ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spokesman

S P OW1 K S M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spokesman-, *spokesman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spokesman(n) โฆษก, See also: ผู้แถลง, Syn. mouthpiece, delegate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spokesman(สโพค'ซฺเมิน) n. โฆษก,ผู้แถลง,ผู้แถลงแทน,ผู้แถลงข่าว pl. spokesmen

English-Thai: Nontri Dictionary
spokesman(n) ผู้แทน,โฆษก,ผู้แถลงข่าว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spokesmanThe spokesman confirmed that the report was true.
spokesmanThe spokesman explained the blueprint of the scheme to the press.
spokesmanThe spokesman explained the contents of the treaty to the press.
spokesmanThe swimmer, Cindy Nicholas, barely made it ashore at Dover at the end of the exhausting swim, but a spokesman from the Channel Swimming Association announced that she was in very good shape.
spokesmanWho will act as spokesman?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แถลงข่าว(n) spokesperson, See also: spokesman, Syn. คนแถลงข่าว, Example: กำนันเป๊าะเป็นผู้แถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครส.ส.จังหวัดชลบุรีของพรรคกิจสังคมทั้งสองเขต, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่ให้ข่าวอย่างเป็นทางการ
ผู้พูด(n) speaker, See also: spokesman, orator, Ant. ผู้ฟัง, Example: ในการสื่อสารนั้นผู้พูดและผู้ฟังต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าหน้า[jaonā] (n) EN: agent ; front man ; spokesman  FR: porte-parole [m]
โฆษก[khōsok] (n) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator  FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)
ข้อศอกรัฐบาล[khøsøk ratthabān] (n, exp) EN: government spokesman  FR: porte-parole du gouvernement [m, f]
ผู้แถลงการณ์[phū thalaēngkān] (n, exp) EN: spokesman
รองโฆษก[røngkhōsok] (n) EN: spokesman  FR: porte-parole [m]
ทนายหน้าหอ[thanāi nā hø] (n, exp) EN: majordomo ; head of servants ; butler ; chief steward ; spokesman

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOKESMAN S P OW1 K S M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spokesman (n) spˈouksmən (s p ou1 k s m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代言人[dài yán rén, ㄉㄞˋ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] spokesman, #8,986 [Add to Longdo]
新闻发言人[xīn wén fā yán rén, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] spokesman [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprecher {m} | Sprecher {pl}spokesman | spokesmen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポークスマン[supo-kusuman] (n) spokesman; (P) [Add to Longdo]
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P) [Add to Longdo]
代弁者[だいべんしゃ, daibensha] (n) spokesman; mouthpiece [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  spokesman
      n 1: a male spokesperson

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top