ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spicy

S P AY1 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spicy-, *spicy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spicy(adj) เผ็ดร้อน, See also: มีรสเผ็ด, Syn. hot, peppery, strong, Ant. flat, bland, insipid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spicy(สไพ'ซี) adj. ใส่เครื่องเทศ,มีเครื่องเทศมาก,มีกลิ่นหอม,เผ็ดร้อน,ฉุน,รสจัด,ไม่ค่อยเหมาะสม, See also: spicily adv. spiciness n. -S .spicey

English-Thai: Nontri Dictionary
spicy(adj) เผ็ดร้อน,ฉุน,รสจัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
spicy mixed vegetable soup(vi) แกงเลียง
spicy prawn soup(n) ต้มยำกุ้ง, See also: ต้มยำกุ้ง, Syn. Tom Yum Goong

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spicyEvery now and then I like to have hot and spicy food.
spicyI'm not used to spicy food.
spicyKorean food is noted for its spicy flavor.
spicyYou shouldn't eat anything spicy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผ็ด(adj) spicy, See also: hot, pungent, peppery, Example: เขาไม่ชอบอาหารรสเผ็ด, Thai Definition: มีรสอย่างรสพริก
มัสมั่น(n) spicy Muslim curry, Syn. แกงมัสมั่น, Example: มัสมั่นเป็นอาหารที่ต้องใช้เวลาในการทำมาก, Thai Definition: ชื่อแกงชนิดหนึ่ง เป็นแกงเผ็ดอย่างมุสลิม ปรุงด้วยเครื่องเทศ น้ำแกงข้น มีรสเค็ม หวาน และ ออกเปรี้ยวเล็กน้อย
ลาบ(n) minced meat (with vegetable and chilli), See also: spicy minced meat salad, Example: ลาบเป็ดเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี, Thai Definition: อาหารชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อสัตว์สับให้ละเอียดผสมด้วยเครื่องปรุง
แกงเลียง(n) spicy mixed vegetable soup, Example: แม่ที่เพิ่งคลอดลูกควรรับประทานแกงเลียงเพื่อช่วยให้น้ำนมมาก, Thai Definition: ชื่อแกงผักอย่างหนึ่งไม่เผ็ด
เผ็ดร้อน(adj) hot, See also: spicy, strong, pungent, Ant. จืด, Example: อาหารแขกมีรสเผ็ดร้อนและใส่เครื่องเทศมากว่าอาหารชาติอื่นๆ, Thai Definition: ทั้งเผ็ดทั้งร้อนอย่างรสพริกไทยหรือดีปลี
หน้าตั้ง(n) spicy sauce, Syn. ข้าวตังหน้าตั้ง, Example: ของว่างน้ำชาตอนบ่ายได้แก่ สาคูไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ ข้าวตังที่กินกับหน้าตั้ง, Thai Definition: ของว่างซึ่งทำด้วยหมู กุ้ง และกะทิ สำหรับกินกับข้าวตังปิ้งหรือทอด
ต้มข่า(n) spicy chicken-curry in coconut milk, Example: แม่เขาทำต้มข่าไก่ได้อร่อยมาก, Thai Definition: ชื่อแกงอย่างหนึ่ง มีลักษณะคล้ายต้มยำกะทิ แต่มักใช้เนื้อไก่ ใส่ข่าอ่อน ปรุงรสด้วยน้ำพริกเผา น้ำปลา มะนาว พริกขี้หนู
ต้มยำ(n) spicy lemongrass soup, See also: hot and sour soup, Example: แม่ครัวกำลังทำต้มยำกุ้ง, Count Unit: ถ้วย,ชาม,หม้อ, Thai Definition: ชื่อแกงอย่างหนึ่ง ใช้เนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์อื่นต้มในน้ำเปล่าหรือในกะทิ ใส่ตะไคร้ ใบมะกรูด และปรุงรสเปรี้ยวเค็มด้วยน้ำพริกเผาหรือน้ำพริก
รสเผ็ดร้อน(n) spicy, See also: hot, pepper, Syn. รสเผ็ด, Example: ลักษณะเด่นของพริกที่เป็นที่รู้กันทั่วไปคือมีรสเผ็ดร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉู่ฉี่[chūchī] (n) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce  FR: poisson frit pimenté [m]
จืด[jeūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; not spicy  FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
แกงเลียง[kaēng līeng] (xp) EN: vegetable soup Thai style ; spicy-mixed vegetable soup
แกงเหลือง[kaēng leūang] (n, exp) EN: kaeng lueng ; Southern-style sour and spicy soup
ข้าวมันส้มตำ[khāoman somtam] (xp) EN: rice cooked in coconut milk and eaten with spicy papaya salad
กบผัดเผ็ด[kop phat phet] (n, exp) EN: spicy-fried frogs
ลาบ[lāp] (n) EN: spicy minced meat salad (with green vegetables and chillies) ; spicy minced meat with vegetable  FR: salade de viande hachée pimentée [f]
ลาบหมู[lāp mū] (n, exp) EN: spicy minced pork salad (with green vegetables and chillies)
ลาบเนื้อ[lāp neūa] (n, exp) EN: spicy minced beef salad (with green vegetables and chillies)
ลาบเป็ด[lāp pet] (n, exp) EN: spicy minced duck salad (with green vegetables and chillies)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPICY S P AY1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spicy (j) spˈaɪsiː (s p ai1 s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辛辣[xīn là, ㄒㄧㄣ ㄌㄚˋ, ] spicy hot (taste); fig. biting (criticism), #22,168 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
würzig {adj} | würziger | am würzigstenspicy | spicier | spiciest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
スパイシー[supaishi-] (adj-na) spicy [Add to Longdo]
スパイシースパイス[supaishi-supaisu] (n) spicy spice [Add to Longdo]
チャンジャ[chanja] (n) salted Pacific cod entrails in spicy sauce [Add to Longdo]
トッポッキ;トッポキ[toppokki ; toppoki] (n) tteokbokki (spicy stir-fried Korean rice cake) (kor [Add to Longdo]
ピーピー柿[ピーピーかき, pi-pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー,ピー柿・ピーかき) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds [Add to Longdo]
ピー柿[ピーかき, pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds [Add to Longdo]
艶っぽい[つやっぽい, tsuyappoi] (adj-i) romantic; spicy; coquettish [Add to Longdo]
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) [Add to Longdo]
乙な味[おつなあじ, otsunaaji] (n) strange taste; spicy taste [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spicy
   adj 1: having an agreeably pungent taste [syn: {piquant},
       {savory}, {savoury}, {spicy}, {zesty}]
   2: producing a burning sensation on the taste nerves; "hot
     salsa"; "jalapeno peppers are very hot" [syn: {hot}, {spicy}]
   3: suggestive of sexual impropriety; "a blue movie"; "blue
     jokes"; "he skips asterisks and gives you the gamy details";
     "a juicy scandal"; "a naughty wink"; "naughty words"; "racy
     anecdotes"; "a risque story"; "spicy gossip" [syn: {blue},
     {gamy}, {gamey}, {juicy}, {naughty}, {racy}, {risque},
     {spicy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top