ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spiky

S P AY1 K IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spiky-, *spiky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spiky(adj) ซึ่งมีเดือยแหลม, Syn. sharp, thorny

English-Thai: Nontri Dictionary
spiky(adj) เหมือนตะปู,แหลมคม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
spiky(adj) แหลม, ตั้ง (ทรงผม)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or, uh, stabbed by a... spiky shoe.ไม่ก็จิ้มด้วยรองเท้าส้นแหลม Around the World in 80 Days (2004)
Well, maybe that's 'cause a giant, slimy, spiky slug came out of his mouth.เอ่อ,อาจเป็นก้อนเมือกยักษ์ ทากเม่นออกมาจากปากของเขา Bound (2009)
Don't you remember if the leaves were spiky or round?เธอจำไม่ได้เลยเหรอว่าใบมันหยิกๆหรือกลมๆ Episode #1.13 (2010)
What about those thingies with the spiky ball at the end of the chain things?แล้วของพวกนั้นหล่ะ? พวกของมีคม แล้วก็โซ่ Safety Not Guaranteed (2012)
She's got short, spiky hair.เธอตัดผมสั้น ชี้ๆ หน่อย Broken Dolls (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPIKY S P AY1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spiky (j) spˈaɪkiː (s p ai1 k ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパイキーカット[supaiki-katto] (n) spiky cut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spiky
   adj 1: having or as if having especially high-pitched spots;
       "absence of peaky highs and beefed-up bass" [syn:
       {peaky}, {spiky}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top