ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stater

S T EY1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stater-, *stater*
English-Thai: Nontri Dictionary
stateroom(n) ห้องพิธี,ห้องส่วนตัว,ห้องนอน,ท้องพระโรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นกับตา[hen kap tā] (v, exp) EN: see with one's own eyes  FR: voir de ses propres yeux ; constater
สังเกตเห็น[sangkēt hen] (v, exp) EN: notice ; see something happen  FR: constater ; percevoir ; discerner

CMU English Pronouncing Dictionary
STATER S T EY1 T ER0
STATERS S T EY1 T ER0 Z
STATER'S S T EY1 T ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタテル[sutateru] (n) stater (coin used in ancient Greece) (gre [Add to Longdo]
船室[せんしつ, senshitsu] (n) stateroom; cabin; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stater
   n 1: any of the various silver or gold coins of ancient Greece
   2: a resident of a particular state or group of states;
     "Keystone stater"; "farm staters"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top