ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stateless

S T EY1 T L IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stateless-, *stateless*, stateles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stateless(n) ไร้สัญชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stateless(สเทท'ลิส) adj. ไร้สัญชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statelessผู้ไร้สัญชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stateless societyสังคมที่ไม่เป็นรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statelessnessความไร้สัญชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stateless personsคนไร้รัฐ [TU Subject Heading]
Statelessnessความไร้สัญชาติ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
STATELESS S T EY1 T L IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stateless (j) stˈɛɪtləs (s t ei1 t l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staatenlose {m,f}; Staatenloserstateless person [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステートレス[sute-toresu] (n) stateless [Add to Longdo]
無国籍[むこくせき, mukokuseki] (n) (1) statelessness; (adj-no) (2) stateless [Add to Longdo]
無国籍者[むこくせきしゃ, mukokusekisha] (n) stateless person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  stateless
      adj 1: without nationality or citizenship; "stateless persons"
             [syn: {homeless}, {stateless}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top