ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stating

S T EY1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stating-, *stating*, stat
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
statingHer/His true character is stating to show through.
statingIn the introduction, the author is stating as follows.
statingShe was merely stating a fact.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแถลง(n) stating, See also: announcement, declaration, proclamation, annunciation, noticing, clarification, publicatio, Syn. การบอก, การเล่า, การประกาศ, การเปิดเผย, การอธิบาย, การชี้แจง, Example: ีการแถลงอย่างเป็นทางการถึงผลการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ, Thai Definition: การบอก เล่า หรือแจ้งให้ทราบเป็นทางการ เช่น การแถลงข่าว, การกล่าวอธิบาย เช่น จะแถลงให้ทราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประกาศ[kān prakāt] (n) EN: announcement ; declaration ; stating  FR: déclaration [f] ; annonce [f] ; proclamation [f]
การแถลง[kān thalaēng] (n) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication  FR: déclaration [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STATING S T EY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stating (v) stˈɛɪtɪŋ (s t ei1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
と公言してはばからない[とこうげんしてはばからない, tokougenshitehabakaranai] (exp,adj-i) have no hesitation in stating (declaring) [Add to Longdo]
壊滅的;潰滅的[かいめつてき, kaimetsuteki] (adj-na) devastating; catastrophic; crushing [Add to Longdo]
開陳[かいちん, kaichin] (n,vs) stating; expressing (one's opinion) [Add to Longdo]
割れ窓理論[われまどりろん, waremadoriron] (n) broken windows theory; criminological theory stating that serious crime can be prevented by maintaining the good physical condition of an urban environment [Add to Longdo]
言い直し;言直し[いいなおし, iinaoshi] (n) restating; restatement [Add to Longdo]
言上[ごんじょう, gonjou] (n,vs) telling; stating [Add to Longdo]
公言してはばからない[こうげんしてはばからない, kougenshitehabakaranai] (exp) have no hesitation in stating (declaring) [Add to Longdo]
四色定理[ししょくていり;よんしょくていり, shishokuteiri ; yonshokuteiri] (n) four-color theorem (colour) (theorem stating that any map can be colored such that no two adjacent segments have the same color, if only four colors are used) [Add to Longdo]
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing [Add to Longdo]
棟札[むなふだ;むねふだ, munafuda ; munefuda] (n) sign staked to a building's ridgepole at construction time stating the building's donor, builder, date, reason for construction, etc. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top