาง,ส่วนของเรือโดยสาร ที่เก็บค่าโดยสารถูกที่สุด, Syn. steering
steeragewayn. ความเร็วพอประมาณที่เรือวิ่งได้เร็วและควบคุมได้
steering committeen. คณะกรรมการเตรียมการประชุม,คณะกรรมการวางระเบียบวาระการประชุม steering gear อุปกรณ์พวงมาลัยขับขี่,อุปกรณ์คุมหางเสือ
steering wheeln. พวงมาลัยขับขี่

English-Thai: Nontri Dictionary
steer(n) วัวหนุ่ม
steer(vi, vt) คัดท้าย,ถือท้าย,ถือหางเสือ,เลี้ยว,มุ่ง,บ่ายหน้า
steerage(n) การถือหางเสือ,ที่โดยสารชั้นต่ำสุดในเรือ
steersman(n) คนคัดท้ายเรือ,นายท้าย,คนถือหางเสือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
steering armแขนบังคับเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering axisแกนบังคับเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering axis inclinationความเอียงแกนบังคับเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering boxกระปุกพวงมาลัย [มีความหมายเหมือนกับ steering gear ๑ และ steering gear box] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering column; steering shaftแกนพวงมาลัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering committeeคณะกรรมการอำนวยการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
steering committeeคณะกรรมการดำเนินการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
steering committeeคณะกรรมการอำนวยการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering feedbackผลป้อนกลับที่พวงมาลัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering gear๑. เฟืองพวงมาลัย๒. เฟืองบังคับเลี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Steering-gearเฟืองบังคับเลี้ยว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've got to steer clear.คุณได้มีการคัดท้ายชัดเจน Yellow Submarine (1968)
- Steer clear?คัดท้ายชัดเจน? Yellow Submarine (1968)
Well, you may want to steer clear of the word "dumped."เธออย่าใช้คำว่าถูกทิ้งเลย The One with the Sonogram at the End (1994)
I said I'd steer the peach. Have to steer the peach.ฉันพูดว่าคุมหางเสือ มีหางเสือ James and the Giant Peach (1996)
And all I ask is a tall ship and a star to steer her byข้าขอเพียงแค่เรือล่องฟากฟ้า และใช้ดาวในเวหาขับเคลื่อนมัน Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I can't steer without Calcifer!มันทรงตัวไม่ได้ ถ้าไม่มีตาลซิเฟอร์ Howl's Moving Castle (2004)
I'm gonna have to ask you to please steer clear of my office...เพราะสถานการณ์ในด้านการงาน ของผมตอนนี้ไม่มั่นคง I Heart Huckabees (2004)
Then you said you witnessed the attack so that you could steer everyone, me, the cops, the Lucarelli family... toward that gang in china town.จากนั้นคุณเลยให้ปากคำไปว่าคุณเห็นเหตุการณ์บุกถล่ม ดังนั้นทำให้คุณให้เบาะแสกับทุกๆคน ผมและตำรวจ ครอบครัวของลูคาเรลลี่... ไปยังพวกแก๊งคนจีนย่านไชน่าทาวน์ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
Why do you steer away?แกลอยแพไปทำไม Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
The point bein', even in the contest between man and steer the issue is not certain.ประเด็นก็คือว่า ขนาดเป็นการต่อสู้กันระหว่างคนกับวัว ..ก็ยังไม่แน่นอนเลย.. No Country for Old Men (2007)
Course they slaughter steers a lot different these days.สมัยนี้มันมีวิธีการฆ่าวัวที่แปลกพิสดารกว่าสมัยก่อน No Country for Old Men (2007)
Rick is on today and he's a nightmare. So steer clear.ริคคุมงานวันนี้ ฝันร้ายชัดๆ เตรียมรับมือล่ะ Shelter (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
steerA car has one steering wheel.
steerA young girl was at the steering wheel.
steerBritish and Japanese cars have steering wheels on the right side.
steerHe turned the steering wheel the other way about.
steerHideo turned the steering wheel sharply to avoid the bicyclist.
steerIf you whip the steering wheel around like that on a snowy road the car is going to go into a slide.
steerI had trouble with the new car; it was difficult to steer.
steerI steered clear of sensitive topics.
steerOf course you can trust me; have I ever given you a bum steer before
steerRigid wheels give sufficient stability to a low-speed vehicle steered by outside forces.
steerShe steered our efforts in the right direction.
steerSteering wheels of American cars are on the left side.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คันส่ง(n) drag link (of a motor vehicle), See also: steering arm, Thai Definition: เครื่องส่งให้รถวิ่ง
คณะกรรมการอำนวยการ(n) board of committee, See also: steering committee, Example: สูจิบัตรของงานจะมีรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการปรากฏอยู่, Count Unit: คณะ
คัด(v) steer, See also: helm, take the tiller, Example: เขาคัดหางเสือเปลี่ยนทิศเดินเรือเฉียงคลื่นลมมุ่งลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, Thai Definition: ใช้พายหรือแจวงัดน้ำออกจากตัว
คัดฉาก(v) steer, See also: helm, take the tiller, operate the rudder, Syn. คัดจังกูด, คัดหางเสือ, คัดท้าย, Thai Definition: ถือท้ายเรือ
คัดท้าย(v) steer, See also: helm, take the tiller, Syn. คัดจังกูด, คัดหางเสือ, คักฉาก, Example: เขากำลังคัดท้ายแพที่งอโค้งให้กลับตรง, Thai Definition: ถือท้ายเรือ
คัดหางเสือ(v) steer, See also: take the helm/tiller, control, conduct, Syn. คัดจังกูด, คัดฉาก, คัดท้าย, Example: เขาคัดหางเสือเพื่อเปลี่ยนทิศเดินเรือมุ่งลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, Thai Definition: ถือท้ายเรือ
พวงมาลัย(n) steering wheel (car), See also: helm (boat), Example: คนขับรถหมุนพวงมาลัยบังคับให้รถเลี้ยวไปทางขวา, Count Unit: อัน, Thai Definition: เครื่องสำหรับบังคับเรือไฟ หรือเรือยนต์ รถยนต์ ให้ไปตามทางที่ต้องการ
นายท้าย(n) steersman, See also: helmsman, wheelsman, Example: เรือลำนี้ใช้ฝีพายทั้งหมด 50 คนและนายท้ายเพียง 2 คน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ถือท้ายเรือ มีหน้าที่ควบคุมเรือให้แล่นไปตามทิศทาง โดยเฉพาะตามแม่น้ำลำคลอง
การขับขี่(n) driving, See also: steering, Example: การขับขี่ยวดยานพาหนะในขณะฝนตกต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
จรวดนำวิถี(n) guided missile, See also: steerable missile, Syn. ขีปนาวุธนำวิถี, Example: ฝ่ายพันธมิตรยิงจรวดนำวิถีใส่ข้าศึก ทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก, Count Unit: ลำ, Thai Definition: ขีปนาวุธนำวิถีซึ่งขับเคลื่อนด้วยจรวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขับขี่[kān khapkhī] (n) EN: driving ; steering  FR: conduite
คณะกรรมการอำนวยการ[khanakammakān amnūaykān] (n, exp) EN: organizing committee ; steering committee
คัดท้าย[khatthāi] (v) EN: steer ; helm ; take the tiller  FR: gouverner ; diriger un bateau ; prendre la barre
นำทาง[namthāng] (v) EN: lead ; show the way ; guide ; conduct ; steer  FR: guider ; conduire ; montrer le chemin ; piloter
พวงมาลัย[phūangmālai] (n, exp) EN: steering wheel ; helm  FR: volant [m] ; barre (d'un bateau) [f]
ถือท้าย[theūthāi] (v) EN: steer ; take the helm  FR: prendre les commandes

CMU English Pronouncing Dictionary
STEER S T IH1 R
STEERE S T IH1 R
STEERS S T IH1 R Z
STEERED S T IH1 R D
STEERING S T IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
steer (v) stˈɪəʳr (s t i@1 r)
steers (v) stˈɪəʳz (s t i@1 z)
steered (v) stˈɪəʳd (s t i@1 d)
steerage (n) stˈɪəʳrɪʤ (s t i@1 r i jh)
steering (v) stˈɪəʳrɪŋ (s t i@1 r i ng)
steerages (n) stˈɪəʳrɪʤɪz (s t i@1 r i jh i z)
steersman (n) stˈɪəʳzmən (s t i@1 z m @ n)
steersmen (n) stˈɪəʳzmən (s t i@1 z m @ n)
steerageway (n) stˈɪəʳrɪʤwɛɪ (s t i@1 r i jh w ei)
steering-gear (n) stˈɪəʳrɪŋ-gɪəʳr (s t i@1 r i ng - g i@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方向盘[fāng xiàng pán, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄢˊ, / ] steering wheel, #13,736 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gabelschaft {m}steer tube [Add to Longdo]
Lenkwinkel {m}steer angle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネット技術推進グループ[インターネットぎじゅつすいしんグループ, inta-netto gijutsusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Engineering Steering Group; IESG [Add to Longdo]
インターネット研究推進グループ[インターネットけんきゅうすいしんグループ, inta-netto kenkyuusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Research Steering Group; IRSG [Add to Longdo]
ステアリング[sutearingu] (n) (abbr) steering gear [Add to Longdo]
ステアリングコミッティー;ステアリング・コミッティー[sutearingukomittei-; sutearingu . komittei-] (n) (See ステコミ) steering committee [Add to Longdo]
ステコミ[sutekomi] (n) (abbr) (See ステアリングコミッティー) steering committee [Add to Longdo]
ハンドル[handoru] (n) (1) handle; (2) steering wheel; (3) (bicycle) handlebar; (P) [Add to Longdo]
パステ[pasute] (n) (abbr) power steering [Add to Longdo]
パワーステアリング[pawa-sutearingu] (n) power steering; (P) [Add to Longdo]
パワステ[pawasute] (n) (abbr) power steering [Add to Longdo]
運営委員会[うんえいいいんかい, un'eiiinkai] (n) steering committee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 steer
   n 1: an indication of potential opportunity; "he got a tip on
      the stock market"; "a good lead for a job" [syn: {tip},
      {lead}, {steer}, {confidential information}, {wind},
      {hint}]
   2: castrated bull [syn: {bullock}, {steer}]
   v 1: direct the course; determine the direction of travelling
      [syn: {steer}, {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre},
      {direct}, {point}, {head}, {guide}, {channelize},
      {channelise}]
   2: direct (oneself) somewhere; "Steer clear of him"
   3: be a guiding or motivating force or drive; "The teacher
     steered the gifted students towards the more challenging
     courses" [syn: {guide}, {steer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top