ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

steamboat

S T IY1 M B OW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steamboat-, *steamboat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steamboat(n) เรือยนต์ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
steamboat(สทีม'โบท) n. เรือกลไฟ,เรือยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
steamboat(n) เรือกลไฟ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Steamboatsเรือกลไฟ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So get yourself back down with your disgraced badge to steamboat Willie, and have him cough up every name of every person on that boat coming off.ดังนั้น นั่งลงแล้วเอาความเสื่อมเสียของแกไปอยู่ที่ เรือสตรีมโบท และให้เขาจับตาดูชื่อทุกๆ ชื่อของคนบนเรือที่กำลังจะมาถึง The Sunshine State (2008)
And those beads led to steamboats and skyscrapers... wall Street and electric lights... newspapers, Ellis Island, the Yankees...และลูกปัดเหล่านั้น นำมาสู่เรือกลไฟ ตึกระฟ้า วอลสตรีท แสงสีนีออน หนังสือพิมพ์ เกาะเอลลิส ทีมแยงกี้ Sex and the City 2 (2010)
♪ From Steamboat Springs ♪# เรือกลไฟสปริง # Duets (2010)
Don't see steamboats too much anymore.ไม่ค่อยเห็นเรือไอน้ำซักเท่าไรแล้วเดี๋ยวนี้ The Love Boat (2013)
- Well, son, the time was when there used to be hundreds of these steamboats... mighty, mighty steamboats going up and down the mighty Mississippi.ดีลูกชายเวลาคือเมื่อ มีการใช้เป็นหลายร้อยเรือกลไฟ เหล่านี้ บรรดาเรือกลไฟอันยิ่งใหญ่อัน ยิ่งใหญ่ที่จะขึ้นและลง Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
And all the kids had only one simple but honorable wish... to be the steamboat captain.และเด็กทุกคนมีงานที่ง่ายเพียงหนึ่ง ต้องการ ที่จะเป็นกัปตันเรือกลไฟ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
But, no desire was so strongly anchored in our hearts as the one to be a steamboat captain.แต่ไม่มีความปรารถนาเป็นอย่าง แข็งแกร่งในเด็กแก๊ง ในกองของเราเป็นหนึ่งที่จะเป็น กัปตันเรือกลไฟ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
There, they were to board a steamboat to get to the free states, but carelessness was responsible for them to override that entry and regrettably send them even deeper into the southern states...ที่นั่นพวกเขาได้ให้คณะกรรมการเรือ กลไฟ ที่จะได้รับไปยังรัฐฟรี แต่ความประมาทเป็นผู้รับผิดชอบ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือไฟ[reūa fai] (n) EN: steamboat  FR: bateau à vapeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STEAMBOAT S T IY1 M B OW2 T
STEAMBOATS S T IY1 M B OW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
steamboat (n) stˈiːmbout (s t ii1 m b ou t)
steamboats (n) stˈiːmbouts (s t ii1 m b ou t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汽船[qì chuán, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˊ, ] steamboat; steamship, #83,039 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
汽船[きせん, kisen] (n) steamship; steamboat; steamer; (P) [Add to Longdo]
蒸気(P);蒸汽[じょうき, jouki] (n) (1) steam; vapour; vapor; (2) (abbr) (See 蒸気船) steamship; steamboat; steamer; (P) [Add to Longdo]
蒸気船;蒸汽船[じょうきせん, joukisen] (n) (See 汽船) steamship; steamboat; steamer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  steamboat
      n 1: a boat propelled by a steam engine

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top