ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spume

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spume-, *spume*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spume(n) ฟอง, See also: ฟองแตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spume(สพิวมฺ) vt. ปล่อยออกเป็นฟอง,ลอยขึ้นเป็นฟอง. n. ฟอง,ฟองฝอย,ฟองลอยน้ำ., See also: spumous, spumy adj., Syn. foam, froth

English-Thai: Nontri Dictionary
spume(n) ฟอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟองฟอด[føngføt] (n) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles  FR: mousse [f] ; écume [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spume (n) spjˈuːm (s p y uu1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaum {m} | Schäume {pl}spume | spumes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spume
   n 1: foam or froth on the sea
   v 1: make froth or foam and become bubbly; "The river foamed"
      [syn: {froth}, {spume}, {suds}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top